Home > Makro: Konjukturindikationer och Fed-kommentarer på torsdagen

Makro: Konjukturindikationer och Fed-kommentarer på torsdagen

Torsdagens makroagenda bjuder på ett flertal intressanta datapunkter som kan ge en vink om den globala konjunkturutvecklingen. Därtill riktas många blickar mot ytterligare kommentarer från en rad Fedledamöter efter den senaste veckans turbulenta marknadsutveckling.

För svensk del bjuder SCB på handelsbalansstatistik för maj klockan 9.30. Enligt SME Direkts prognosenkät väntas ett överskott på 7,4 miljarder kronor, vilket kan jämöfras med ett överskott på 10,1 miljarder kronor i maj 2012.

I övriga Europa riktas blickarna mot tysk arbetsmarknadsstatistik för juni, klockan 9.55. Enligt Bloomberg News enkät väntas arbetslösheten ha varit oförändrad på 6,9 procent, jämfört med i maj, medan antalet arbetslösa väntas ha stigit med 8.000 personer.

Klockan 10.00 publicerar ECB M3-data för maj, och prognoserna pekar mot att penningmängden enligt detta mått väntas ha stigit med 2,9 procent jämfört med maj 2012. Ökningstakten skulle i så fall ha dämpats från 3,2 procent i april.

Klockan 11.00 publicerar EU-kommissionen sin konjunkturbarometer för juni, och den sammanvägda barometerindikatorn väntas ha stigit till 90,4 från 89,4 i maj. Analytikerna räknar med mer positiva, eller åtminstone mindre negativa, indikationer från såväl industri- som tjänstesektorn.

Eftermiddagens amerikanska statistikagenda bjuder på data över privata inkomster och konsumtion i juni samt veckostatistik över nyanmälda arbetslösa, klockan 14.30, samt kontrakterade husköp i maj, klockan 16.00.

Enligt Bloomberg News enkäter väntas de privata inkomsterna ha stigit 0,2 procent i maj medan konsumtionen väntas ha stigit 0,3 procent. Känrinflationen (core PCE) väntas samtidigt ha varit oförändrad på 1,1 procent.

Antalet nyanmälda arbetslösa väntas ha sjunkit till 345.000 förra veckan, efter en oväntad ökning till 354.000 föregående vecka, och antalet kontrakterade husköp väntas ha stigit 1,0 procent i maj jämfört med i april.

Tre tunga Fedföreträdare står också på talarlistan på torsdagen, och på förhand riktas intresset kanske främst mot William Dudley, Fedchef i New York, som ska tala med journalister om klockan 16.00.

William Dudley, vars penningpolitiska hållning anses ligga mycket nära Fedchefen Ben Bernankes hållning, ska tala om arbetsmarknadsförhållandena för personer som nyligen tagit collegeexamen samt om den regionala och nationella ekonomin, men han kommer troligen också att få svara på frågor relaterade till de nya budskapen från Fed efter policymötet förra onsdagen.

Klockan 16.30 talar vidare Fedguvernören Jerome Powell om okonventionell penningpolitik, och klockan 18.30 talar Dennis Lockhart, Fedchef i Atlanta, om de ekonomiska utsikterna.

Senare på kvällen ska USA:s finansdepartement också emittera sjuårsobligationer för 29 miljarder.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto