Home > Makro: FOMC-möte och konjunkturbarometer veckans huvudfokus

Makro: FOMC-möte och konjunkturbarometer veckans huvudfokus

Måndagen bjuder inte på några tyngre besked; Eurostat redovisar euroområdets handelbalans för januari, klockan 11.00, och klockan 15.00 redovisar amerikanska NAHB sitt husmarknadsindex för mars.

Tisdagens agenda är mer välfylld, med brittisk KPI och PPI för februari, klockan 10.30, tyska ZEW-index för mars, klockan 11.00, och data över bostadsbyggandet i USA i februari, klockan 13.30.

Enligt Bloomberg News enkät väntas KPI-inflationstakten i Storbritannien ha stigit till 2,8 procent i februari, från 2,7 procent i januari. Det skulle innebära att den brittiska inflationen överstiger Bank of Englands 2-procentsmål för 39:e månaden i rad.

Inflationstakten steg från 1,9 procent i november 2009 till 2,9 procent i december samma år. Därefter har inflationstakten varit som högst 5,2 procent, i september 2011. Det var dock endast mellan juni och november 2009 som den brittiska KPI-inflationen tillfälligt underskred 2-procentsmålet; även under hela perioden maj 2006 till och med maj 2009 låg inflationen över målet, som högst 5,2 procent i september 2008.

Under perioden januari 2006 till och med januari 2013 har den brittiska KPI-inflationen i genomsnitt varit 3,0 procent. Sett i det perspektivet har trots allt inflationen varit något lägre än snittet sedan i maj 2012, även om den åter har vänt upp från 2,2 procent i september.

Det tyska ZEW-indexet, som kan beskrivas som en konfidensindikator för finansmarknadsaktörer, har stigit löpande sedan den tillfälliga bottennoteringen -25,5 i september i fjol till +48,2 i februari, och uppgången har mestadels varit snabbare än väntat. Nu pekar Bloomberg News prognosenkät mot en mindre nedgång, till 48,0, i mars.

Ekonomerna på Commerzbank skriver dock i ett kundbrev att de makroekonomiska förhållandena ännu är ”extraordinärt positiva”, vilket borde tala för att uppåttrenden kan ha fortsatt i mars. Och trots valresultatet i Italien har inte statsskuldsoron återkommit till marknaderna, även om det har surrats om det i media.

”Mot bakgrund av detta bör den förhöjda osäkerheten från skuldkrisen, som hämmade tillväxten i Tyskland och euroområdet i fjol, ha minskat ytterligare”, skrev Commerzbank i ett kundbrev på fredagen.

I USA väntas bostadsbyggandet åter ha stigit i februari, med 2,8 procent, efter en nedgång med hela 8,5 procent i januari. Den nedgången drevs dock i huvudsak av e nedgång i byggandet av flerfamiljsbostäder där volatiliteten är betydligt större än för enfamiljsbostäder.

På tisdagens agenda finns det också skäl att uppmärksamma ett finansiellt toppmöte i Frankfurt, bland deltagarna märks ECB-chefen Mario Draghi, Bundesbankchefen Jens Weidmann och IMF-chefen Christine Lagarde.

På onsdagen riktas blickarna framför allt mot beskeden från Federal Reserve, efter Fomc-mötet, men i avvaktan på det pockar Storbritannien på nytt på uppmärksamheten; med arbetsmarknadsdata för februari samt protokoll från BOE-mötet i början av mars, klockan 10.30. Dessutom ska finansminister George Osborne presentera regeringens budget för 2013-2014 för parlamentet.

I Sverige presenterar också Riksbanken ett anförande från chefen Stefan Ingves klockan 9.45. Talet har rubriken ”Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn”, vilket antyder att det inte kommer några direkta penningpolitiska signaler.

Federal Reserve har annonserat en nyhet beträffande tidpunkterna för publiceringen av räntebeskedet respektive Ben Bernankes presskonferens. Räntebeskedet kommer nu att publiceras klockan 19.00, och samtidigt publiceras Fed-ledamöternas nya ekonomiska projektioner. Därefter dröjer det endast en halvtimme, till klockan 19.30, tills Ben Bernanke inleder sin presskonferens.

Däremot finns inga större förväntningar på att Fed kommer att presentera några större nyheter beträffande den penningpolitiska hållningen, centralbanken väntas fortsätta att köpa räntebärande värdepapper, stats- och bostadspapper, i en takt på totalt 85 miljarder dollar per månad tills vidare.

En rad Fed-ledamöter har visserligen ifrågasatt tillgångsköpen och förordat att takten på inköpen trappas ner (taper off), vilket också framkom i protokollet från Fomc:s januarimöte, men de tyngsta företrädarna – chefen Ben Bernanke och nummer två Janet Yellen, har tydligt argumenterat för att programmet ska fortsätta i en oförändrad takt.

Neal Soss och Dana Saporta, USA-ekonomer på Credit Suisse, konstaterar i ett kundbrev att Fed-ledamöterna kan antas vara nöjda med hur ekonomin och marknaderna har utvecklat sig sedan de startade det nuvarande köpprogrammet i september.

”Det ska erkännas att den direkta QE3-effekten på dessa trender är svår att kvantifiera. Och det är sant att flera högljudda Fomc-deltagare har blivit balltmer obekväma med fortsatta lättnader. Men kärnmedlemmarna i kommittén – inklusive Bernanke och vice ordförande Yellen – har redan signalerat sina preferenser för ännu mer balansräkningsexpansion, och majoriteten av de röstande ledamöterna kommer troligen att stödja dem”, skrev Credit Suisse-ekonomerna.

De räknar samtidigt med att Fed kommer att bekräfta de ekonomiska ”trösklar” för lågräntepolitiken som introducerades i december, att lågräntepolicyn består så länge arbetslösheten överstiger 6,5 procent och inflationen understiger 2,5 procent.

På torsdagen riktas blickarna troligen främst mot preliminära PMI-data för industrin från en rad stora länder och områden för indikationer om den fortsatta trenden för globala produktionen.

I Kina väntas HSBC:s industri-PMI preliminärt ha stigit till 50,9 i mars, från 50,4 i februari. Såväl HSBC:s industri-PMI som det mer officiella indexet från CFLP sjönk något i februari jämfört med i januari, men det är oklart i vilken mån nedgången påverkades av stängningar i samband med det kinesiska nyåret.

I euroområdet väntas preliminära PMI för såväl industrin som tjänstesektorn ha stigit något i mars jämfört med i februari, i båda fallen från 47,9 till 48,2. I Frankrike väntas fortsatt noteringar långt under 50-nivån, men i Tyskland väntas industri-PMI stiga till 50,5 medan tjänste-PMI väntas stiga till 55,0.

I USA väntas Markits preliminära industri-PMI för mars ha stigit till 54,6, från 54,3 i februari. Samtidigt väntas Philadelphia Feds industri-index ha stigit till -3,0 i mars, från -12,5 i februari.

Andra punkter på torsdagens agenda är brittisk detaljhandel för februari, som väntas visa en uppgång med 0,6 procent efter en nedgång med 0,5 procent i januari.

I USA väntas försäljningen av befintliga bostäder ha stigit 1,6 procent i februari, efter en ökning med 0,4 procent i januari. Om prognoserna om en försäljningstakt på 5,0 miljoner bostäder, räknat i årstakt, skulle uppnås skulle det vara den högsta försäljningstakten sedan i juli 2007.

På torsdagen riktas också, som vanligt, stort intresse mot veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa. Förra torsdagen visade veckostatistiken en oväntad nedgång till 332.000 personer, nu pekar prognoserna mot en uppgång till 340.000, men dessa prognoser tenderar att förändras löpande fram till och med torsdagen.

Fredagens på förhand absolut tyngsta hållpunkt är den tyska konjunkturbarometern IFO-index för mars. IFO-index, som visar trenderna för hela det tyska näringslivet, har stigit från 100,1 i oktober till 107,4 i februari, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 104,2 för perioden mars 2007 till februari 2013.

Enligt Bloomberg News enkät väntas IFO-index ha fortsatt att stiga något även i mars, till 107,8.

Ekonomerna på Commerzbank skrev i sitt kundbrev att ytterligare uppgångar i PMI och IFO-index i mars skulle underbygga deras prognos om att Tysklands BNP kommer att stiga med 0,4 procent under det första kvartalet, trots relativt svag industristatistik för januari.

”Faktum är att baserat på IFO-index borde tillväxten vara till och med mycket högre”, skrev Commerzbank-ekonomerna.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto