Home > Makro: Fed-besked huvudnumret på onsdagen

Makro: Fed-besked huvudnumret på onsdagen

Onsdagens agenda bjuder på en mycket efterlängtad hållpunkt som har kommit att prägla handeln under en lång tid.

USADet är Federal Reserve som under kvällen redovisar sitt räntebesked, där fokus marknadens fokus är riktat mot att se om, eller hur mycket, som Fed skalar ned på sina tillgångsköp. Man kommer också hålla ett extra öga på hur ränteguidningen kommer se ut.

”Även om vi tror att Fed kommer att skärpa tonen i sin framåtblickande guidning nästa vecka för att hålla räntorna låga, så återstår det att se huruvida marknaderna uppfattar detta som trovärdigt”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Analytikerna väntar enligt Bloomberg News prognosenkät med att Fed drar ned tillgångsköpen med 5 miljarder dollar, vilket är mer försiktiga förväntningar än bara för en vecka sedan.

Överraskningsmomentet i onsdagens Fedbesked kan dock ligga i de nya prognoserna för 2016, och enligt Societe General kan dessa komma att uppfattas som ”hökaktiga”.

Tidigare på dagen, klockan 8.00, presenteras regeringens höstbudget. Hela ”reformutrymmet” om 25 miljarder kronor har dock redan presenterats, med ett femte jobbskatteavdrag med höjd brytpunkt för statlig skatt som huvudnummer.

I samband med budgeten kommer nya prognoser, som väntas ligga nära vad regeringen kommunicerade i Harpsund i augusti, det vill säga en BNP-tillväxt på 1,2 procent i år och 2,5 procent nästa år.

Kort därefter släpper Riksbanken sitt protokoll från det penningpolitiska mötet den 4 september. Där behölls reporäntan oförändrad på 1,00 procent medan räntebanan drogs upp något på kort sikt. Räntebanan har dock fortsatt kvar en viss sannolikhet för en räntesänkning.

”Vi förväntar oss att duvorna ska vara på defensiven, medan det hökaktiga lägret ledda av Stefan Ingves troligen kommer att trycka starkare på makrotillsynsargumenten. Varje diskussion om hur Riksbanken känner om att ha kringgåtts av regeringen vad gäller cykliska kapitalbuffertar i banksektorn kommer att noga dissekeras då en analytisk skiljelinje uppstått om hur Riksbanken kommer att hantera frågor om finansiell stabilitet nu när
Finansinspektionen har satts i förarsätet”, skriver Danske Bank i ett
marknadsbrev.

Även Bank of England släpper protokoll, från sitt policymöte den 4-5 september, där inga förändringar gjordes. Här riktas fokus på eventuella skillnader i uppfattningen om den nya framåtblickande guidningen och när arbetslösheten kan tänkas nå ”tröskeln” på 7 procent.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto