Home > Makro: PMI, Räntebesked och jobbrapport i veckan

Makro: PMI, Räntebesked och jobbrapport i veckan

MakroFörsta vardagen i månaden inleds sedvanligt med inköpschefsindex för industrin runt om i världen. Det svenska, från Silf/Swedbank, väntas enligt SME Direkts enkät ha stigit till 50,4 i maj från 49,6 föregående månad, och därmed åter ha klivit in i tillväxtzonen.

Därefter väntas euroområdets industri-PMI, där det preliminära utfallet visade en uppgång till 47,8 i maj från 46,7 föregående månad.

ISM:s industri-PMI i USA antas ha sjunkit något till 50,5, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Commerzbank konstaterar i ett marknadsbrev att industri-PMI sjönk till 50,7 i april. Tillverkningsindustrin har kommit tillbaka starkt sedan recessionen, och ISM-index har sedan slutet på recessionen överskridit nivån vid samma tidpunkt efter de senaste två nedgångarna. Därefter har det dock bara med nöd och näppe hållit sig kvar över 50-nivån.

”Denna bild bör ha varit intakt under maj. Vi spår en nedgång till 50. Den relativa svagheten i ISM är en återspegling av ett pågående dämpat momentum i den amerikanska ekonomin”, skriver Commerzbank.

På onsdagen kommer ADP:s undersökning om jobben i privat sektor i maj, som antas visa en ökning med 170.000. Det kan vara en fingervisning inför fredagens officiella jobbrapport.

Från USA väntas också ISM:s tjänste-PMI, som väntas ha stigit något, samt Beige Book, den regionala konjunkturrapport som är ett underlag inför Federal Reserves nästa FOMC-möte den 18-19 juni.

När Sverige på torsdagen firar nationaldagen kommer från Tyskland industriorder i april, med en väntad nedgång på 1,0 procent från månaden före enligt Bloomberg News prognosenkät.

Commerzbank skriver att efter starka uppgångar i februari och mars så antas industriorderingången ha sjunkit med 1,5 procent i april, men det kommer ändå att vara upp jämfört med genomsnittet första kvartalet. Den senaste tidens uppåttrend borde därmed vara intakt.

”För industriproduktionen (på fredagen) förväntar vi oss en tillbakagång, vilket bara kan förhindras av en väderrelaterad uppgång i byggproduktionen”, skriver Commerzbank, som spår en oförändrad produktionsnivå i april.

På torsdagen lämnar såväl Bank of England som ECB räntebesked. Analytikerna är eniga om att Bank of England låter styrräntan vara oförändrad medan en bedömare av 43 spår ett utökat program för tillgångsköp, resten oförändrat.

Vad gäller ECB spår två av 56 bedömare att räntan sänks med 25 punkter, medan övriga spår oförändrat på 0,50 procent.

Unicredit skriver i ett marknadsbrev att de förväntar sig att ECB nu håller oförändrat efter förra månadens sänkning.

”Medan centralbanken behåller en klar lättnadsbias så gör tecknen på en återhämtning i maj-barometrarna en ny sänkning rätt osannolik”, skriver Unicredit, och tillägger att på marginalen så stödjer även en något högre inflationstakt dessa förväntningar.

Fokus på torsdagen kommer att ligga på ECB:s nya prognoser. BNP-prognosen för i år väntas revideras ned till -0,8 procent från tidigare -0,5 procent, vilket är förenligt med en stabilisering i den ekonomiska aktiviteten under sommaren, det vill säga ett kvartal senare än tidigare antagits, och en viss återhämtning mot slutet av året.

Prognosen för 2014 antas sänkas till 0,7-0,8 procent från 1,0 procent.

För inflationsprognosen är utrymmet för nedrevidering sannolikt begränsat.

Givet dessa duvaktiga prognoser så kommer de ledamöter som röstade för en sänkning med 50 punkter förra månaden troligen att förespråka en ytterligare sänkning nu.

”Vi skulle därför inte bli förvånade om räntebeslutet inte är enhälligt, utan taget med konsensus. Men Draghis retorik kommer förbli duvaktig och bekräfta att ECB står redo att agera igen vid behov”, skriver Unicredit.

De förväntar sig inga ”djärva besked” om okonventionella åtgärder. ECB har påbörjat diskussioner med Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen om att få liv i ABS-marknaden, men detta kommer att ta tid.

ECB kan besluta om lättade regler för säkerheter från SME- och ABS-lån, men detta kommer inte att göra någon mer avgörande skillnad, skriver Unicredit.

Fredagen inleds med ett anförande av vice Riksbankschefen Per Jansson, med titeln ”Perspektiv på Riksbankens penningpolitik”. Även om Riksbankens uttalade policy är att inte signalera inför möten så står alla uttalanden från Riksbanken i fokus inför julimötet, som antas bli en svår balansakt mellan argumenten för sänkning och oförändrat.

Fredagens, och möjligen veckans, huvudnummer blir den amerikanska jobbrapporten. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas en ökning i antalet sysselsatta med 165.000 i maj, vilket skulle vara lika med april-utfallet. Arbetslöshetsnivån väntas vara oförändrad på 7,5 procent.

Unicredit konstaterar att aprilrapporten skingrade oron för att arbetsmarknaden stod inför ännu en trög sommar, den tredje i rad. Den gradvisa uppåttrenden väntas fortsätta i maj, med en sysselsättningsuppgång på 180.000.

Medan företagen har varit fortsatt försiktiga med att nyanställa, så har antalet uppsägningar fortsatt att trenda nedåt. Nyanmälda arbetslösa sjönk till femårslägsta i slutet av april, vilket indikerar att varken budgetnedskärningarna eller den tillfälliga tillväxtinbromsningen har fått företagen att säga upp folk.

Att prognostisera den kortsiktiga utvecklingen i arbetslöshetsnivån fortsätter samtidigt att vara mer en ”konstart än vetenskap”. Trots en dämpad jobbökning så sjönk arbetslöshetsnivån till 7,5 procent i april, den lägsta nivån sedan slutet av 2008.

”Samtidigt som förbättringen i april skedde utan en ytterligare nedgång i arbetskraftsdeltagandet, så fortsätter vi att hävda att nedåttrenden i arbetslöshetsnivån tydligt har överdrivit förbättringen på arbetsmarknaden”, skriver Unicredit.

Enligt deras beräkningar så har inte mindre än 75 procent av nedgången i arbetslöshetsnivån under det senaste året berott på nedgången i arbetskraftsdeltagandet.

”Vi fortsätter att förvänta oss att frustrerade människor så småningom kommer att återvända till arbetskraften när väl en uppgång i anställningsaktiviteten förbättrar de generella jobbutsikterna. Det kommer att lyfta deltagandenivån och bromsa nedgången i arbetslöshetsnivån, eller till och med delvis vända den senaste nedåttrenden”, skriver Unicredit.

Men då ekonomin har tagit en andhämtningspaus under våren så kommer detta sannolikt inte ha skett i maj och arbetslöshetsnivån antas därför har stabiliserats på 7,5 procent, skriver Unicredit.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto