Home > Makro: Preliminär EMU-BNP i fokus på onsdagen

Makro: Preliminär EMU-BNP i fokus på onsdagen

MakroEnligt Bloomberg News enkät väntas BNP ha sjunkit med 0,1 procent från föregående kvartal efter en nedgång med 0,6 procent under det fjärde kvartalet. I årstakt väntas BNP krympa med 0,9 procent.

”Vi räknar med att ekonomin i euroområdet i stort sett har stabiliserats efter att ha krympt fem kvartal i rad. Riskerna är dock på nedsidan och att de första tecknen på en återhämtning därmed försenas till det andra halvåret 2013. Men även med ett litet negativt utfall skulle recessionen ha dämpats betydligt under de tre första månaderna i år”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att det första kvartalets BNP är en startpunkt för resten av året och att utfallet kan leda till revideringar av årets tillväxtprognoser.

”Detta är inte desto mindre sant efter att den senaste tidens nedgång i sentimentsindikatorer visar att icke-finansiella företag har blivit mindre optimistiska om framtiden, vilket ökar risken för att ekonomin inte kommer att återhämta sig i vår – i motsats till nuvarande förväntningar hos de flesta ekonomer”, skriver Commerzbank.

Av stort intresse på marknaden är också om den tyska ekonomin lyfte under det första kvartalet, vilket ligger i förväntningarna. Analytikerna spår att BNP växte 0,3 procent efter en nedgång med 0,6 procent under det fjärde kvartalet 2012. I Frankrike och Italien väntas BNP fortsatt att krympa, om än mindre än föregående kvartal.

Vidare kommer på onsdagen statistik över arbetslösheten i Storbritannien i april liksom amerikansk industriproduktion samma månad. En första indikation på USA-industrins utveckling i maj kommer också i form av Empire Manufacturing Index.

Här hemma släpper Arbetsförmedlingen sin månadsstatistik för april.

”Den registrerade arbetslösheten verkar stiga igen, om än mycket gradvis. En ökad arbetskraft är den viktigaste drivkraften”, skriver SEB i ett marknadsbrev, där de spår att den öppna arbetslösheten sjönk till 4,3 procent i april från 4,5 procent i mars.

På onsdagen publicerar också SCB statistik över produktionen i näringslivet i mars samt industrins lager och kapacitetsutnyttjande under det första kvartalet. Dessutom kommer Finanspolitiska rådet med sin årliga rapport om svensk finanspolitik.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto