Home > Makro: En rad stora centralbanker står i fokus på torsdagen

Makro: En rad stora centralbanker står i fokus på torsdagen

Störst intresse riktas säkerligen mot vilka besked som kan komma från Bank of Japan efter det första mötet under ledning av nye chefen Haruhiko Kuroda. Policybeskeden dröjer än så länge, och många bedömare tror att nye chefen vill ta tillfället i akt att tydliggöra sin hållning för övriga ledamöter i BOJ-ledningen.

Asiatiska marknader har uppvisat en överlag negativ utveckling i avvaktan på beskeden från Bank of Japan, det förklaras delvis av oro för att BOJ kanske inte klarar att leva upp till marknadens höga förväntningar om kraftiga lättnader. Svaga konjunktursignaler från USA på onsdagen och viss nervositet på grund av det fortsatt högljuda vapenskramlet från Nordkorea bidrar också till den negativa utvecklingen i Asien hittills på torsdagen.

Bank of England meddelar räntebesked klockan 13.00, och här räknar en enhällig analytikerkår med att styrräntan kommer att lämnas oförändrad på 0,50 procent.

Samtidigt tror endast ett fåtal analytiker tror att BOE-chefen Mervyn King, tillsammans med de övriga två reservanterna från de föregående två
penningpolitiska mötena, lyckas övertyga majoriteten i den penningpolitiska kommittén om att höja målet för tillgångsköpsprogrammet från nuvarande 375 miljarder pund.

Mervyn King, Paul Fisher och David Miles har vid Bank of Englands två senaste penningpolitiska möten argumenterat för att målet för centralbankens tillgångsköp ska höjas till 400 miljarder pund, men majoriteten i kommittén tycks hellre vilja se mer riktade åtgärder om det skulle behövas ytterligare stimulanser.

Nu tror tre av 23 analytiker som Bloomberg News tillfrågat att målet för tillgångsköpen kommer att höjas till 400 miljarder pund, övriga 20 räknar med att målet kommer att lämnas oförändrat.

Prognoserna inför ECB:s räntebesked, klockan 13.45, pekar i stort sett enhälligt mot att styrräntan kommer att lämnas oförändrad, på 0,75 procent.

Ökade spänningar på marknaden i spåren på de problematiska turerna runt räddningspaketet för Cypern, och förnyad oro runt den politiska situationen i Italien, har dock gjort att vissa analytiker ändå inte helt har uteslutit sannolikheten för en räntesänkning, och två av 56 ekonomer som Bloomberg News tillfrågat tror att en sänkning, till 0,50 procent, kan komma redan idag.

Jörg Krämer, chefekonom på Commerzbank, skrev i ett kundbrev att en räntesänkning vid torsdagens ECB-rådsmöte ”inte kan uteslutas helt”.

”Men vi tror ändå att oförändrade styrräntor är mer troligt eftersom rådet verkar anse att en räntesänkning är ett mindre effektivt verktyg. Fokus ligger på andra åtgärder för att sänka lånekostnaderna för små och medelstora företag”, skrev Jörg Krämer.

Han tror vidare att ECB-chefen Mario Draghi kommer att välkomna räddningspaketet för Cypern vid presskonferensen efter mötet, och han väntas också betona ECB kommer att fortsätta erbjuda nödlikviditet till den inhemska banksektorn framöver.

Federal Reserve märks också på torsdagsagendan i form av anföranden från några av de tyngsta ledamöterna. Bland annat talar Fedchefen Ben Bernanke om finansiell och ekonomisk utbildning klockan 16.30, och vice Fedchefen Janet Yellen talar om ”kommunikation i penningpolitiken”, klockan 23.00.

Torsdagsagendan bjuder också på tjänste-PMI från en rad europeiska länder. Enligt SME Direkts enkät väntas Silf/Swedbanks tjänste-PMI ha sjunkit till 54,1 i mars från 54,6 i februari. Därmed skulle den uppåtgående trenden, som fört upp tjänste-PMI från 46,3 i november till 54,6 i februari ha brutits, Ett utfall enligt prognos skulle dock tyda på en fortsatt positiv trend för den svenska tjänstesektorn, om än något svagare än i februari.

Tjänste-PMI för hela euroområdet väntas noteras till 46,5 i mars, vilket skulle vara oförändrat jämfört med den preliminära rapporten, och ner från 47,9 i februari.

I USA publiceras veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa klockan 14.30, och enligt Bloomberg News prognosenkät väntas en nedgång till 352.000 förra veckan, från 357.000 veckan före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto