Home > Makro: Jobbrapport från USA i fokus på fredagen

Makro: Jobbrapport från USA i fokus på fredagen

jobbFredagens fokus ligger på den amerikanska jobbrapporten för april klockan 14.30. Enligt Bloomberg News enkät väntas sysselsättningen ha stigit med 140.000 personer efter oväntat svaga 88.000 i mars. I privat sektor väntas en ökning med 150.000 personer och arbetslösheten spås ha legat kvar på 7,6 procent.

ADP:s undersökning i privat sektor i veckan visade på att antalet sysselsatta steg med 119.000 i april, jämfört med en ökning om 131.000 i mars.

”Jobbskapandet verkar bromsa in som svar på betydande finanspolitiska motvindar. Skattehöjningar och statliga utgiftsnedskärningar börjar drabba jobbmarknaden. Jobbtillväxten har avtagit i samtliga sektorer, och i synnerhet bland företag med mellan 20 och 499 anställda”, sade Mark Zandi, ekonom vid Moody’s Analytics, som tar fram statistiken tillsammans med ADP, i en kommentar.

Sysselsättningsindex i ISM:s nationella industri-PMI sjönk till 50,2 i april från 54,2 föregående månad. Conference Boards mätning visade däremot att hushållen i april hade en något mer positiv syn på utvecklingen på arbetsmarknaden.

Ted Wieseman på Morgan Stanley skriver i ett kundbrev att statistiken över nyanmälda arbetslösa inte pekar mot någon klar förbättring i april. Effekter från sequestern kunde inte skönjas i marsrapporten men agerande för att minska antalet sysselsatta är på gång inom försvaret och andra områden, med en väntad negativ effekt på 40.000 i april. Dessutom väntas kallare väder än vanligt i mars och början av april ha minskat behovet av säsongsarbetare, som är en viktig faktor i USA, skriver Morgan Stanley som spår en ökning med 110.000 sysselsatta i april och en oförändrad arbetslöshetsnivå.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor bäring på Federal Reserves hållning. Feds policykommitté, Fomc, konstaterade på onsdagen att arbetsmarknadsförhållandena har visat tecken på en förbättring på marginalen de senaste månaderna, men att arbetslösheten ännu är förhöjd.

Fomc upprepade att de kommer att fortsätta köpa statspapper och bolånepapper (för 85 miljarder dollar per månad), och sätta in andra policyåtgärder vid behov, tills utsikterna för arbetsmarknaden har förbättrats substantiellt i ett sammanhang med prisstabilitet.

Fomc tillade samtidigt att de är redo att ”öka eller reducera takten i köpen för att bibehålla en lämplig policyackommodation efter hur utsikterna för arbetsmarknaden eller inflationen förändras”.

På fredagen kommer också amerikanska industriorder i mars klockan 14.30, med en väntad nedgång med 2,9 procent, samt ISM inköpschefsindex i tjänstesektorn klockan 16.00, som väntas ha sjunkit till 54,0 från 54,4 föregående månad, allt enligt Bloomberg News prognosenkäter.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto