Home > Makro: Industridata, Ingves-tal och USA-detaljhandel i veckan

Makro: Industridata, Ingves-tal och USA-detaljhandel i veckan

Veckan som kommer bjuder bland annat på industristatistik och inflationssiffror från en rad länder, tal från Riksbankschef Stefan Ingves och amerikansk detaljhandel och preliminärt Michigan-index i slutet av veckan.

MakroCredit Suisse räknar med att industriproduktionen i både Storbritannien och euroområdet drabbas av bakslag efter två månader i rad av relativ styrka.

”Vi räknar med ett månadsfall på 0,5 procent efter två månaders uppgång. Nedgången bör främst vara driven av Tyskland, Spanien och Nederländerna; franska och italienska siffror bör vara något bättre. Trots bakslaget kommer trenden att förbli positiv och den senaste PMI-datan är uppmuntrande i det hänseendet”, skriver Credit Suisse-analytikerna i ett kundbrev.

Kina-statistik i helgen visad en svagare industriproduktion och investeringar än väntat, medan detaljhandeln var som väntat. KPI-inflationen sjönk till 2,1 procent från 2,4 procent föregående månad.

På måndagen publiceras industriproduktion i Frankrike och Sverige. Här hemma väntas produktionen i industrin ha sjunkit med 0,1 procent i april jämfört med månaden före, enligt SME Direkts enkät bland analytiker.

Såväl Danmark som Norge släpper sina inflationssiffror för maj månad och de kan möjligtvis ge en viss fingervisning inför det svenska utfallet på tisdagen.

På tisdagsmorgonen meddelar Bank of Japan sitt räntebesked.

Credit Suisse räknar med att BOJ beslutar om status quo för det utestående målet för den penningpolitiska basen till slutet av 2014, men utesluter inte helt möjligheten att de beslutar om att ”frontladda” köpen av japanska statsobligationer, det vill säga beslutar om en snabbare takt i köpen för de närmaste månaderna.

Commarzbanks analytiker Marco Wagner skriver i ett kundbrev att BOJ-chefen Haruhiko Kuroda alltmer pekar på vikten av strukturreformer och därmed spelar bollen till regeringens sida för tillfället.

Brittisk industriproduktion i maj finns också på agendan liksom NFIB småföretagsindex för maj från USA.

Här hemma publicerar Arbetsförmedlingen en prognos över den svenska arbetsmarknaden 2013-2014 och Nordea släpper en ny konjunkturprognos. I sin förra prognos, i mars, räknade Nordea med en BNP-tillväxt på 1,3 procent 2013 och 2,6 procent 2014.

Tisdagens höjdpunkt för svensk del blir dock KPI för maj månad. Enligt SME Direkts enkät väntas KPI ha ökat med 0,1 procent från i april och minskat med 0,3 procent jämfört med ett år tidigare.

Åke Gustafsson, Swedbank, konstaterar att maj normalt är en månad med små prisförändringar och att maj i år inte är något undantag. Han lyfter fram prisutvecklingen på kläder och skor som en osäkerhetsfaktor, själva räknar Swedbank med att en svag efterfrågan har dämpat prisutvecklingen.

”Även de volatila priserna på paketresor utgör en osäkerhet, men vi räknar med svagt stigande priser under månaden”, skriver Åke Gustafsson i ett kundbrev.

Swedbanks bedömning är att det låga inflationstrycket består de närmaste månaderna och att KPIF först under hösten börjar stiga långsamt.

”Trots det låga inflationstrycket räknar vi med att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad vid det penningpolitiska mötet i juli. Vår syn är att Riksbankens oro kring hushållens skuldsättning och bostadsprisernas utveckling väger tungt i kommande räntebeslut”, skriver Åke Gustafsson.

Signaler om det kommande räntebeslutet kan eventuellt komma på onsdagen, då Riksbankschef Stefan Ingves håller ett tal på Nationalekonomiska föreningens årsmöte, med titeln ”Centralbankens roll efter den finansiella krisen utmaningar framöver”.

En annan pusselbit kan TNS Prosperas stora undersökning om inflationsförväntningarna vara, den publiceras klockan 8 på onsdagsmorgonen.

I riksdagen hålls under förmiddagen vårens sista partiledardebatt.

På onsdagen finns även en rad andra intressanta makrohändelser. På den europeiska agendan märks KPI-statistik från bland annat Tyskland och Frankrike, brittisk arbetslöshet och industriproduktion från euroområdet.

Arbetslösheten i Storbritannien väntas ligga stilla på 4,5 procent i april och antalet arbetslösa minska med 5.500 personer, efter en preliminär nedgång med 7.300 personer i mars.

Industriproduktionen i euroområdet väntas ha varit oförändrad i april och minskat med 1,0 procent jämfört med april i fjol I mars ökade industriproduktionen med 1,0 respektive sjönk med 1,7 procent.

På torsdagen publicerar Riksbanken sin företagsundersökning och SCB släpper småhuspriserna för maj.

På eftermiddagen är det dags för veckans viktigaste USA-siffra, då detaljhandelsförsäljningen för maj offentliggörs.

Försäljningen i detaljhandeln väntas ha ökat med 0,4 procent i maj, efter en uppgång med 0,1 procent månaden före. Exklusive bilar väntas en försäljningsuppgång med 0,3 procent, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Credit Suisse skriver i ett kundbrev att maj månads detaljhandel bör visa ett starkare ”momentum”, deras prognos är just +0,4 procent, vilket i så fall skulle vara det bästa resultatet på tre månader. Bilar, livsmedel och ”allmänna handelsvaror” bör öka, medan bensin bör vara en neutral faktor, enligt banken.

Torsdagen bjuder även på den sedvanliga veckostatistiken över antalet nyanmälda arbetslösa och på importpriserna i maj.

Importpriserna väntas ha varit oförändrade i maj, enligt Bloomberg News enkät.

På fredagen publicerar Arbetsförmedlingen sin arbetslöshetsstatistik för maj och SCB produktionsindex för näringslivet i april.

Från euroområdet blir det definitiv KPI-statistik för maj och i USA släpps en rad siffror, bland annat PPI, industriproduktion och kapacitetsutnyttjande samt det preliminära Michigan-indexet för juni månad.

Credit Suisse USA-analytiker är speciellt intresserade av hur förtroendet såg ut i olika inkomstskikt – övre, medel och låg. Den kraftiga uppgången i konsumentförtroendet i maj drevs främst av hushållen i det övre inkomstskiktet.

PPI väntas ha stigit med 0,1 procent, industriproduktionen ha ökat med 0,2 procent och Michigan-index ligga stilla på 84,5 i maj, samma som i april. Allt enligt Bloomberg News analytikerprognoser.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto