Home > Makro: Nya viktiga USA-indikatorer på tisdagen

Makro: Nya viktiga USA-indikatorer på tisdagen

I Sverige publicerar SCB PPI-data för februari klockan 9.30. Enligt SME Direkt prognosenkät väntas PPI ha sjunkit 0,1 procent jämfört med i januari och 3,4 procent jämfört med i februari 2012. I januari sjönk PPI 2,9 procent på årsbasis.

I övriga Europa kan det finnas skäl att hålla ögonen en fransk hushållskonfidensindikator för mars, klockan 8.45, samt en italiensk emission av sexmånadersväxlar för upp till 8,5 miljarder euro – där auktionsresultatet väntas strax efter klockan 11.00.

Tisdagens USA-agenda inleds med en rapport om orderingången på varaktiga varor i februari, klockan 13.30. Enligt Bloomberg News väntas en uppgång med 3,9 procent, efter en nedgång med 4,9 procent i januari.

Bakom den kraftiga nedgången i orderingången i januari låg i första hand en markant ordernedgång på försvarsvaror, och även en stor nedgång för civila flygplan, exklusive transport steg orderingången med 2,3 procent i januari, och här väntas en fortsatt ökning med 0,5 procent i februari.

Orderingången på kapitalvaror exklusive försvar och flygplan steg med goda 7,2 procent i januari, och här väntas nu en nedåtrekyl med 1,0 procent i februari.

Klockan 14.00 redovisar S&P/CaseShiller sitt index som mäter husprisernas utveckling i USA:s 20 största städer; prognoserna pekar mot en uppgång med 0,75 procent i januari jämfört med i december, och med 7,85 procent jämfört med februari 2012. I december steg priserna 0,88 procent under månaden och 6,84 procent jämfört med januari 2012.

Klockan 15.00 redovisar Conference Board sitt index över hushållens förtroende i mars, som väntas ha sjunkit tillbaka 67,5 från överraskande höga 69,6 i februari.

I februari steg konfidensindikatorn till 69,6 från 58,4 i januari. Det var långt över väntade 62,0, enligt Bloomberg News enkät. Lynn Franco vid Conference Boards forskningscenter konstaterade då att konsumenternas förväntningar återhämtade sig i februari då chockeffekten orsakad av osäkerheten i samband med budgetstupet och de ändrade löneskatterna förefaller har avtagit.

I slutet av februari kan dock förnyad budgetoro åter ha dämpat hushållens optimism; Michiganuniversitetets hushållsindex föll till 71,8 i början av mars från 77,6 i februari. Det var längt svagare än väntade 78,0, analytiker kopplade den nedgången delvis till de förnyade budgetproblemen i månadsskiftet, men också till stigande bensinpriser – något som tidigare har tenderat att påverka Michiganindex mer än Conference Boards index, som i högre grad speglar hushållens bedömning om arbetsmarknadsläget.

Klockan 15.00 väntas också statistik över försäljningen av nya bostäder i februari, där analytiker räknar med en nedåtrekyl med 3,9 procent efter den oväntat starka uppgången med 15,6 procent i januari.

I januari uppgick försäljningstakten på nya bostäder till 437.000 uppräknat i årstakt, vilket var den högsta nivån sedan i juli 2008. I december var försäljningstakten 378.000, och uppgången mellan december och januari var den största som noterats sedan 1993. Tillgången på nya bostäder till försäljning räckte i januari till att täcka försäljningen under 4,1 månader. ”Lagret” i förhållande till försäljningstakten var därmed det lägsta sedan mars 2005.

Senare i kväll ska också USA:s finansdepartement sälja tvååriga statsobligationer för 35 miljarder dollar, vilket är den första av tre auktioner
av statsobligationer denna vecka. Finansdepartementet avser att totalt ta in 99 miljarder dollar i obligationer med två, fem och sju års löptid.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto