Home > Makro: Kinafokus och Euro-BNP veckans höjdpunkter

Makro: Kinafokus och Euro-BNP veckans höjdpunkter

BNP för euroområdet och Kinas centralkommittés tredje plenum finns bland veckans höjdpunkter på den makroekonomiska dagordningen. Hemma i Sverige riktas fokus mot KPI-statistik och arbetslöshetsdata.

Måndagsagendan är relativt tunn. På hemmaplan redovisar SEB sin boprisindikator för november. I oktober sjönk den något till 50, men trots nedgången konstaterade då SEB att den under året stigit kraftig och hänvisade nedgången till något svagare börsutveckling.

I övrigt kommer KPI-statistik från båda våra skandinaviska grannar.

Sverige vill dock inte vara sämre och SCB redovisar KPI-statistik för oktober på tisdag. Enligt SME Direkts prognosenkät räknar analytiker med att lägre priser på el och bensin väntas dra ned KPI i oktober, medan kläder och resor väntas verka i motsatt riktning.

KPI spås ha ökat 0,1 procent i månadstakt i oktober, och ha ökat 0,2 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt enkläten.

Danske Banks skriver i ett marknadsbrev att ”vår bedömning är alltså att även inflationsutfallet kommer att utgöra en fortsatt press på direktionsmajoritetens hållning till styrräntan”.

Det är inte bara Sverige som redovisar KPI på tisdag. Då kommer även prisstatistik från Storbritannien. Inflationen väntas ha sjunkit till 2,5 procent i oktober från 2,7 procent i september. Samtidigt spås PPI ha stigit med 1,0 procent i årstakt, vilket kan jämföras med 1,2 procent förra månaden.

I Kina inledde på lördagen landets 18:e centralkommitté sitt tredje plenum. Det kommer att pågå till tisdag och många reformbeslut väntas.

Viktiga reformområden är enligt analytiker en avreglering av finansmarknaderna, en landreform och en uppluckring av folkbokföringssystemet. Kinas tillväxt kan visserligen komma att bromsa in på kort sikt till följd av reformerna, men å andra sidan bedöms tillväxten bli mer uthållig på längre sikt.

”Förväntningarna är därför höga på det kommande tredje plenumet, inte minst eftersom (president) Xi Jinping och andra högt uppsatta företrädare har antytt att det kommer enastående djärva förändringar”, skriver Amy Yuan Zhuang, senioranalytiker för Asien vid Nordea, i ett marknadsbrev.

På onsdagen är det dags för Storbritannien att redovisa arbetslöshetsdata. Arbetslösheten bedöms ha uppgått till 7,7 procent under tredje kvartalet, samma nivå som under tremånaders till augusti.

En annan höjdpunkt för Sverige kommer på torsdag, då SCB redovisar AKU med arbetslöshetssiffror för oktober. Enligt SME Direkts analytikerenkät spås en
marginell nedgång i arbetslösheten till 7,4 procent i oktober, från 7,5 procent i september.

I Arbetsförmedlingens rapport, som publicerades i fredags, hamnade den öppna arbetslösheten på 4,5 procent av arbetskraften i oktober, jämfört med 4,6 procent föregående månad.

Arbetsförmedlingen noterade att det fortsatt är små förändringar på arbetsmarknaden.

”Arbetsmarknaden är fortsatt stabil. Däremot ser vi att arbetslöshetens sammansättning förändras. Vi har fler arbetslösa som behöver mycket personligt stöd av arbetsförmedlare, medan den grupp som har bättre chanser att hitta ett arbete minskar”, sade Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors i en kom

Inklusive antalet personer med aktivitetsstöd uppgick arbetslösheten till 8,5 procent av arbetskraften i oktober, oförändrat från september.

I Europa kommer preliminär BNP från euroområdet på torsdag. Tillväxten väntas ha bromsat in till 0,1 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, medan andra kvartalet uppvisade en tillväxt på 0,3 procent.

På Nordea räknar man med att tillväxten ska ha ökat 0,2 procent jämfört med andra kvartalet.

”Vad som spontant verkar vara en inbromsning jämfört med andra kvartalet är egentligen inte det, eftersom ’catch-up’-effekter, speciellt inom byggsektorn, skönmålade utvecklingen andra kvartalet. Vi anser att riskerna mot vår prognos är balanserade”, skriver Nordea.

Här håller också euroländernas finansministrar ett eurogruppsmöte. Under mötet väntas man ta upp det ekonomiska läget efter ECB:s oväntade räntesänkning, bankunionens system för rekonstruktion och avveckling av banker, och om Irland ska ha en kreditlina som försiktighetsåtgärd när landet lämnar euroländernas stödprogram i december. Eurogruppsmötet följs av ett ekofinmöte på fredag.

I Asien kommer japansk preliminär BNP för tredje kvartalet, där tillväxten väntas ha bromsat in jämfört med andra kvartalet. Vidare ska Sydkoreas centralbank lämna räntebesked, där analytiker tror på en oförändrad styrränta på 2,50 procent.

På torsdag är också makrodata från USA på tapeten. Främst fästs blickarna mot handelsdata. Det amerikanska underskottet i handelsbalansen bedöms i stort sett ha varit oförändrat på 39 miljarder dollar. Vidare släpps data över produktivitet för tredje kvartalet.

Samma dag ska Janet Yellen, som tillträder som ny Fed-chef i början av nästa år, utfrågas av senaten inför hennes utnämning som ny chef.

Fredagen bjuder på KPI-statistik från EMU, som väntas bekräfta bilden om en låg inflation på 0,7 procent i oktober, vilket var en av huvudanledningarna bakom att ECB oväntat valde att sänka styrräntan förra veckan.

På andra sidan Atlanten kommer bland annat industriproduktion och Empire Manufacturing Index.

Av. Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto