Home > Makro: FED-besked med nya prognoser och pressträff på onsdagen

Makro: FED-besked med nya prognoser och pressträff på onsdagen

Onsdagens stora händelse är dock utan tvekan Federal Reserves räntebesked, klockan 18.30, som åtföljs av nya prognoser klockan 20.00 och pressträff med Fed-chefen Ben Bernanke klockan 20.15. Många analytiker räknar med utökade obligationsköp nu när Operation Twist löper ut (Operation Twist är ett program för att förlänga löptiden på Fed obligationsinnehav).

”I ljuset av den möjliga turbulensen kring budgetstupet kommer Fed att vara motvilliga till att ta foten från gaspedalen, så de kommer inte att låta Operation Twist avslutas utan att ha något att ersätta den med”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

De räknar med att Fed kommer annonsera köp av statspapper för 40-50 miljarder dollar i månaden, samtidigt som centralbanken fortsätter att köpa bolånepapper för 40 miljarder dollar per månad.

En annan fråga är om Fed kommer att annonsera ”trösklar” för vilka nivåer på inflation och arbetslöshet som kommer få dem att börja dra tillbaka sina stimulanser. Givet den fortsatt pågående interna diskussionen inom Fed tror Commerzbank inte att några numeriska trösklar kommer att annonseras i veckan.

Även SEB tror att Federal Reserve kommer att ersätta Operation Twist med direkta köp av statsobligationer, i en väntad omfattning om 45 miljarder dollar per månad. Om detta ska kallas en utökning av QE3 eller QE4 är mer en semantisk fråga.

”I förlängningen kan köp av MBS:er och statsobligationer under QE3/QE4 uppgå till totalt 1.500 till 2.000 miljarder dollar och Feds balansräkning, som har varit relativt stabil strax under 3.000 miljarder dollar sedan förra året, kan närma sig 5.000 miljarder eller 30 procent av BNP under de kommande åren”, skriver SEB, som inte heller tror att Fed är redo att annonsera någon guidning via numerära trösklar.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto