Home > Makro: EMU-inflation och svensk BNP i veckan

Makro: EMU-inflation och svensk BNP i veckan

MakroHär hemma släpps det första kvartalets BNP, vilken kan bli mycket viktig för om Riksbanken sänker räntan vid kommande räntemöte i juli eller inte.

Veckan inleds på måndagen med svensk detaljhandel i april och finansiell stabilitetsrapport från Riksbanken.

Enligt SME Direkts enkät väntas försäljningen i detaljhandeln ha ökat med 3,0 procent i årstakt, en uppväxling från 1,8 procent i mars.

”Konsumentförtroendet har återhämtat sig i början av 2013. Detaljhandeln väntas fortsätta att trenda högre i en stadig takt”, skriver SEB i ett marknadsbrev.

På tisdagen kommer ytterligare svensk statistik, i form av handelsbalans och PPI för april.

Internationellt är det kanske främst USA som marknaden kommer att fokusera på då tisdagen bjuder på såväl S&P/Case-Shiller husprisindex för mars som hushållens konfidensindikator i maj.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas konfidensindikatorn ha stigit till 71,0 från 68,1 i april, vilket skulle vara den högsta nivån på ett halvår. Huspriserna spås samtidigt ha ökat med 10,20 procent i årstakt i mars, en uppväxling från 9,32 procent i februari.

På onsdagen kommer så den efterlängtade svenska BNP-statistiken för det första kvartalet. Enligt SME Direkts enkät väntas den svenska tillväxten ha bromsat in något i årstakt, till 1,3 procent från 1,4 procent under det fjärde kvartalet. På kvartalsbasis väntas BNP åter ha ökat, med 0,3 procent, efter att ha varit oförändrad under det fjärde kvartalet.

”Det är en svag tillväxt, men bättre än det förra kvartalet. Då hade vi nolltillväxt i kvartalstakt, nu har vi svagt positiv tillväxt”, sade Swedbanks prognoschef Magnus Alvesson till Nyhetsbyrån Direkt.

Privatkonsumtionen väntas fortsatt driva den svenska ekonomin och även om exporten sjönk kraftigt under det första kvartalet dämpades BNP-effekten av att också importen föll. Vikande investeringar väntas ha dragit ned BNP och lagren är som vanligt en joker.

”Det är viktigt hålla ögonen på hur hushållens konsumtion faller ut. Enligt vår bild är hushållens köpkraft och efterfrågan en viktig del av tillväxten i år. Blir privatkonsumtionen inte så stark som väntat kan det ge en signal om att resten av året kan bli svagt”, sade Swedbanks Magnus Alvesson.

Samtidigt med BNP släpper SCB också finansmarknadsstatistiken för april. Enligt SME Direkts enkät väntas ökningstakten i hushållsutlåningen ha stigit till 4,7 procent från 4,6 procent.

Nordea konstaterar i ett marknadsbrev att kredittillväxten har växlat upp något de senaste månaderna, drivet av låga bolåneräntor och stigande bostadspriser, och de frågar sig om denna trend fortsatte i april.

”Utfallet är viktigt och är fortsatt på Riksbankens radar”, skriver Nordea.

Från Tyskland kommer arbetslöshet och preliminär KPI för maj. Antalet arbetslösa spås ha stigit något samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på 6,9 procent, enligt Bloomberg News enkät. KPI-inflationen spås ha ökat marginellt, till 1,3 procent från 1,2 procent.

Dessutom släpper OECD en ny Economic Outlook på onsdagen och Bank of Canada lämnar räntebesked.

Torsdagen ser lugnare ut för svensk del, men från euroområdet kommer konfidensindikatorer för maj. I korten ligger en förbättrad, om än fortsatt mycket svag, konjunktur.

Den samlade konfidensindikatorn väntas ha stigit till 89,4 från 88,6. Industrins konfidensindikator spås ha stigit till -13,0 från -13,8.

På den amerikanska torsdagsagendan står reviderad BNP för det första kvartalet. Enligt analytikerna väntas det preliminära utfallet stå sig, med en tillväxt på 2,5 procents uppräknat i årstakt.

Credit Suisse räknar med en liten nedrevidering till 2,4 procent till följd av en minskad lageruppbyggnad. De tror samtidigt på en uppreviderad slutlig efterfrågan, med högre privatkonsumtion och ett mindre handelsunderskott.

”Den bättre mixen mellan slutlig efterfrågan och lager är vanligen en välkommen utveckling för nästa kvartals tillväxtprofil”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Dessutom kommer statistiken över nyanmälda arbetslösa, som väntas ha legat kvar på 340.000 personer, och kontrakterade husköp i april, som spås ha ökat med 1,5 procent.

Veckan avrundas på fredag med euroområdets arbetslöshet i april och snabb-KPI för maj. Analytikerna tror att KPI-inflationen rekylerade upp något till 1,4 procent efter den kraftiga nedgången till 1,2 procent i april.

”Uppsvinget kommer att vara brett baserad över priskomponenterna. Vi räknar med att kärninflationen stiger 0,1 procentenhet, när effekten av den tidiga påsken faller ur, vilken pressade ned kärn-KPI till enbart 1,0 procent i april. Vi förutspår även en blygsam ökning av energiinflation – helt driven av en ogynnsam baseffekt – och högre livsmedelsinflation”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Commerzbank menar att det kommer att dröja innan inflationen åter når upp till ECB:s mål på 2 procent, givet den svaga ekonomin i euroområdet. De spår att den ihållande låga inflationen får ECB att sänka styrräntan till 0,25 procent under det tredje kvartalet.

Ett tecken på den svaga ekonomin är att arbetslösheten i euroområdet väntas ha fortsatt upp till den nya rekordnivån 12,2 procent i april, jämfört med 12,1 procent i mars.

”Arbetslösheten har varit på en uppåtgående trend sedan mitten av 2011, och ser ut att öka ytterligare givet vår syn att en återgång till stabil tillväxt sannolikt inte kommer att ske”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

På fredagens USA-agenda står privata inkomster och privatkonsumtion i april samt Chicago inköpschefsindex för maj. Inkomster väntas ha ökat med 0,1 procent mellan mars och april medan konsumtionen spås ha varit oförändrad.

Dessutom kommer japansk statistik över arbetslöshet, KPI och preliminär industriproduktion i april. Danske Bank ser väntade fortsatta uppgångar i industriproduktion och inköpschefsindex som tecken på att den japanska ekonomin nu tar fart. Någon ände på deflationen syns ännu inte, även om KPI väntas ha stigit till -0,7 procent i årstakt från -0,9 procent i mars.

På lördag kommer inköpschefsindex för Kinas industri i maj, som enligt Bloomberg News enkät väntas ha sjunkit till 50,0 från 50,6 i april.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto