Home > Makro: EMU-BNP, tyska ZEW och en hel del USA-data i veckan

Makro: EMU-BNP, tyska ZEW och en hel del USA-data i veckan

MakroVidare kommer KPI-statistik för april från bland annat Sverige, euroområdet och USA. På USA-agendan står också detaljhandel, bostadsbyggande och industriproduktion samt ett par regionala inköpschefsindex.

På måndagen kommer tung statistik från Kina och USA, och till kvällen är det eurogruppsmöte med bland annat utbetalning av nödlån till Grekland och Portugal
på agendan.

Från Kina kommer aprilstatistik för detaljhandel, industriproduktion och investeringar.

”Svag statistik tyder på att den långsamma tillväxten januari-mars fortsatt i april”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev, där de dock påpekar att industriproduktionen bör lyftas av en svag jämförelsemånad i fjol.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas industriproduktionen ha ökat med 9,4 procent i årstakt i april, en uppväxling från 8,9 procent i mars, och detaljhandeln med 12,8 procent (12,6 procent i mars). Investeringarna i fasta tillgångar väntas ha ökat med 21,0 procent under perioden januari till april, jämfört med motsvarande period i fjol, det skulle vara en liten ökning från 20,9 procent i mars.

På måndagens amerikanska agenda riktas intresset framför allt mot detaljhandeln i april, där försäljningen väntas ha minskat med 0,3 procent efter en nedgång med 0,4 procent i mars. Exklusive bilar väntas detaljhandeln ha minskat med 0,1 procent.

Sjunkande bensinpriser väntas ligga bakom hela nedgången i detaljhandeln och Citi skriver i ett marknadsbrev att detaljhandeln även dras ned av att bilförsäljningen minskade. Frånsett dessa bilrelaterade kategorier räknar Citi med att detaljhandeln fortsatte att öka, om än i ljummen takt.

På tisdagen riktas intresset mot svensk KPI. Enligt SME Direkts enkät väntas KPI ha stigit med 0,1 procent i april och inflationen återigen ha sjunkit under nollstrecket, till -0,2 procent. KPIF-inflationen väntas ha varit 0,8 procent.

Nordea räknar med inflationen bottnar i april eller de kommande månaderna. Banken tror att såväl KPI-inflationen som KPIF-inflationen kommer att stiga under sensommaren och hösten, bland annat eftersom den förra höstens kraftiga fall i priserna på importerade varor och tjänster inte upprepas i år. Uppgången i inflationen väntas dock bli måttlig och KPIF ligga kvar under 2-procentsmålet under överskådlig tid.

”Vad gäller inflationsutsikterna är dörren således vidöppen för Riksbanken att sänka räntan ytterligare”, skriver Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

På tisdagens agenda står också ZEW-index, som mäter förväntningarna hos tyska analytiker och investerare, och industriproduktionen i euroområdet i mars.

Onsdagen bjuder på euroområdets preliminära BNP för det första kvartalet, vilken många analytiker på förhand pekar ut som veckans tyngsta hållpunkt.

Enligt Bloomberg News enkät väntas BNP ha sjunkit med 0,1 procent från föregående kvartal efter en nedgång med 0,6 procent under det fjärde kvartalet. I årstakt väntas BNP krympa med 0,9 procent.

”Vi räknar med att ekonomin i euroområdet i stort sett har stabiliserats efter att ha krympt fem kvartal i rad. Riskerna är dock på nedsidan och att de första tecknen på en återhämtning därmed försenas till det andra halvåret 2013. Men även med ett litet negativt utfall skulle recessionen ha dämpats betydligt under de tre första månaderna i år”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att det första kvartalets BNP är en startpunkt för resten av året och att utfallet kan leda till revideringar av årets tillväxtprognoser.

”Detta är inte desto mindre sant efter att den senaste tidens nedgång i sentimentsindikatorer visar att icke-finansiella företag har blivit mindre optimistiska om framtiden, vilket ökar risken för att ekonomin inte kommer att återhämta sig i vår – i motsats till nuvarande förväntningar hos de flesta ekonomer”, skriver Commerzbank.

Av stort intresse på marknaden är också om den tyska ekonomin lyfte under det första kvartalet, vilket ligger i förväntningarna. Analytikerna spår att BNP växte 0,3 procent efter en nedgång med 0,6 procent under det fjärde kvartalet 2012. I Frankrike och Italien väntas BNP fortsatt att krympa, om än mindre än föregående kvartal.

Vidare kommer på onsdagen statistik över arbetslösheten i Storbritannien i april liksom amerikansk industriproduktion samma månad. En första indikation på USA-industrins utveckling i maj kommer också i form av Empire Manufacturing Index.

Här hemma släpper Arbetsförmedlingen sin månadsstatistik för april.

”Den registrerade arbetslösheten verkar stiga igen, om än mycket gradvis. En ökad arbetskraft är den viktigaste drivkraften”, skriver SEB i ett marknadsbrev, där de spår att den öppna arbetslösheten sjönk till 4,3 procent i april från 4,5 procent i mars.

På tisdagen publicerar också SCB statistik över produktionen i näringslivet i mars samt industrins lager och kapacitetsutnyttjande under det första kvartalet. Dessutom kommer Finanspolitiska rådet med sin årliga rapport om svensk finanspolitik.

Torsdagen inleds med det första kvartalets preliminära japanska BNP, där tillväxten väntas ha växlat upp till 2,7 procent i beräknad årstakt efter 0,2 procent under det fjärde kvartalet. Dessutom kommer april-KPI från både euroområdet och USA.

I euroområdet väntas inflationen, enligt definitiv statistik, ha sjunkit till 1,2 procent från 1,7 procent i mars, i linje med det preliminära utfallet.

I USA väntas KPI ha sjunkit med 0,3 procent i april och kärn-KPI ha ökat med 0,2 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät. Inflationen väntas ha varit 1,3 procent och kärninflationen 1,8 procent.

”April-KPI väntas visa den största nedgången på fyra år… Lägre bensinpriser bör vara den huvudsakliga anledningen”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Från USA kommer också statistik över bostadsbyggandet i april liksom veckostatistik över nyanmälda arbetslösa och Philadelphia Fed Index för maj.

För svensk del kommer Mäklarstatistik och Valueguard med statistik över bostadsprisernas utveckling i april och Business Sweden släpper sitt exportchefsindex för det andra kvartalet.

Fredagen är lite tunnare makromässigt. Till eftermiddagen kommer dock preliminära Michigan-index över de amerikanska hushållens förtroende i maj, där analytikerna i Bloomberg News enkät tror på en uppgång till 78,0 från 76,4 i april.

På lördag, den 19 maj, löper uppskjutningen av det amerikanska skuldtaket ut. Det väntas dock dröja till i höst innan USA slår i skuldtaket.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto