Home > Makro: KI och detaljhandel i blickfånget här hemma

Makro: KI och detaljhandel i blickfånget här hemma

”Vi räknar med att datafloden kommer att visa på stigande förtroende, stabilisering av exporttillväxten, något ökad försäljningstakt i detaljhandeln samt eventuellt lite högre takt i utlåningen till hushållen. Det bör sammantaget spä på intrycket att ekonomin går lite bättre än väntat. Och i slutänden rimligen ha implikationer för synen på Riksbanken”, skrev Danske Bank i ett kundbrev inför veckans statistik.

KI publicerar dels sina barometrar över företag och hushåll, dels en ny rapport över hur de bedömer konjunkturläget.

Enligt SME Direkts prognoser väntas barometerindikatorn ha stigit till 96,0 i mars, från 94,7 i februari, konsumenternas förväntningar (CCI) väntas visa en uppgång till 1,4 i mars från -1,0 i februari och den säsongsrensade konfidensindikatorn i KI:s företagsbarometer väntas ha stigit till -9 i mars, jämfört med -11 föregående månad.

När det gäller KI-barometrarna räknar Danske Bank med att konsumentförtroendet ska visa fortsatt uppgång med understöd från stigande börs och minskad risk för personlig arbetslöshet.

”Förtroendet i tillverkningsindustrin räknar vi med att det fortsätter upp. Här har vi goda indikationer från PMI som pekar i den riktningen”, skrev banken.

Analytikernas förväntningar när det gäller utlåningen till hushållen ligger på 4,5 procent, oförändrat från månaden före.

Danske Bank konstaterar att utlåningstakten till hushållen har planat ut kring 4,5 procent y/y de senaste månaderna och noterar att det alltså går trögt att få ner hushållens kredittillväxt till takter som är förenliga med en stabil skuldkvot, ”något som i högsta grad bekymrar Riksbanken”.

De exemplifierar med att årsförändringen i boprisindikatorn är den högsta sedan 2009, vilket är liktydigt med att hushållen snabbt återfått optimism för huspriserna. Detta har tidigare varit förknippat med en acceleration i kredittillväxten, vilket alltså inte är önskvärt ur stabilitetssynvinkel, enligt Danske Bank.

På onsdagen publiceras även euroområdets konjunkturbarometer för företag och hushåll samt indikatorn över företagsklimatet för mars månad. Här väntas en mer negativ syn än i februari.

Konjunkturbarometern väntas ha sjunkit till 90,5 i mars, från 91,1 i februari, för tillverkningsindustrin är prognosen -12,0 (-11,2) och för tjänstesektorn -6,5 (-5,4).

Indikatorn för företagsklimatet väntas ha sjunkit till 0,79 i mars, från -0,73 i februari, enligt Bloomberg News enkäter.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto