Home > Makro: Jobbdata från USA toppnummer på fredagsagenda

Makro: Jobbdata från USA toppnummer på fredagsagenda

Amerikansk sysselsättningsstatistik för november, klockan 14.30, är den givna höjdpunkten på fredagens agenda, och beroende på utfall kan den spela viktig för Federal Reserves funderingar om framtiden för QE3-programmet.

Joseph LaVorgna, chefekonom för USA vid Deutsche Bank New York, skriver i ett marknadsbrev att det alltid känns som att nästa jobbrapport är den viktigaste på länge.

”Det känns verkligen så igen givet det faktum att Fed fortsätter att kontemplera tapering (neddragning) av tillgångsköpen. Protokollet från Fomc-mötet i oktober visade att tapering är möjligt de kommande Fedmötena. Det inkluderar December-taper enligt vår mening, i synnerhet om dagens sysselsättningsrapport, och nettot av revideringarna, överraskar på uppsidan”, skriver han.

Utfallet för oktober överraskade positivt, med en sysselsättningsökning på 204.000, och tillsammans med upprevideringar av föregående månaderna data låg sysselsättningsökningen de tre senaste månaderna på i genomsnitt strax över 200.000 per månad. Arbetslöshetsnivån var däremot oförändrad på 7,3 procent oktober.

Indikatorerna inför novemberstatistiken har mestadels varit positiva, och den senaste veckan har nya data förstärkt det intrycket. I början av veckan pekade Bloomberg news konsensusprognos mot att sysselsättningen skulle ha ökat med 175.000 i november, men den har nu justerats upp till 185.000. Arbetslösheten väntas samtidigt ha sjunkit till 7,2 procent.

Det är kanske framför allt den oväntat starka rapporten om sysselsättningsutvecklingen i den privata sektorn i november från ADP som har fått analytiker att justera upp prognoserna. Enligt ADP ökade privata sysselsättningen med 215.000 personer, väl över de 170.000 som väntades enligt Bloomberg News enkät.

Veckans ISM-rapporter för november gav ett mer blandat intryck; delindex för sysselsättning i industri-ISM steg till 56,5, från 53,2 i oktober, medan sysselsättningsindex i tjänstesektorn till 52,5 från 56,2.

Veckodata över nyanmälda arbetslösa har sjunkit i november, och legat väl under nivåerna i oktober. Den jämförelsen haltar dock betydligt givet störningar i veckorapporterna i september och oktober. Gårdagens överraskande låga veckostatistik stördes också sannolikt av säsongsjusteringsproblem, och oavsett vilket täckte den en för sen period för att vara en faktor i sysselsättningsdata för november.

Från USA kommer också, klockan 14.30, data över privata inkomster och konsumtion i oktober. Enligt Bloomberg News enkät väntas inkomsterna ha stigit 0,3 procent medan konsumtionen väntas ha ökat 0,2 procent. Inflationstakten, enligt PCE-deflatorn, väntas ha sjunkit till 0,7 procent, från 0,9 procent i september, medan kärninflationen, core PCE, väntas ha sjunkit till 1,1 procent från 1,2 procent.

Klockan 15.55 väntas vidare preliminära Michiganindex för december, som väntas ha stigit till 76,0 från 75,1 i november.

I avvaktan på USA-data väntas svenska marknadsaktörer hålla ett öga på Riksgäldens redovisning av lånebehovet i november, klockan 9.30. Enligt Riksgäldens egen prognos väntas lånebehovet ha varit -5,8 miljarder kronor, det vill säga överskott i statsbudgeten.

I övriga Europa riktas blickarna främst mot tysk industriorderdata för oktober, klockan 12.00. enligt Bloomberg News enkät väntas en nedgång med 1,0 procent jämfört med i september, då orderingången steg med 3,3 procent jämfört med i augusti.

Eurostat ska vidare publicera preliminär bytesbalansstatistik för tredje kvartalet, klockan 11.00.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto