Home > Makro: Industridata och FED-protokoll på onsdagen

Makro: Industridata och FED-protokoll på onsdagen

Nu tror analytikerna på en rekyl och att industriproduktionen steg med 0,9 procent i februari, enligt SME Direkts enkät.

”Produktionen i tillverkningsindustrin har visat en svag trend sedan mitten av 2011. Indikatorer tyder på att situationen har förbättrats något på senare tid. Någon mer markant återhämtning verkar dock fortsatt avlägsen”, skrev Nordea i ett marknadsbrev.

På onsdagskvällen klockan 20.00 svensk tid kommer protokollet från Federal Reserves FOMC-möte den 19-20 mars.

FOMC beslutade där att fortsätta med de kvantitativa lättnaderna, QE3, genom att köpa statspapper och bolånerelaterade värdepapper för totalt 85 miljarder dollar per månad.

FOMC meddelade att de noga ska bevaka inkommande information om den ekonomiska och finansiella utvecklingen, och om utsikterna för arbetsmarknaden inte förbättras ”substantiellt” kommer kommittén att fortsätta köpa obligationer, och sätta in andra policyåtgärder vid behov, tills en sådan förbättring har uppnåtts.

Fed-chefen Ben Bernanke sade vid en pressträff i samband med Fomc-beskedet att de diskuterat potentiella risker med en fortsatt expansion av balansräkningen. Kommittén övervägde vilka konsekvenser det kan få för den finansiella stabiliteten, att det kan få investerare att söka sig till mer riskfyllda placeringar för avkastning. Bedömningen landade i att riskerna är hanterbara, men att de ska bevakas.

SEB skrev i ett marknadsbrev att det som väntat inte var några betydande förändringar i FOMC-uttalandet, även om det var några skiftningar i beskrivningen av ekonomin. FOMC uppgraderade sin ekonomiska bedömning men noterade också att finanspolitiken har blivit lite mer åtstramande. Arbetsmarknaden ansågs ha visat tecken på förbättring medan arbetslöshetsnivån förblir förhöjd.

BNP-prognosen drogs ned något för 2013 och 2014 medan arbetslöshetsprognosen också drogs ned något. Samtidigt ser FOMC inte någon inflation över 2 procent någonstans på horisonten.

På marginalen verkar Fed vara lite mer säkra på att räntorna kommer att förbli låga. Av de 19 FOMC-ledamöterna så väntar sig 14 ingen räntehöjning före 2015. Men sett till den genomsnittliga räntan varje år så är den lite lägre nu, vilket sannolikt återspeglar den lägre BNP-prognosen.

”Vad gäller trösklar för QE så tror vi inte att det kommer att ske och att protokollet inte indikerar så mycket”, skrev SEB.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto