Home > Makro: KPI och brittisk industriproduktion på tisdagen

Makro: KPI och brittisk industriproduktion på tisdagen

Säsongsmässiga prishöjningar på kläder, mat och resor samt något högre bensinpriser väntas ha dragit upp konsumentpriserna i februari, medan fortsatt sjunkande bolåneräntor och lägre elpriser bedöms ha verkat i motsatt riktning.

På den europeiska agendan finns brittisk industriproduktion för januari. I december ökade den med 1,1 procent från månaden före, vilket var något bättre än väntat. Förväntningarna för januari ligger, enligt Bloomberg News enkät, på +0,1 procent. Produktionen i tillverkningsindustrin väntas ha varit oförändrad i januari jämfört med i december.

Flera europeiska länder, bland annat Sverige och Tyskland, har redovisat överraskande svag industriproduktionsstatistik för januari.

I Storbritannien publicerar också konjunkturinstitutet Niesr sitt estimat för BNP-utvecklingen under tremånadersperioden till och med februari, klockan 16.00.

I Tyskland ska Bundesbankschefen Jens Weidmann presentera centralbankens årsrapport för 2012 klockan 11.00

Spanien ska sälja sex- och tolvmånadersväxlar för totalt mellan 4,5 och 5,5 miljarder euro, auktionsresultatet väntas en stund efter klockan 10.30. Italien ska sälja tre- och tolvmånadersväxlar, reslutat väntas något efter klockan 11.00.

Tisdagens USA-agenda bjuder på NFIB:s sentimentsindikator för småföretagen för februari, enligt Bloomberg News prognosenkät väntas en uppgång till 90.0, från 88,9 i januari. Dessutom ska finansdepartementet emittera treåriga statsobligationer för 32 miljarder dollar.

Av: Direkt

Tips:
Låna24 hjälper dig att jämföra lån och hitta den bästa långivaren för dina behov.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto