Home > Makro: KI ooch tysk IFO på fredagens agenda

Makro: KI ooch tysk IFO på fredagens agenda

Definitiv tysk BNP-statistik för fjärde kvartalet publiceras klockan 8.00. Som vanligt räknar analytiker inte med några revideringar jämfört med den preliminära rapporten, som visade att BNP sjönk 0,6 procent jämfört med tredje kvartalet och steg 0,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2011. Den definitiva statistiken bevakas främst för information om hur komponenterna i BNP utvecklades.

Det tyska statistikkontoret sade i en kommentar, i samband med preliminärdata att privat och offentlig konsumtion steg något under fjärde kvartalet, däremot sjönk exporten och investeringarna markant.

Enligt Bloomberg News prognosenkät räknar analytiker med att den definitiva statistiken kommer att visa att privatkonsumtionen steg 0,1 procent, och att den offentliga konsumtionen steg 0,2 procent. Investeringarna väntas ha sjunkit 1,3 procent och exporten väntas ha fallit 2,0 procent.

I Sverige publicerar Konjunkturinstitutet sin februaribarometer klockan 9.15. Enligt SME Direkts enkät väntas barometerindikatorn, som mäter sentimentet hos både företag och hushåll, ha stigit till 91,3 i februari från 89,4 i januari.

KI:s indikator för tillverkningsindustrin sjönk oväntat till -18 i januari från -15 i december, enligt KI berodde det främst på mer negativa lageromdömen. Nu väntas industriindikatorn åter ha vänt upp till -15.

Hushållsindikatorn steg däremot oväntat kraftig i januari, till -2,9 från -12,2 i december, men nivån var ändå väl under medelvärdet 4,9. Enligt SME Direkts enkät väntas hushållsindex nu ha stigit till -0,7 i februari – bättre men ännu svagare än normalt.

I Tyskland presenterar konjunkturinstitutet IFO sitt näringslivsindex för februari. IFO-index har stigit tre månader i rad, till 104,2 i januari, vilket har bidragit till förhoppningar om att BNP-fallet i Tyskland under det fjärde kvartalet 2012 var en tillfällig nedgång. Index väntas nu ha stigit ytterligare, till 104,9, i februari.

Det preliminära tyska februari-PMI, som publicerades på torsdagen, gav dock en något svagare bild än väntat av det aktuella läget för det tyska näringslivet. Industri-PMI steg visserligen till 50,1 preliminärt i februari, från 49,6 i januari, men tjänste-PMI sjönk samtidigt till 54,1 från 55,5. Det sammanvägda komposit-PMI för Tyskland sjönk preliminärt till 52,7 i februari, från 54,4 i januari.

På fredagen presenterar också EU-kommissionen en ny konjunkturprognos, klockan 11.00, och ECB ska annonsera hur mycket bankerna avser att återbetala av den
andra treåriga repofinansieringen, LTRO, i första vändan näste vecka klockan 12.00

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto