Home > Makro: KPI och tyska ZEW i blickfånget på tisdagen

Makro: KPI och tyska ZEW i blickfånget på tisdagen

I Sverige riktas blickarna först mot vice riksbankschefen Barbro Wickman-Parak som håller ett anförande med rubriken: ”Om självständighet, inflationsmålspolitik och vikten att inte vara för tvärsäker”. Riksbanken publicerar anförandet klockan 8.00.

Barbro Wickman-Parak lämnar Riksbanken när hennes, och Lars EO Svenssons, mandatperiod löper ut nästa vecka. Hon kommer därmed inte delta i Riksbankens nästa penningpolitiska möte i början av juli, men givet att hon har representerat direktionsmajoriteten kan anförandet ändå antas kunna ge en bild av hur majoritet ser på ämnena för talets rubrik.

SCB publicerar svensk april-KPI klockan 9.30. Enligt SME Direkts enkät väntas KPI ha stigit med 0,1 procent i april och inflationen återigen ha sjunkit under nollstrecket, till -0,2 procent. KPIF-inflationen väntas ha varit 0,8 procent.

Nordea räknar med inflationen bottnar i april eller de kommande månaderna. Banken tror att såväl KPI-inflationen som KPIF-inflationen kommer att stiga under sensommaren och hösten, bland annat eftersom den förra höstens kraftiga fall i priserna på importerade varor och tjänster inte upprepas i år. Uppgången i inflationen väntas dock bli måttlig och KPIF ligga kvar under 2-procentsmålet under överskådlig tid.

”Vad gäller inflationsutsikterna är dörren således vidöppen för Riksbanken att sänka räntan ytterligare”, skriver Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

Zew-indexet, som mäter stämningsläget bland finansmarknadsaktörer, publiceras klockan 11.00. Enligt Bloomberg News enkät väntas sentimentsindexet ha stigit till 40,0 i maj från 36,3 i april. Eurostat publicerar samtidigt statistik över industriproduktionen i euroområdet i mars, där det väntas en ökning med 0,5 procent jämfört med i februari.

Dessutom kan det väntas kommentarer från en rad finansministrar i samband med ekofin-mötet i Bryssel.

I USA:s väntas NFIB:s småföretagsindex för april klockan 13.30, och det väntas ha stigit till 90,5 från 89,5 i mars. Importpriserna, klockan 14.30, väntas ha sjunkit 0,5 procent i april jämfört med i mars efter en nedgång med 0,5 procent även i mars.

Dessutom talar Charles Plosser, Fedchef i Philadelphia, vid ett SNS-seminarium i Stockholm klockan 8.00.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto