Home > Makro: PMI, detaljhandel och Fed-besked i veckan

Makro: PMI, detaljhandel och Fed-besked i veckan

Kommande vecka bjuder på intressanta inköpschefsindex, detaljhandel, KPI och ett policybesked från Federal Reserve, som antas bli odramatiskt denna gång.

Noteras kan att USA-statistiken publiceras en timme tidigare än vanligt, då USA dröjer en vecka med att gå över till vintertid.

På måndagen kommer detaljhandeln i september i Sverige, som enligt SME Direkts prognosenkät väntas ha ökat med 1,8 procent i årstakt, en nedväxling från 2,4 procent i augusti.

Enligt KI:s barometer sjönk stämningsläget hos hushållen något i september, men vände upp rejält i oktober till över det historiska genomsnittet. Goda realinkomster, låga räntor och låg inflation tillsammans med en hög sparkvot antas generellt ge bra förutsättningar för konsumtionen framöver.

På tisdagen kommer detaljhandel i USA, som enligt Bloomberg News prognosenkät väntas ha ökat med 0,1 procent jämfört med föregående månad. Exklusive bilar spås en uppgång med 0,4 procent.

Unicredit tror att försäljningen var oförändrad i september. Bilförsäljningen sjönk 5 procent efter ett sexårshögsta i augusti.

”Dessutom sjönk detaljhandelskedjorna med 0,4 procent (Redbook) och 1,0 procent (ICSC) i september. Försäljningen vid bensinstationer har däremot troligen visat en liten uppgång, drivet av en uppgång i säsongsjusterade energipriser”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Från USA kommer även hushållens konfidensindikator, som spås ha sjunkit till 75,9 i oktober från 79,7 föregående månad.

Credit Suisse tror att konsumentförtroendet sjunker till ett sexmånaderslägsta 73,0 på grund av den statliga nedstängningen.

Nedstängningen skapade mycket osäkerhet, gav volatilitet i aktiepriserna och förmörkade det ekonomiska landskapet med förseningen av ekonomiska rapporter, särskilt den viktiga jobbrapporten. Denna gav i sin tur inte så mycket goda nyheter för den arbetsmarknadsorienterade hushållsenkäten.

”Under budgetdödläget 2011, när regeringen var bara några dagar från betalningsinställelse på statsskulden, så sjönk hushållens förtroende till
recessionslåga nivåer. Så utfallet vi väntar oss denna gång är betydligt bättre jämfört med för två år sedan”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

På onsdagen väntas konfidensindikatorer i euroområdet, där den samlade indikatorn spås ha stigit till 97,5 i oktober från 96,9 i september. Inköpschefsindex har tidigare visat något bättre läge i industrin men sämre i tjänstesektorn.

I USA kommer ADP:s rapport om sysselsättningen i den privata sektorn, med en väntad ökning med 150.000 i oktober.

Den officiella jobbrapporten för september visade en total ökning med 148.000 sysselsatta. Oktoberutfallet kommer först den 8 november.

KPI-inflationen för oktober väntas sjunka till 1,2 procent från 1,5 procent förra månaden. Kärninflationen antas vara oförändrad på 1,8 procent, enligt Bloomberg News enkät.

Klockan 19 kommer Federal Reserves räntebesked, som denna gång antas bli ospännande efter att Fed oväntat låtit bli att påbörja QE-nedtrappningen (tapering) vid FOMC-mötet i september.

Commerzbank noterar att FOMC-mötet sannolikt inte kommer att ge några nya signaler, särskilt inte då det inte åtföljs av någon presskonferens. I stället kommer Fed-ledamöterna troligen att invänta hur budgetbråket har påverkat ekonomin.

Även om många vid Fed troligen vill kliva ur QE3, så har Fed-chefen Ben Bernanke vid upprepade tillfällen betonat att timingen är datadriven.

”Vi antar att den nuvarande oklara datasituationen, och osäkerhet om i vilken utsträckning budgetbråket har dämpat den ekonomiska tillväxten, kommer att få Fed att avstå från att trappa ned under flera månader”, skriver Commerzbank.

Dessutom har politikerna bara kommit överens om en överbryggande lösning för budgeten till den 15 januari och för skuldtaket till den 7 februari.

Detta innebär att ytterligare en runda av budgetbråk stundar som kan hämma tillväxten, även om en lika obeveklig kamp som den som skedde nyligen nu är mindre trolig eftersom republikanerna uppenbarligen inte lyckats dra några fördelar av sin hållning och valet i november 2014 närmar sig.

”Mot denna bakgrund så kommer Fed troligen inte att trappa ned QE3 före första kvartalet 2014, och det kan inte realistiskt antas att tillgångsköpen kommer att ha upphört helt före slutet av tredje kvartalet 2014”, skriver Commerzbank.

På torsdagen kommer räntebesked från Bank of Japan. BOJ-chefen Haruhiko Kuroda är övertygad om att inflationsmålet kan nås med nuvarande policy, men signalerat beredskap att agera om momshöjningen våren 2014 påverkar ekonomin mer negativt.

Från euroområdet kommer preliminärt KPI för oktober, med väntat små förändringar. Kärninflationen väntas ligga på 1,1 procent och är fortsatt ingen huvudvärk för ECB.

Chicago Inköpschefsindex i USA antas ha sjunkit till 55,0 från 55,7 föregående månad.

Detta följs under fredagen upp av inköpschefsindex från en rad länder.

Kina officiella industri-PMI spås vara oförändrat på 51,1 i oktober. HSBC publicerar också sitt definitiva utfall för industrin, som preliminärt steg till 50,9 från 50,2.

Silf/Swedbanks svenska industri-PMI väntas ha sjunkit till 54,8 i oktober från 56,0 i september.

I den senaste KI-barometern steg indikatorn för tillverkningsindustrin till 101,2 från 94,5. Orderingången från hemmamarknaden har stigit, medan exportefterfrågan har minskat något. Produktionsvolymen har ökat och planerna indikerar en starkare tillväxt de närmaste månaderna.

I USA kommer ISM:s industri-PMI, som enligt Bloomberg News prognosenkät väntas ha sjunkit till 55,0 från 56,2.

Commerzbank skriver att då jobbrapporten för oktober, som ursprungligen skulle ha publicerats den 1 november, skjutits fram en vecka bör ISM vara i fokus. Givet att septembernivån på 56,2 ser ut att vara lite hög relativt andra benchmarkindikatorer så räknar banken med en nedgång till 55,5 i oktober.

Frågan är hur den amerikanska ekonomin har påverkats av den statliga nedstängningen och uppgörelsen i sista stund att undvika en default, och ISM kommer att bli den första nationella indikatorn som ger ett pålitligt svar på detta.

Förutom nyanmälda arbetslösa, som påverkats av IT-problem, så har bara regionala undersökningar för oktober publicerats hittills. Dessa pekar inte mot någon allvarlig inverkan, men har generellt sjunkit något. Empire State och Philadelphia Fed index har gått ned medan det mindre bevakade Richmond Fed steg marginellt.

”Då alla dessa indikatorer befinner sig i positivt territorium, så har vi inga tveksamheter om att den ekonomiska återhämtningen fortsatt är intakt. Men, givet de regionala indexen, så ligger ISM relativt högt vilket talar för en liten korrektion”, skriver Commerzbank.

Andra faktorer som talar för ett lite lägre utfall är att ISM ligger högt internationellt sett och jämfört med till exempel JP Morgans globala index, samt att det finns en diskrepans mellan ISM och hårda data.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto