Home > Makro: ECB, FED, USA-jobbrapport och PMI i veckan

Makro: ECB, FED, USA-jobbrapport och PMI i veckan

MakroDessutom kommer april månads sysselsättningsrapport från USA och de sedvanliga inköpschefsindexen i början på månaden, vilka båda kan bli extra intressanta givet de indikationer som finns om att 2013 riskerar att bli ännu ett år med en ekonomisk svacka under våren.

Veckan inleds på måndagen med intressanta makrouppgifter här hemma i form av detaljhandelssiffrorna för mars månad och Riksbankens protokoll från mötet den 16 april, då Riksbanken överraskade marknaden med att sänka sin räntebana efter att ha gjort ett ”omtag” och skruvat ned inflationsprognosen.

Försäljningen i detaljhandeln väntas ha ökat med 2,0 procent i årstakt i mars, enligt SME Direkts enkät bland analytiker. Det skulle innebära en nedväxling från 3,5 procent i februari.

Måndagen bjuder även på konjunkturbarometrar för euroområdet i april. Den samlade konfidensindikatorn väntas ha sjunkit till 89,3 från 90,0 i mars.

Från Tyskland och Spanien kommer preliminära KPI-siffror för april och från USA blir det privata inkomster och privatkonsumtionen i mars.

Japan håller helgstängt på måndagen, medan Kina har helgstängt måndag till onsdag.

På tisdagen väntar däremot en diger statistikskörd från Japan, med preliminärt industri-PMI, arbetslöshet, hushållens konsumtion, detaljhandel och preliminär industriproduktion.

Spansk preliminär BNP för första kvartalet, tysk arbetslöshet samt såväl BNP-estimat som preliminär KPI från euroområdet är andra hållpunkter på tisdagen.

På onsdagen, den 1 maj, håller många marknader helgstängt, däribland Sverige. Dagen bjuder dock på tunga besked från USA, med både räntebesked från Federal Reserve och ISM inköpschefsindex.

”Det kan tyckas för enkelt, men data fortsätter att indikera en upprepning av den våravmattning vi vant oss vid de senaste åren”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Banken noterar att efter två månader med starka uppgångar föll PMI dramatiskt i mars. Dataskörden internationellt har sedan dess varit i princip entydig, med svaga regionala amerikanska inköpschefsindex i april och en liknande bild även i Kina och Tyskland.

”Ett ISM-utfall är lätt att avfärda som brus. Två utfall kan dock leda till rejält omprövade konjunkturprognoser”, skriver Handelsbanken och tillägger att april-ISM därmed blir ”viktigare än på länge”.

Enligt Bloomberg News väntas ISM ha sjunkit till 51,0 i april från 51,3 i mars.

Federal Reserve väntas behålla sin nuvarande policy oförändrad, utan några förändringar i programmet för tillgångsköp.

Protokollet från det senaste räntemötet, den 19-20, visade att ett antal ledamöter i räntekommittén FOMC ansåg att Fed kan börja dra ned på de tillgångsköpen runt mitten av 2013. Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att den senaste tidens databesvikelser lär ha fått kommittén att lägga sådana planer på hyllan för ”åtskilliga månader” framöver.

Torsdagens huvudnummer blir utan tvekan ECB:s räntebesked, där marknaden den senaste tiden svängt mot en sänkning efter mjuka uttalanden från ECB-företrädare och svag statistik, inte minst från Tyskland.

Någon total enighet i frågan råder dock inte. I Bloomberg News räknar 42 av 69 tillfrågade analytiker med att ECB sänker styrräntan till 0,50 procent från dagens 0,75 procent, en tror på en sänkning till 0,25 procent och resterande 26 räknar med att räntan hålls oförändrad.

Goldman Sachs tillhör majoriteten som räknar med att styrräntan sänks 25 punkter och de tror liksom alla tillfrågade bedömare att depositräntan samtidigt lämnas oförändrad på 0,00 procent.

”Vi ser en sådan räntesänkning som till största delen ’kosmetisk’, med få implikationer för den reala ekonomin”, skriver banken i rätt typisk kommentar.

Många bedömare menar att en räntesänkning inte skulle hjälpa särskilt mycket eftersom problemet är en svag transmissionsmekanism. Styrräntan överförs inte till lägre utlåningsräntor i periferin, utan små och medelstora företag betalar där räntor på 4-6 procent eller mer på kortfristiga lån.

På marknaden spekuleras det därför i om ECB kan komma att vidta några åtgärder för att se till att den låga styrräntan verkligen leder till låga räntor för små och medelstora företag i euroområdets periferi.

Här hemma kommer Silf/Swedbanks inköpschefsindex för industrin. Efter nedgångarna i utländska indikatorer, framför allt Tyskland, tror analytikerna i
SME Direkts enkät att PMI sjönk till 51,3 i april från 52,1 i mars.

På torsdagen kommer också definitiva inköpschefsindex från euroområdet. Enligt preliminär statistik sjönk industri-PMI till 46,5 från 46,8 i mars.

På USA-agendan står bland annat handelsbalansen i mars och veckostatistiken över antalet nyanmälda arbetslösa.

På fredagen riktas intresset mot den amerikanska jobbrapporten för april. Enligt Bloomberg News enkät väntas sysselsättningen ha stigit med 150.000 personer efter oväntat svaga 88.000 i mars. I privat sektor väntas en ökning med 163.000 personer och arbetslösheten spås ha legat kvar på 7,6 procent.

Commerzbank tror inte att den svaga sysselsättningen i mars indikerar en svag vår, utan de tror att marsrapporten snarare var en rekyl på en stark utveckling i februari, då sysselsättningen ökade med 268.000 personer.

”Även om nyanställningarna var dämpade arbetade den befintliga personalen längre tid, vilket tyder på att jobbskapandet snart kommer att få momentum”, skriver Commerzbank i ett kundbrev.

På fredagen kommer också inköpschefsindex för tjänstesektorn i USA och Kina, amerikanska industriorder i mars och EU-kommissionen presenterar sin vårprognos.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto