Home > Makro: Inköpschefsindex i fokus på torsdagen

Makro: Inköpschefsindex i fokus på torsdagen

I Kina steg HSBC:s preliminära industri-PMI till 51,7 från 50,4 i februari. Såväl HSBC:s industri-PMI som det mer officiella indexet från CFLP sjönk något i februari jämfört med i januari, men det är oklart i vilken mån nedgången påverkades av stängningar i samband med det kinesiska nyåret.

I euroområdet väntas preliminära PMI för såväl industrin som tjänstesektorn ha stigit något i mars jämfört med i februari, i båda fallen från 47,9 till 48,2. I Frankrike väntas fortsatt noteringar långt under 50-nivån, men i Tyskland väntas industri-PMI stiga till 50,5 medan tjänste-PMI väntas stiga till 55,0.

I USA väntas Markits preliminära industri-PMI för mars ha stigit till 54,8, från 54,3 i februari. Samtidigt väntas Philadelphia Feds industri-index ha stigit till -2,5 i mars, från -12,5 i februari.

Andra punkter på torsdagens agenda är brittisk detaljhandel för februari, som väntas visa en uppgång med 0,6 procent efter en nedgång med 0,5 procent i januari.

I USA väntas försäljningen av befintliga bostäder ha stigit 1,6 procent i februari, efter en ökning med 0,4 procent i januari. Om prognoserna om en försäljningstakt på 5,0 miljoner bostäder, räknat i årstakt, skulle uppnås skulle det vara den högsta försäljningstakten sedan i juli 2007.

På torsdagen riktas också, som vanligt, stort intresse mot veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa. Förra torsdagen visade veckostatistiken en oväntad nedgång till 332.000 personer, nu pekar prognoserna mot en uppgång till 340.000, men dessa prognoser tenderar att förändras löpande fram till och med torsdagen.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto