Home > Makro: KPI från flera länder och IMF-prognos på tisdagen

Makro: KPI från flera länder och IMF-prognos på tisdagen

Storbritanniens KPI publiceras klockan 10.30 och väntas enligt Bloomberg News enkät visa en oförändrad inflationstakt på 2,8 procent, fortsatt långt över Bank of Englands inflationsmål på 2 procent.

Klockan 11.00 är det dags för euroområdets definitiva mars-KPI, som väntas bekräfta den preliminära lilla nedgången till 1,7 procents inflation från 1,8 procent i februari.

Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att inflationen i euroområdet väntas sjunka till väl under 2 procent under 2013, när energipriser och indirekta skatter ger ett mycket mindre bidrag. Credit Suisse noterar att den underliggande inflationen redan är nära 1 procent (1,3 procent preliminärt i mars) och kan väntas sjunka ytterligare det kommande året.

Klockan 11.00 kommer också tyska ZEW-index, som mäter förtroendet hos tyska investerare och analytiker. Enligt Bloomberg News väntas en nedgång till 41,0 i april från 48,5 i mars.

På eftermiddagens amerikanska agenda riktas intresset klockan 14.30 mot KPI och bostadsbyggande i mars. KPI väntas ha varit oförändrat från i februari och kärn-KPI ha ökat med 0,2 procent. Inflationen spås ha sjunkit till 1,6 procent i mars från 2,0 procent i februari medan kärninflationsn väntas ha legat kvar på 2,0 procent.

Wells Fargo skriver i ett marknadsbrev att bensinpriset sjönk i mars, vilket bör hålla nere KPI. Kärn-KPI, som exkluderar energipriser bör däremot fortsatt att stiga. Sammantaget är dock bilden att det är ett fortsatt dämpat inflationstryck i USA.

Bostadsbyggandet i USA spås ha ökat 1,4 procent i mars jämfört med månaden före, Bloomberg News enkät.

”Bostadsbyggandet bör ha ökat i mars när vårens byggsäsong sätter igång”, skriver Wells Fargo.

Klockan 15.15 är det dags för industriproduktionen i USA, som väntas ha ökat 0,2 procent i mars. Handelsbanken har samma prognos som konsensus.

”ISM indikerar en uppgång i exportefterfrågan vilket troligen lyfter industriproduktionen något, samtidigt som motvind från mer finanspolitisk åtstramning än väntat troligen dämpar den”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

IMF publicerar sin globala konjunkturprognos klockan 15.00 och medialäckor talar om en global tillväxt på 3,4 procent i år, svagt nedreviderat från 3,5 procent i januari. Prognosen för USA revideras ned, Japan upp och euroområdet lämnas oförändrat.

För svensk del kommer Mäklarstatistik med sin statistik över bostadspriserna i mars klockan 8.00, följt av Valueguards kvalitetsjusterade statistik klockan 9.00

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto