Home > Makro: EMU-KPI och detaljhandel i veckan

Makro: EMU-KPI och detaljhandel i veckan

Preliminär KPI och EU:s konjunkturbarometer för juni, detaljhandelsförsäljningen i USA samt ett knippe Japan-siffror finns bland veckans intressantare makrodata.

På hemmafronten får vi vänta till fredag innan den tyngsta makrostatistiken publiceras. Då släpper SCB statistik över den svenska detaljhandelsförsäljningen för maj, som väntas ha visa en ökning med 2,4 procent från maj i fjol.

”Vi har sett positiva tal från hushållens förväntningar, det upplevs mer fördelaktigt att konsumera. Vi har även fått en del positiva signaler från arbetsmarknaden med ökad sysselsättning och en låg inflation som bidrar till en hygglig köpkraft. Det finns alltså många faktorer som talar för att konsumtionen kan stiga”, säger Jörgen Kennemar på Swedbank till Nyhetsbyrån Direkt.

SCB ska även publicera siffror över den svenska handelsbalansen i maj. Här räknar analytikerna i SME Direkt prognosenkät med att den landar på ett överskott på 7,4 miljarder kronor, vilket skulle innebära en uppgång/nedgång från ett handelsöverskott om 8,8 miljarder i april.

På andra sidan Atlanten gapar statikagendan tom på måndagen. På tisdagen presenteras dock order på varaktiga varor, som väntas ha ökat med 2,6 procent i maj vilket skulle innebära en inbromsning från i april. Exklusive transport beräknas orderna ha varit oförändrade.

Vidare publiceras hushållens konfidensindikator för juni på tisdagen, den väntas ha sjunkit något till 75,5 från 76,2.

På onsdagen är det dags för BNP-statistik, som dock är den tredje publiceringen för det första kvartalet och därför av något mindre intresse. Den väntas i likhet med andra publiceringen landa på en tillväxt på 2,4 procent.

De kanske viktigaste statistikhållpunkterna kommer på torsdag och fredag, i form av hushållens inkomster och konsumtion samt Chicago-PMI. Inkomsterna spås enligt Bloomberg News analytikerenkät ha stigit 0,2 procent i maj medan konsumtionen bedöms ha ökat med 0,3 procent.

Inköpschefsindexet i Chicago väntas ha bromsat in till 55,0 från 58,7.

För Japans del är det fredagen som är av intresse. Då släpps ett helt batteri av makrostatistik för maj månad – KPI, detaljhandel, arbetslöshet, preliminär industriproduktion samt hushållens konsumtion.

Arbetslösheten väntas ha sjunkit till 4,0 procent i maj, från 4,1 i april, detaljhandeln ha ökat med 0,5 procent från maj ett år tidigare, industriproduktionen ha ökat med 0,2 procent från månaden före och den nationella inflationstakten ligga på -0,5 procent, enligt Bloomberg News enkäter bland analytiker.

Det vankas också japanskt preliminärt inköpschefsindex för juni från Markit. I maj uppgick detta index till 51,1.

Ute i Europa riktas blickarna på måndagen mot Tyskland, där IFO-index över klimatet inom näringslivet publiceras. I övrigt i Tyskland släpps juni-arbetslöshet på onsdag och preliminär KPI på fredag.

För euroområdet som helhet är endast torsdagen av intresse. Då redovisas penningmängden, mätt som M3, för maj månad samt EU:s konjunkturbarometer där den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna väntas ha stigit till 90,4 i juni från 89,4 i maj.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto