Home > Makro: KI-barometer och IFO-index på onsdagen

Makro: KI-barometer och IFO-index på onsdagen

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, väntas ha stigit till 86,4 i december, från 86,0 föregående månad. Stämningsläget i den svenska tillverkningsindustrin antas dock ha försämrats ytterligare något i december och konfidensindikatorn spås ha sjunkit till -19 i december från -18 i november.

Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, väntas ha stigit något till -6,5 i december från -7,3 föregående månad.

SEB skriver i ett marknadsbrev att industri-PMI fortsatt ligger på en relativt låg nivå jämfört med KI-barometern, och det finns nedåtrisker. Internationella indikatorer pekar dock mot att sentimentet kan komma att förbättrats, med tyska industri-PMI stabilt i december.

Inhemska sektorer överraskade negativt i november, men väntas stabiliseras i december. Trenden för förväntningarna om sysselsättningen sjunker, och ytterligare nedgång är sannolik.

Förtroendet i hela näringslivet ligger också under det historiska genomsnittet och indikerar att BNP kommer att sjunka fjärde kvartalet.

Vad gäller konsumentförtroendet har detta sjunkit de senaste två tre månaderna, tillbaka till nivåer från slutet av 2011. Svag arbetsmarknad antas tynga förtroendet medan det samtidigt finns en del uppmuntrande tecken för världsekonomin och starkare aktiemarknad, vilket talar för att hushållens förtroende ska bottna, skriver SEB.

Sedan KI publicerade sin senaste prognos, i augusti, har en rad prognosmakare reviderat ned sina BNP-prognoser. I augusti såg KI en BNP-tillväxt på 1,3 procent i år och 1,8 procent 2013.

Onsdagen bjuder också på tyska IFO-index för december klockan 10.00. I november steg index oväntat till 101,4, från 100,0 månaden före. För december ligger konsensusprognosen på en ytterligare uppgång, till 102,0, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Förra veckan kom det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i Tyskland in lite svagare än väntat, medan tjänstesektorn däremot var lite starkare än förutspått.

Commerzbank-analytikern Christoph Weil skriver i ett marknadsbrev att ett oförändrat IFO-index antagligen skulle göra en räntesänkning från ECB mindre trolig i januari.

”I motsats till PMI signalerar IFO ännu inte någon ekonomisk vändning, även om index steg igen i november för första gången på nio månader. Vi räknar med att näringslivets förväntningar har fortsatt att förbättras i december. När allt kommer omkring har ju faktiskt skuldkrisen dämpats märkbart, åtminstone tillfälligt, efter ECB:s enorma (verbala) intervention och risken för att EMU bryts upp har fallit betydligt för tillfället”, skriver Christoph Weil.

Han tillägger att därför skulle en något mer optimistisk syn om framtiden motverka en förväntad dystrare bedömning av nuläget. Commerzbanks prognos för IFO-index ligger på 101,5.

Norges Bank lämnar sitt räntebesked på onsdag klockan 14.00 och här räknar samtliga 14 tillfrågade analytiker i TDN Finans prognos med oförändrad styrränta på 1,50 procent.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto