Home > Makro: PMI, centralbanksbesked och USA-jobbdata i veckan

Makro: PMI, centralbanksbesked och USA-jobbdata i veckan

Veckan som kommer bjuder på bland annat inköpschefsindex, räntebesked från BOE och ECB samt jobbrapport i USA. Veckan inleds med en rad industri-PMI på måndagen. Kinas industri-PMI visade stabilitet i november.

Silf/Swedbanks industri-PMI hade en stigande trend under tidiga hösten för att visa en rekyl nedåt i oktober, där de flesta delindexen bidrog till nedgången. I november väntas PMI har stigit till 53,7 från 52,0 enligt SME Direkts enkät.

Från euroområdet kommer det definitiva utfallet för industri-PMI, som preliminärt visade en uppgång till 51,5 från 51,3 föregående månad.

Storbritannien har gått starkt på senare tid och

brittiska industri-PMI toppade på 57,1 i augusti för att därefter sjunka tillbaka något följande två månader. I november väntas det åter ha stigit, till 56,1 från 56,0, enligt Bloomberg News prognosenkät.

I USA väntas ISM:s nationella industri-PMI ha sjunkit till 55,1 från 56,4 föregående månad. Chicago-PMI sjönk till 63,0 från 65,9, en mindre nedgång än väntat, medan andra regionala index som Empire och Philadelphia Fed kommit in sämre än väntat.

På tisdagen kommer ett räntebesked från Australiens centralbank, RBA, där styrräntan antas lämnas oförändrad på 2,50 procent enligt en enig analytikerkår.

Onsdagen bjuder på en del tjänste-PMI. Det svenska tog ett kraftigt skutt uppåt i augusti och har därefter planat ut över 53-nivån. I november spås det ha stigit till 54,0 från 53,7.

Därefter väntas definitivt tjänste-PMI för euroområdet, som preliminärt sjönk till 50,9 från 51,6. Det blir också ett andra utfall av BNP tredje kvartalet, som preliminärt visade en blygsam ökning om 0,1 procent från föregående kvartal.

I USA antas ISM:s tjänste-PMI ha sjunkit svagt till 55,1 från 55,4.

Dessutom kommer ADP:s rapport om utvecklingen i den privata sektorn, som väntas visa en uppgång på 173.000 i antal sysselsatta. Det är en fingervisning om fredagens jobbrapport, som i sin tur har viktig bäring på Federal Reserves nästa FOMC-möte den 17-18 december. Feds regionala konjunkturrapport, Beige Book, på onsdagen är också ett underlag inför det mötet, där frågan är om centralbanken känner sig redo att inleda en nedtrappning av de kvantitativa lättnaderna, tapering.

Av allmänpolitiskt intresse på onsdagen är SCB:s partisympatiundersökning, som är den mest omfattande som görs.

Torsdagen domineras av centralbanksbesked. Såväl Norges Bank, Bank of England och ECB väntas hålla styrräntan oförändrad.

Norges Bank har penningpolitisk rapport med fokus på den nya räntebanan. En svag företagsenkät skulle kunna tala för en nedreviderad bana.

ECB publicerar uppdaterade prognoser, med de första estimaten för 2015 i särskilt blickfång. ECB-chefen Mario Draghi väntas vid sin presskonferens få nya frågor om synen på prisutvecklingen. Det preliminära utfallet för november visade att inflationstakten steg till 0,9 procent från överraskande låga 0,7 procent i oktober, som föranledde en lika överraskande räntesänkning i början av november.

Unicredit konstaterar att efter ECB:s oväntade sänkning i november så är det osannolikt att denna veckas ECB-möte resulterar i några policyförändringar: räntan väntas lämnas oförändrad och det blir inga nya okonventionella åtgärder.

”Investerarnas fokus kommer att ligga på ECB:s uppdaterade makroprognoser, särskilt för KPI, för att se siffrorna i ljuset av centralbankens duvaktiga retorik om inflationen som introducerades vid förra mötet, när ECB ansåg att euroområdet kan få ’uppleva en utdragen period av låg inflation'”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Unicredit tror att ECB kommer att sänka sin KPI-prognos för 2014 till 1,0 procent från tidigare 1,3 procent, medan den första prognosen för 2015 troligen kommer att ligga mellan 1,3 och 1,4 procent. Nedrevideringen jämfört med för tre månader sedan kommer att förklaras av såväl svagare kärn- som icke kärninflation.

Från USA kommer BNP tredje kvartalet, som väntas ha reviderats upp till +3,1 procent i beräknad årstakt från +2,8 procent i det första estimatet. Orderingången till industrin som kommer samma eftermiddag väntas ha sjunkit med 1,0 procent i oktober.

På fredagen kommer den amerikanska jobbrapporten. Utfallet för oktober överraskade positivt (+204.000) samtidigt som de föregående månaderna reviderades upp, men arbetslöshetsnivån var oförändrad på 7,3 procent.

För november väntas antalet sysselsatta ha ökat med 175.000 och arbetslöshetsnivån ha sjunkit till 7,2 procent.

Unicredit konstaterar att oktoberutfallet var överraskande starkt trots den statliga nedstängningen och ser nu en sysselsättningsökning på 175.000 personer i november. Det mesta av inbromsningen återspeglar en omvändning av en ovanligt stark utveckling i industrisysselsättningen de senaste månaderna. Detaljhandeln är en viktig källa till säsongsmässig volatilitet, då detaljhandlarna vanligtvis anställer personal inför helghandeln.

”Medan National Retail Federation gav en försiktigt optimistisk prognos tidigt i oktober, så återstår det att se huruvida den statliga nedstängningen tynger hushållens köplust och därmed detaljhandelns anställningsaktivitet”, skriver Unicredit.

Även om en sysselsättningsuppgång på 175.000 skulle vara stabilt, så skulle det troligen inte vara tillräckligt för att få Federal Reserve att agera vid
decembermötet. Uttalanden från Fed-ledamöter på senare tid har visat att de är generellt nöjda med förbättringen i sysselsättningen, men att de ifrågasätter uthålligheten.

För att använda det nu ”officiella” språkbruket, som introducerades i det senaste FOMC-protokollet och upprepats av Fed-chefen Ben Bernanke: ”varje neddragning i takten i köpen är avhängig både den samlade förbättringen på arbetsmarknaderna sedan starten av programmet liksom utsikterna för framtida förbättringar”.

Hur lång tid det tar att övertyga de mer försiktiga FOMC-medlemmarna, som William Dudley, att utsikterna är tillräckligt solida, är så klart en fråga om gissningar.

”Men vi tror att en ökning i sysselsättningen med 175.000 inte kommer att vara tillräckligt avgörande för att utlösa en annonsering i december om minskade månatliga tillgångsköp”, skriver Unicredit.

Från Tyskland kommer industriorder i oktober, med en väntad nedgång på 0,8 procent från föregående månad.

Commerzbank noterar att orderingången i november på ytan kan förefalla som en besvikelse, då den kraftiga uppgången i order i oktober helt kunde hänföras till kategorin ”andra fordon”. Nu är det upplagt för en korrektion, vilket kan dra ned orderingången totalt med 1,5 procent.

”Men exklusive den mycket volatila orderingången i denna sektor, så tror vi däremot på en uppgång med 0,5 procent. Uppåttrenden från de senaste månaderna bör därför förbli intakt”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto