Home > Makro: Euro-PMI och svensk arbetslöshet på tisdagen

Makro: Euro-PMI och svensk arbetslöshet på tisdagen

Redan under natten kom HSBC:s preliminära inköpschefsindex för Kinas industri, som sjönk till 50,5 i mars från 51,6 i februari. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades i stället en marginell nedgång till 51,5.

HSBC:s preliminära inköpschefsindex är den första statistiken över utvecklingen i Kinas ekonomi under det andra kvartalet och den låga nivån ökade oron för landets tillväxt, särskilt efter att det första kvartalets BNP utvecklades oväntat svagt.

”Detta målar upp en bild av en fortsatt plågsam återhämtning för Kinas tillverkningsindustri. Regeringen måste hjälpa till att överföra de lätta likviditetsförhållandena till riktig tillväxt”, sade Yao Wei, Kinaekonom vid Societe Generale i Hongkong, till Bloomberg News.

Klockan 9.58 är det dags för euroområdets preliminära inköpschefsindex. Enligt Bloomberg News prognosenkät spås tjänste-PMI stiga marginellt till 46,5 från 46,4 föregående månad, medan industri-PMI väntas ha sjunkit marginellt till 46,7 från 46,8. Det sammanvägda indexet (Composite) spås ha varit oförändrat 46,5.

Unicredit skriver i ett marknadsbrev att euro-PMI i april, efter nedgången i februari och mars, förtjänar mycket stor uppmärksamhet.

”De bör ge mer belägg för om den senaste torkan i sentimentet kommer att fortsätta, vilket tyder på en ytterligare fördröjning av återhämtningen, vilket så småningom kan få ECB att sänka sin refiränta i maj eller juni”, skriver Unicredit som dock själva förväntar sig att PMI ska visa en måttlig förbättring i både industrin och tjänstesektorn.

Banken påpekar dock att osäkerheten i prognoser om sentimentsindikatorer är stor även i de bästa av omständigheter, och ”extremt stor” i denna miljö.

Unicredit konstaterar vidare att marsutfallen visade en del motstridiga signaler. Composite-PMI sjönk till 46,5 från 47,9 medan indikatorn Eurocoin visade den största månatliga förbättringen sedan början på uppåttrenden förra sommaren. De två mest tillförlitliga indikatorerna om euroområdets
konjunkturcykel har därmed kopplats loss. I mars indikerade composite-PMI en BNP-nedgång om 0,3 procent i kvartalstakt, medan Eurocoin visar på -0,1 procent.

I ljuset av denna utveckling i sentimentet blev ECB klart mer försiktigt vid aprilmötet. En ytterligare nedgång skulle sannolikt ses som oförenligt med ECB:s syn om att ekonomin stabiliseras första halvåret för att därefter åter ta fart andra halvåret, och kan därmed vara tillräckligt för att utlösa en räntesänkning, enligt Unicredit.

På tisdagens Europaagenda står också den franska industrins konfidensindikator liksom en spansk växelemission.

I USA släpps Markits preliminära industri-PMI för april klockan 14.58. Enligt Bloomberg News enkät väntas en nedgång till 53,9 från 54,6 i mars.

Klockan 16.00 kommer statistik över försäljningen av nya hem i USA i mars, som väntas ha stigit 1,2 procent från i februari. Samtidigt kommer också FHFA husprisindex för februari.

Citibank skriver i ett marknadsbrev försäljningen av nya hem steg kraftigt i början av året och de håller nu ögonen på om försäljningen kan ligga kvar på samma nivåer under våren, när säsongsjusteringen inte är lika gynnsam. Givet säsongsfaktorn är även ett oförändrat utfall i mars ett uppmuntrande tecken, enligt Citibank.

För svensk del vänds blickarna klockan 9.30 mot SCB:s arbetslöshetsstatistik för mars. Enligt SME Direkts enkät väntas arbetslösheten ha varit oförändrad på 8,5 procent. Den säsongsrensade arbetslösheten spås ha sjunkit till 8,1 från 8,2 procent föregående månad.

”Arbetsmarknadsindikatorer har stabiliserats på hyggliga nivåer, vilket tyder på att den lilla uppåttrenden i sysselsättningen kommer att fortsätta. Arbetslösheten väntas fortsatt vara i en uppåtgående trend, drivet av ett ökat arbetskraftsutbud”, skriver SEB i ett marknadsbrev.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto