Home > Makro: Euro-KPI och svensk BNP veckans höjdpunkter

Makro: Euro-KPI och svensk BNP veckans höjdpunkter

Preliminära KPI-data för november i euroområdet blir en höjdpunkt på veckans internationella agenda, som i övrigt delvis präglas av anpassning till Thanksgivinghelgen i USA. I Sverige redovisar SCB en rad viktiga datapunkter i veckan, där störst intresse sannolikt riktas mot fredagens BNP-data för tredje kvartalet.

Som oftast inleds veckan relativt lugnt; måndagen bjuder bland annat på en fransk näringslivsindikator, klockan 8.45, samt USA-data över kontrakterade husköp i oktober.

Tisdagens svenska agenda bjuder på SCB-data över PPI i oktober samt portföljinvesteringar under tredje kvartalet, klockan 9.30. Klockan 10.00 presenterar vidare SEB-ekonomerna en ny konjunkturprognos.

Från USA kommer bland annat S&P/Case-Shillers husprisindex för september, klockan 15.00, samt hushållens konfidensindikator för november, klockan 16.00. Enligt tidigare schema skulle även data över bostadsbyggandet i oktober (och september) publiceras på tisdagen, men publiceringen har flyttats fram till den 18 december till följd av problem förknippade med den federala nedstängningen i oktober.

S&P/Case-Shillers husprisindex väntas visa att priserna i USA:s 20 största städer steg 0,9 procent i september jämfört med i augusti, och med 13,0 procent jämfört med i september 2012.

Hushållens konfidensindikator väntas ha stigit till 72,0 i november, efter oväntat låga 71,2 i oktober. Conference Board, som sammanställer indikatorn noterade då att den federala nedstängningen och skuldtakskrisen framförallt gröpte ur hushållens förväntningar. Frågan nu är om stämningen kan ha förbättras när problemen åtminstone tillfälligt är ur vägen.

På onsdagen ska SCB redovisa finansmarknadsstatistik för oktober, med data över utlånings- och penningmängdstillväxt, klockan 9.30. Enligt SME Direkts enkät väntas utlåningen till hushållen ha ökat 4,9 procent jämfört med i oktober 2012, vilket skulle innebära en ökning från 4,8 procent i september.

SCB ska samtidigt redovisa data över export och import av varor för perioden januari till och med september samt handelsbalans för september.

I övriga Europa riktas intresset på onsdagen bland annat mot en konfidensindikator för de tyska hushållen, klockan 10.00, samt uppdaterad brittisk BNP-statistik för tredje kvartalet. Enligt Bloomberg News enkät väntas BNP ha ökat 0,8 procent jämfört med andra kvartalet och 1,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2012, vilket skulle vara i linje med det preliminära estimatet.

Onsdagens USA-agenda inkluderar vissa datapunkter som normalt skulle ha publicerats senare i veckan, detta på grund av Thanksgivingfirande och därmed helgstängda marknader på torsdagen. USA-marknaderna öppnar visserligen igen på fredagen, men då med mycket begränsad personalstyrka på flera håll när många tar långledigt.

Klockan 14.30 kommer data över orderingången på varaktiga varor i oktober samt veckodata över nyanmälda arbetslösa. Enligt Bloomberg News enkät väntas orderingången ha minskat 1,7 procent, efter +3,8 procent i september. Exklusive transport väntas dock en ökning med 0,4 procent i oktober, efter -0,2 procent i september. Antalet nyanmälda arbetslösa väntas ha ökat till 330.000 förra veckan, från oväntat låga 323.000 föregående vecka.

Klockan 15.45 publiceras Chicago PMI för november, som väntas ha sjunkit till 60,0 från oväntat höga 65,9 i oktober. Klockan 15.55 väntas därefter definitiva Michiganindex för november, som väntas ha stigit till 73,0 från 72,0 i början av månaden. Klockan 16.00 kommer slutligen Conference Boards ledande indikatorer, som väntat ha ökat 0,1 procent i oktober efter +0,7 procent i september.

På torsdagen väntas marknadsaktörer rikta blickarna mot Tyskland, som redovisar preliminär KPI-statistik samt arbetslöshet för november. ECB redovisar dessutom M3-statistik för oktober, klockan 10.00, och EU-kommissionen publicerar sin konjunkturbarometer för euroområdet och EU i november klockan 11.00.

Det största intresset riktas kanske mot den preliminära tyska KPI-statistiken för november, och därmed vad som hände med prisutvecklingen efter det oväntat låga inflationsutfallet för oktober (som i hög grad bidrog till att ECB oväntat sänkte styrräntan i början av november).

Sex delstater redovisar KPI-data, och klockan 14.00 kommer en preliminär beräkning av utfallet för hela landet. Enligt Bloomber News enkät väntas inflationstakten ha varit oförändrad på 1,2 procent i november jämfört med i oktober.

Redan klockan 9.55 kommer tysk arbetsmarknadsstatistik för november, som väntas visa att antalet arbetslösa var oförändrat samtidigt arbetslösheten också väntas ha varit oförändrad, på 6,9.

EU-kommissionens konjunkturbarometer, klockan 11.00, väntas visa att den samlade barometerindikatorn steg till 98,0 i november, från 97,8 i oktober. Indikatorn för tillverkningsindustrin väntas ha stigit till -4,5, från -4,8.

I Sverige redovisar SCB/HUI detaljhandelsdata för oktober, klockan 9.30. Enligt SME Direkts enkät väntas försäljningen ha ökat 3,9 procent jämfört med i oktober 2012. I september ökade försäljningen 1,6 procent på årsbasis.

Klockan 9.30 ska också Riksbanken publicera sin andra finansiella stabilitetsrapport för året. I föregående rapport, i maj, konstaterade Riksbanken att storbankerna fortsatt var finansiellt starka, utvecklingen i euroområdet bedömdes vara den största risken men även de svenska hushållens skuldsättning ansågs kunna medföra en risk. Riksbanken rekommenderade storbankerna att fortsätta att ”säkerställa att de har tillräckligt med kapital och likviditet” samt att förbättra sin offentliga likviditetsrapportering.

Fredagen inleds med ett omfattande statistikbatteri från Japan, med oktoberdata för arbetslöshet, industriproduktion samt KPI. Enligt Bloomberg News enkäter väntas inflationstakten mätt som KPI ha varit oförändrad på 1,1 procent, men kärninflationsmåttet, KPI exklusive färska livsmedel, väntas ha stigit till 0,9 procent, från 0,7 procent i september. Rensas även energipriserna bort väntas inflationstakten ha stigit från noll till +0,2 procent.

Arbetslösheten väntas samtidigt ha sjunkit till 3,9 procent, från 4,0 procent i september, och industriproduktionen väntas ha ökat 2,1 procent jämfört med i september, då den steg 1,3 procent.

I Sverige ska SCB redovisa nationalräkenskaperna för tredje kvartalet, klockan 9.30, och då får vi se om den ekonomiska aktiviteten har orkat ta sig upp över nollstrecket igen efter att BNP sjönk 0,2 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet (och steg med blygsamma 0,1 procent jämfört med andra kvartalet 2012).

Enligt SME Direkts prognosenkät väntar analytiker i genomsnitt att BNP steg 0,2 procent tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet, vilket skulle tala för att Sverige klarade sig undan en teknisk recession under sommarhalvåret. Jämfört med tredje kvartalet 2012 väntas BNP ha stigit med fortsatt blygsamma 0,2 procent.

SME Direkts konsensusprognos ligger ändå väl under det antagande som Riksbanken gjorde om tredje kvartalets BNP-utveckling i den penningpolitiska rapporten, där pekade prognosen mot att BNP skulle ha ökat knappt 0,5 procent jämfört med andra kvartalet, och knappt 0,4 procent jämfört med tredje kvartalet 2012 (räknat på säsongsjusterade data).

KI:s prognoschef Jesper Hansson är mer pessimistisk om utvecklingen under tredje kvartalet.

”Jag skulle gissa på att det blir minus ett par tiondelar”, sade han till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen, men påpekade samtidigt att det inte är så betydelsefullt eftersom det tredje kvartalet redan är historia, och indikatorerna talar för en tydlig förbättring under fjärde kvartalet.

Jesper Hansson hänvisade till att KI:s barometerindikator stigit påtagligt i oktober och november, och den ligger nu på den högsta nivån sedan juni 2011.

”Det ger lite råg i ryggen att hålla fast vi att det kommer att vända upp mot slutet av året, även om utfall och indikatorer tyder på ett svagt tredje kvartal”, sade han.

Prognoschefen konstaterade att KI i augusti spådde att BNP skulle öka med 0,6-0,7 procent i kvartalstakt under fjärde kvartalet, en prognos han inte ser
någon anledning att rucka på.

”Det känns rätt rimligt givet indikatorerna”, sade Jesper Hansson.

SCB publicerar samtidigt bytesbalans samt export- och importvolym för tredje kvartalet och lönestatistik för september, så vi får alla gemensamt hålla tummarna för att SCB:s webbplats klarar anstormningen på fredagsförmiddagen.

Klockan 11.00 redovisar Eurostat preliminära inflationsdata för november för hela euroområdet, samt arbetslöshetsdata för oktober. Enligt Bloomberg News enkäter väntas arbetslösheten ha varit oförändrad på 12,2 procent i oktober jämfört med i september. Inflationstakten väntas dock ha vänt svagt upp, till 0,8 procent i november från 0,7 procent i oktober.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto