Home > Makro: FED-besked och svenska barometerdata på onsdagen

Makro: FED-besked och svenska barometerdata på onsdagen

Onsdagens huvudnummer blir avslutningen av Federal Reserves tvådagarsmöte. Räntebeskedet och Fedledamöternas nya ekonomiska projektioner publiceras klockan 20.00, och en halvtimme senare inleder Fed-chefen Ben Bernanke sin presskonferens.

Makro

Något tvetydiga besked från Fedchefen Ben Bernanke om utsikterna för Feds obligationsköpsprogram, vid en kongressutfrågning den 22 maj, skapade en markant turbulens på världens finansiella marknader när marknadsaktörer började ställaom sina förväntningar om hur mycket obligationer Fed kommer att köpa, och hur länge.

En artikel från den vanligtvis välunderättade Fedreportern Jon Hilsenrath i förra veckan tycks dock ha dämpat den värsta oron för att Fed skulle vara på väg mot några drastiska åtgärder på kort sikt.

Jon Hilsenrath noterade att Feds diskussioner om hur och när det kan vara aktuellt att börja dra ned på sitt obligationsköpsprogram, för närvarande 85 miljarder dollar per månad, har pressat upp olika marknadsräntor, och det förefaller som att marknadsaktörer också har börjat ifrågasätta Feds åtagande om att hålla styrräntan nära noll tills arbetslösheten sjunker till 6,5 procent, vilket inte väntas ske förrän i mitten av 2015.

”Detta är precis vad Fed inte vill. Ledamöterna ser obligationsköpen som ett tilläggsbränsle som de erbjuder till en vek ekonomi. När väl ekonomin är stark nog att leva utan tilläggsbränsle räknar de fortsatt med att hålla räntan låg för att säkra att ekonomin går framåt”, skrev Jon Hilsenrath.

Han konstaterar att Ben Bernanke har betonat detta tidigare och ”han kommer troligen att betona denna punkt vid presskonferensen (på onsdagskvällen) givet
marknaderna säger till honom att de inte tror på det”.

Jan Hatzius och Jari Stehn, USA-ekonomer på Goldman Sachs, skrev i ett kundbrev att ekonomiska data har förbättrats sedan föregående Fomc-möte, men förbättringen har varit långt ifrån ”substantiell”. Inflationen har samtidigt sjunkit längre under Fomc:s 2-procentsmål, och de finansiella förhållandena har stramats åt med högre marknadsräntor.

”Enligt vår bedömning vore det riskabelt för Fomc att leverera ett hökaktigt uttalande i denna miljö. Även om vi inte tror att kommittén kommer att avvika mycket från det tidigare budskapet tror vi att Fedledamöterna vill, på marginalen, försöka lugna marknaderna”, skriver Goldman Sachs-ekonomerna.

På onsdagen publicerar konjunkturinstitutet, KI, såväl en ny konjunkturbarometer, klockan 9.00, samt en ny konjunkturprognos, klockan 9.15.

I juni redovisar KI för första gången konfidensindikatorerna i barometern enligt den nya metoden, där alla historiska medelvärden har standardiserats till 100 för lättare jämförelse av förändringar i Barometerindikatorn mot förändringar i ingående sektorerna.

I maj backade Barometerindikatorn för andra månaden i rad, främst drivet rejält dipp för indikatorn för tillverkningsindustrin. Inför junibarometern har det dock kommit en hel del uppmuntrande signaler från andra håll.

Enligt SME Direkt prognosenkät väntas barometerindikatorn ha stigit till 93,3 i juni, från 91,9 i maj.

För övriga delar har analytikerna endast lämnat prognoser enligt de gamla metoderna, enligt dessa prognoser väntas indikatorn för tillverkningsindustrin ha stigit till -11 i juni från -15 i maj. Hushållsindikatorn väntas ha stigit till 4,0 i juni från 3,6 i maj.

Klockan 9.30 publicerar SCB vidare arbetslöshetsstatistik för maj, som väntas ha stigit till 8,8 procent i maj från 8,7 procent i april, enligt SME Direkts prognosenkät. Säsongsrensat väntas arbetslösheten ha varit oförändrad på 8,4 procent.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto