Home > Makro: Industriproduktion och FED-protokoll i veckan

Makro: Industriproduktion och FED-protokoll i veckan

Commerzbank tror på en uppgång med 0,3 procent under månaden.

”Den främsta faktor som stödjer denna uppfattning är att uppåttrenden i de ledande indikatorerna f0ortsätter att vara intakt trots nedgången i IFO-index och PMI i mars”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

Under de senaste månaderna har företagen i IFO-enkäten blivit mer optimistiska om lagren och efterfrågan på sina produkter. Historiskt har dessa delkomponenter visat en bra korrelation med årstakten i industriproduktionen. Data från bilindustrin pekar mot en kraftig uppgång i bilproduktionen medan byggsektorn har dämpats av den hårda vintern.

”En uppgång i industriproduktionen skulle underbygga vår syn att den tyska ekonomin har återhämtat sig första kvartalet. Trots en stagnation på decembers nivå så var industriproduktionen i januari 0,2 procent upp från genomsnittet fjärde kvartalet”, skriver Commerzbank.

Detta gäller inte för hela euroområdet, där särskilt svag produktion i Frankrike tyngde produktionen i januari. Men det finns förhoppningar om att den franska produktionen har visat en förbättring i februari.

”Med detta i åtanke så tror vi att den totala produktionen i euroområdet har ökat med cirka 0,4 procent under månaden, vilket skulle gå hand i hand med vår syn att tillväxtmomentum i euroområdet också förbättrats betydligt jämfört med fjärde kvartalet. Om våra antaganden är riktiga så ligger en dämpad tillväxt för första kvartalet i korten”, skriver Commerzbank.

På onsdagen väntas produktion och order i den svenska industrin i februari. I januari sjönk produktionen oväntat med 2,0 procent under månaden medan orderingången sjönk 3,1 procent.

Nu tror analytikerna på en rekyl och att industriproduktionen steg med 0,9 procent i februari, enligt SME Direkts enkät.

”Produktionen i tillverkningsindustrin har visat en svag trend sedan mitten av 2011. Indikatorer tyder på att situationen har förbättrats något på senare tid. Någon mer markant återhämtning verkar dock fortsatt avlägsen”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

På onsdagskvällen svensk tid kommer protokollet från Federal Reserves Fomc-möte den 19-20 mars.

Fomc beslutade där att fortsätta med de kvantitativa lättnaderna, QE3, genom att köpa statspapper och bolånerelaterade värdepapper för totalt 85 miljarder dollar per månad.

Fomc meddelade att de noga ska bevaka inkommande information om den ekonomiska och finansiella utvecklingen, och om utsikterna för arbetsmarknaden inte förbättras ”substantiellt” kommer kommittén att fortsätta köpa obligationer, och sätta in andra policyåtgärder vid behov, tills en sådan förbättring har uppnåtts.

Fed-chefen Ben Bernanke sade vid en pressträff i samband med Fomc-beskedet att de diskuterat potentiella risker med en fortsatt expansion av balansräkningen. Kommittén övervägde vilka konsekvenser det kan få för den finansiella stabiliteten, att det kan få investerare att söka sig till mer riskfyllda placeringar för avkastning. Bedömningen landade i att riskerna är hanterbara, men att de ska bevakas.

”Protokollet från Fomc-mötet i mars kan ge lite mer färg till de förhållanden under vilka Fomc kan komma att överväga att ändra storleken på sina tillgångsköp under QE3. Andra diskussioner av intresse kan gälla bankkrisen i Cypern och motvindarna i samband med budgetåtstramningarna (sequester) i USA”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

På torsdagen kommer svenskt KPI för mars, där säsongsnormala prishöjningar på kläder väntas ha fått priserna att stiga med 0,4 procent från i februari, enligt analytikerna i SME Direkts enkät. Inflationen väntas ha legat kvar på -0,2 procent. KPIF-inflationen spås ha varit 0,8 procent, jämfört med 0,9 procent i februari.

Riksbanken räknade i sin senaste prognos i februari med en KPI-inflation på 0,0 procent och en KPIF-inflation på 0,8 procent.

Arbetsförmedlingen statistik över arbetslösheten i mars kommer också på torsdagen. Danske Bank räknar med att arbetslösheten sjönk till 4,5 procent från 4,7 procent i februari.

”Varslen har minskat och antalet lediga jobb är högre jämföra med i fjol”, skriver Danske Bank i ett marknadsbrev.

På fredagen väntas detaljhandel i USA i mars, där Bloomberg News prognosenkät pekar mot en oförändrad nivå.

Credit Suisse spår att detaljhandeln har minskat med 0,1 procent under månaden, men ökat med 0,4 procent exklusive bilar och bensin.

”En stor prisrelaterad nedgång i bensinförsäljningen bör dämpa den totala siffran och utfallet exklusive bilar. Bilförsäljningen ser ut att vara neutral eller något dämpande givet den modesta försäljningen av fordonsenheter. Dämpade uppgångar väntas i resten av detaljhandelssektorn, även om ovanligt kallt väder kan dämpa försäljningen för vissa varor (som kläder och byggmaterial)”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

De noterar att deras prognos skulle vara förenlig med en uppgång privat konsumtion (PCE) på cirka 3 procent första kvartalet.

”Även om mars förväntas vara dämpat, så har januari och februari visat hyggliga tillväxttal i den reala konsumtionen, vilket bör stötta första kvartalets aritmetik”, skriver Credit Suisse.

Veckan avslutas med ett informellt ekofinmöte i Dublin fredag-lördag, där även centralbankschefer deltar.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto