Home > Makro: Jobbdata från USA i blickfånget på fredagen

Makro: Jobbdata från USA i blickfånget på fredagen

Intresset på fredagen riktas framför allt mot den amerikanska sysselsättningsrapporten för oktober, som har direkt bäring på Federal Reserves överväganden kring nedtrappningen av månatliga obligationsköpen. I fokus under dagen är även svensk industristatistik.

Under morgonen kommer först tysk handelsstatistik för september, klockan 8.00, liksom fransk industriproduktion för samma månad, klockan 8.45. Den tyska exporten väntas enligt Bloomberg News enkät ha ökat med 0,4 procent från föregående månad.

Här hemma redovisar Arbetsförmedlingen sin statistik över arbetslösheten i oktober klockan 8.00 och klockan 9.30 är det dags för dagens svenska höjdpunkt, industrins produktion och orderingång i september.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas industriproduktionen ha stigit 1,0 procent i september efter en oväntad nedgång med 2,3 procent i augusti. Jämfört med motsvarande månad föregående år väntas industriproduktionen ha sjunkit 0,3 procent.

Industriproduktionen har efter en tidigare nedgång utvecklats i stort sett sidledes under en tid, trots att indikatorer som inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets barometrar samtidigt trendat högre.

”Om tillväxten i industriproduktionen förbättras mer i linje med förbättringarna i enkätdata kan den nuvarande mycket dystra tillväxten lyfta ganska snabbt”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

De konstaterar att jämförelsetalen från föregående år från och med nu i alla fall kommer att bli mer gynnsamma, givet nedgången under 2012.

”Vi räknar med en svag med tydlig ökning av trenden för industriproduktionen senare i år”, skriver Handelsbanken.

Klockan 14.30 i eftermiddag är det dags för den amerikanska jobbrapporten, där den statliga nedstängningen väntas ha satt negativa avtryck.

Enligt Bloomberg News tror analytikerna att sysselsättningstillväxten växlade ned till 120.000 personer i oktober från oväntat låga 148.000 i september. I privat sektor väntas sysselsättningen ha ökat med 125.000 personer och arbetslösheten spås ha stigit till 7,3 från 7,2 procent.

Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att stängningen bör ha haft en viss påverkan på sysselsättningen, även om det är svårt att uppskatta exakt hur stor den är.

De direkta effekterna på offentlig sysselsättning väntas vara små, eftersom permitterade statliga anställda bör räknas som sysselsatta i statistiken på grund av att de arbetade vid någon tidpunkt under mätperioden.

Den stora frågan är enligt Credit Suisse i stället andrahandseffekterna, exempelvis i privata företag med statliga kontrakt. Sådana effekter bör dock hur som helst vara tillfälliga och ganska små.

Vad som kan ha påverkats mer är arbetslösheten eftersom den mäts genom en hushållsundersökning som genomfördes just under den statliga stängningen. Credit Suisse spår att arbetslösheten därför tillfälligt stiger till 7,5 procent i oktober när flera hundra tusen statligt anställda plötsligt klassificeras som arbetslösa.

Från USA kommer klockan 14.30 även statistik över privata inkomster och privatkonsumtion i september, väntat en ökning med 0,3 respektive 0,2 procent.

Klockan 15.55 släpps preliminärt Michigan-index över konsumentförtroendet i november, som väntas ha återhämtat sig till 74,5 efter den kraftiga nedgången till 73,2 i oktober i spåren av den statliga stängningen.

Ett par Fed-företrädare är ute och talar under kvällen, bland andra Fed-chefen Ben Bernanke, som medverkar i en paneldebatt vid en IMF-konferens om finanskriser.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto