Home > Makro: Konfidensindikatorer och centralbankstal i veckan

Makro: Konfidensindikatorer och centralbankstal i veckan

Makroagendan för den kommande veckan präglas i hög grad av konfidensindikatorer för näringslivet, såväl i Sverige som internationellt, och om prognoserna stämmer bör dessa indikera en viss ytterligare förbättring i den internationella konjunkturen i början på hösten.

MakroDärtill står ett flertal Fedledamöter på talarlistan hela veckan, och de kommer säkerligen få svara på många frågor om hur de ser på utsikterna för ”tapering” efter förra veckans oväntade beslut att lämna de månatliga obligationsköpen oförändrade.

I Sverige står också samtliga riksbankschefer utom Stefan Ingves på talarlistan, på tisdagen och torsdagen. Riksbanken kommer dock endast publicera Martin Flodéns första officiella tal i rollen som vice riksbankschef, där han talar om sin syn på penningpolitiken, på tisdag klockan 12.00.

På måndagen handlar mycket om preliminära inköpschefsindex för september. I Kina har HSBC redan rapporterat att deras preliminära PMI steg till 51,2 i september, från 50,1 i november. Enligt Bloomberg News enkät väntades en uppgång till 50,9.

Ytterligare preliminär-PMI kommer in löpande under dagen, bland annat från Frankrike, Italien och Tyskland under förmiddagen. Klockan 9.58 kommer ett samlat index för euroområdet, där prognoserna pekar mot att industriindex ska ha stigit till 51,7 preliminärt i september från 51,4 i augusti medan tjänste-PMI väntas ha stigit till 51,0 från 50,7.

Klockan 14.58 publicerar Markit sitt preliminära industriindex för USA, som väntas ha stigit till 54,0 preliminärt i september, från 53,1 i augusti.

Klockan 15.15 ska vidare ECB-chefen Mario Draghi utfrågas i Europaparlamentet.

På tisdagen är det kanske främst den tyska konjunkturbarometern IFO-index som tilldrar sig uppmärksamhet. IFO:s index har återgått till en stigande trend sedan i maj, efter en markerad nedgång i april. I september väntas uppgången ha fortsatt till 108,1, från 107,5 i augusti, enligt Bloomberg News enkät.

I USA redovisar också S&P/Case Schiller sitt husprisindex för juli, klockan 15.00.

På onsdagen är det dags för Konjunkturinstitutet, KI, att redovisa sin septemberbarometer, klockan 9.15, och enligt SME Direkts prognosenkäter kan den
visa att läget nu nästan är onormalt normalt.

I augusti steg KI:s barometerindikator till 98,8, från 96,0 i juli. Indikatorn hade därmed stigit cirka 7 enheter på tre månader, men noterades ändå något under normalnivån 100. Enligt SME Direkts enkät väntas dock indikatorn ha stigit till just 100,0 i september.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin tog ett rejält kliv upp i augusti, till 100,1 från 94,6 i juli. Det innebar den högsta noteringen sedan i maj 2012 (104,6) och marginellt över normalnivån. Enligt SME Direkts enkät väntas en liten nedåtrekyl, till 99,9, i september.

Indikatorn för hushållen steg till 99,3 i augusti, från 98,3 i juli, och var därmed fortsatt svagt under normalnivån. Enligt SME Direkts enkät väntas indikatorn nu ha tagit sig marginellt över normalnivån i september, till 100,8.

På onsdagen väntas också statistik över orderingången på varaktiga varor i augusti, klockan 14.30. Enligt Bloomberg News enkät väntas en nedgång med 0,1 procent, efter oväntat svaga -7,4 procent i juli. Exklusive transportsektorn väntas dock orderingången ha ökat 1,1 procent i augusti, efter -0,8 procent i juli.

Klockan 16.00 kommer också data över försäljningen av nya bostäder i USA i augusti; här väntas en uppgång med 7,9 procent efter en nedgång med 13,4 procent i juli.

På torsdagen ska SCB redovisa augustidata över hushållsutlåningen, handelsnettot samt PPI.

Enligt SME Direkts enkäter väntas ökningstakten i utlåningen till hushållen ha ökat till 4,9 procent i augusti, efter +4,8 procent i juli.

Handelsbalansen väntas ha genererat ett överskott på 3,5 miljarder kronor i augusti, efter +3,7 miljarder i juli. PPI väntas samtidigt ha stigit 0,7 procent i augusti jämfört med juli, och sjunkit 1,6 procent jämfört med augusti 2012.

På fredagen publicerar SCB/HUI detaljhandelsstatistik för augusti. Prognoserna pekar mot att försäljningen ska ha ökat 2,9 procent jämfört med augusti 2012, vilket skulle vara en något bättre ökningstakt än de 2,1 procent som noterades i juli.

I övriga Europa riktas blickarna bland annat mot EU-kommissionens konjunkturbarometer för september, och i likhet med andra indikatorer väntas även den visa en uppgång, till 96,0 från 95,2 i augusti.

På fredagen kommer också preliminär september-KPI från de tyska delstaterna, och enligt Bloomberg News enkät KPI-inflationstakten i hela Tyskland ha varit oförändrad på 1,5 procent jämfört med i augusti.

I USA redovisas ”definitiv” BNP-data för andra kvartalet klockan 14.30. Statistiken är ju inte riktigt definitiv, men åtminstone den sista beräkningen innan de större revideringarna som dröjer till senare år. Enligt Bloomberg News väntas dock denna tredje beräkning visa att BNP växte med 2,7 procent, uppräknat till årstakt, vilket är något över de 2,5 som redovisades i den förra beräkningen.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto