Home > Makro: Osäkert om USA-data, Fed-protokoll i veckofokus

Makro: Osäkert om USA-data, Fed-protokoll i veckofokus

Budgetbråket i USA har redan fördröjt tre viktiga datapubliceringar i USA, och riskerar också att sätta käppar i hjulen för en rad tunga publiceringar kommande vecka. Veckans kanske mest intressanta USA-punkt, protokollet från Federal Reserves penningpolitiska möte den 17-18 september, väntas dock bli publicerat enligt plan på onsdag.

Överhängande från förra veckan USA-dataagenda är bygginvesteringar och industriorder för augusti och jobbrapporten för september. Dessa rapporter kan komma att publiceras en tid efter en eventuell lösning i budgetbråket.

Viktiga punkter som är i riskzonen på kommande veckas ordinarie USA-schema är bland annat handelsbalans för augusti, producentpriser för september samt detaljhandelsdata för september.

Det som däremot kommer publiceras, oavsett budgetläge, är: konsumentkrediter, NFIB småföretagsindex, FOMC-protokollet, nyanmälda arbetslösa och Michiganindex.

En lång rad Fedledamöter är också anmälda på veckans talarlista, och ECB-chefen Mario Draghi kommer också att tala i USA vid två tillfällen senare i veckan.

I Europa handlar veckan mycket om industriproduktionsdata för augusti och inflationsdata för september. Dessutom väntas räntebesked från Bank of England, på torsdag.

På måndagen publicerar Riksgälden utfallet för statens nettolånebehov i september, klockan 9.30. Enligt Riksgäldens juniprognos väntades nettolånebehovet ha varit 6,2 miljarder kronor i september, men utfallet för augusti visade att en refinansiering av utlåning till Riksbanken, 10 miljarder kronor, gjordes en månad tidigare än prognos, vilket bör tala för att lånebehovet i september bör ha varit lägre än vad som bedömdes i juniprognosen.

På tisdagen publicerar SCB sin nya indikator över hushållens konsumtionsutgifter i augusti.

Indikatorn, som avser att ge en bred bild av hushållens totala konsumtion inom de flesta områden, publicerades för första gången förra månaden, avseende juli, och visade då en ökning med 1,2 procent jämfört med juli 2012.

I juli gick beklädnadshandeln, rekreation och kultur, restauranger samt övriga varor och tjänster bättre än genomsnittet. Den totala konsumtionsökningen drogs samtidigt ner av en svagare utveckling för bostad, el och uppvärmning, möbler och inredning, transport samt post och tele.

Tisdagen bjuder också på tysk statistik över handels- och bytesbalans samt industriorderingång i augusti. Handels- och bytesbalansdata väntas klockan 8.00, och enligt Bloomberg News antas dessa visa överskott på 15,6 respektive 13,5 miljarder euro. Industriorderdata väntas klockan 12.00, och kan komma att visa en ökning med 1,0 procent jämfört med i juli och 3,9 procent jämfört med augusti 2012.

I USA står handelsbalansdata för augusti på tisdagens ordinarie schema, klockan 14.30. Även om det är mycket osäkert om det kommer att publiceras pekar i alla fall Bloomberg News prognosenkät mot att underskottet ska ha stigit svagt, till 39,3 miljarder dollar, från 39,1 miljarder i juli.

På onsdagen publiceras industriproduktionsdata för augusti från Storbritannien, klockan 10.30, samt Tyskland klockan 12.00. Prognoserna pekar mot att den brittiska produktionen kan ha stigit 0,4 procent jämfört med i juli, medan den tyska produktionen väntas ha stigit 1,0 procent.

Den sannolikt tyngsta punkten på onsdagens agenda är dock sannolikt protokollet från Federal Reserves penningpolitiska möte den 17-18 september, som publiceras klockan 20.00.

Mötet resulterade ju, oväntat för många, i att obligationsköpen lämnades oförändrade på 85 miljarder dollar per månad. Efter mötet har vissa ledamöter talat om att det var ganska nära att beslutet i stället hade blivit ett annat, att obligationsköpen skulle ha skurits ned något, och frågan är om protokollet kan ge svar på hur nära det verkligen var.

Budgetbråket i USA kan dock innebära att eventuella indikationer i protokollet om sannolikheter för en eventuell neddragning av obligationsköpen i närtid inte kommer att betraktas som särskilt bindande.

På torsdagen avlossar SCB en präktig bredsida, bestående av KPI-data för september samt order- och produktionsdata för industrin i augusti.

Ekonomerna på Danske Bank noterar i ett kundbrev att inflationsutfallen i september ”handlar alltid nästan uteslutande om hur stora prishöjningarna är på höstkollektionen på kläder”.

De konstaterar att den genomsnittliga prishöjningen på kläder i september, jämfört med i augusti, har varit 11,6 procent. Men i år kan det kanske bli mindre med tanke på att klädpriserna steg ovanligt mycket i augusti.

Svensk Handel/Stil har noterat att brist på reavaror bidrog till en relativt svag klädförsäljning i augusti, därmed kan också en tidig introduktion av delar av höstkollektionen också ha bidragit till att priserna steg mer än normalt mellan juli och augusti.

”Innebär bristen på reavaror i augusti att det blir lägre prisnöjningar i september? Inte nödvändigtvis, men det verkar ändå troligt”, skriver Danske-ekonomerna, som tror att ökningen i klädpriserna mellan augusti och september stannar på 8 procent i år.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas KPI ha stigit 0,6 procent mellan augusti och september, och stigit 0,3 procent jämfört med september 2012. För KPIF pekar prognoserna samtidigt mot +0,6 respektive +1,1 procent. I augusti var KPI-inflationen +0,1 procent medan KPIF-inflationen var +1,2 procent.

Riksbankens prognosbanor från septemberuppföljningen pekade mot att KPI-inflationen skulle bli 0,2 procent i september medan KPIF-inflationen väntades bli 1,1 procent. Den prognosbanan låg dock något i underkant beträffande augustiinflationen.

Industriproduktionen i Sverige har utvecklats svagt i år, även om SCB korrigerade upp utfallet för juli – som enligt den initiala rapporten var klart svagare än väntat. Det justerade utfallet, +0,7 procent jämfört med juni och -3,7 procent jämfört med juli 2012, var mer i linje med SME Direkts konsensusprognos inför julistatistiken, men bekräftade ändå bilden av en fortsatt trög utveckling i sektorn i början av andra halvåret.

Det syns dock ljuspunkter för den svenska industriutvecklingen framöver, orderingången har ökat något på årsbasis och indikatorer, som PMI och KI-barometern, har börjat skvallra om en bättre utveckling, men frågan är om det kan ha gett avtryck i augustiproduktionen.

Enligt SME Direkts enkät väntas i alla fall produktionen ha ökat 0,4 procent jämfört med i juli, och sjunkit 4,4 procent jämfört med i augusti 2012.

Torsdagens agenda bjuder också på KPI-data för september från Danmark, klockan 9.00, och Norge, klockan 10.00, och efter oväntat höga utfall de senaste månaderna är intresset för septemberutfallet i Norge relativt högt.

I USA kommer vidare veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa publiceras som vanligt, klockan 14.30, och enligt Bloomberg news enkät väntas antalet ha sjunkit till 307.000 personer från förra veckan 308.000.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas den norska KPI-inflationen ha sjunkit till 3,1 procent i september, från 3,2 procent i augusti. Den underliggande inflationstakten, KPI-JAE, väntas ha sjunkit till 2,2 procent, från 2,5 procent. I Danmark väntas KPI-inflationen samtidigt ha varit oförändrad på 0,4 procent.

Bank of England lämnar räntebesked klockan 13.00, och enligt eniga analytiker väntas besked bli att styrräntan lämnas oförändrad på 0,50 procent, och att målet för tillgångsköpen också lämnas oförändrat på 375 miljarder pund.

På fredagen ska Arbetsförmedlingen redovisa månadsstatistik för september, klockan 8.00, och SCB redovisa Småhusbarometern för samma månad klockan 9.30.

På fredagens ordinarie USA-agendan står vidare detaljhandelsdata och PPI för september, klockan 14.30, och i den mån det kommer någon redovisning pekar Bloomberg News prognosenkät mot att detaljhandeln ska ha stigit 0,2 procent jämfört med i augusti, och 0,4 procent exklusive bilar. PPI väntas samtidigt ha

Michigan-universitetet kommer dock i alla händelser att publicera sitt preliminära hushållsindex för oktober på fredagen, klockan 15.45. Det väntas ha sjunkit till 77,0, från 77,5 i september.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto