Home > Makro: Preliminär-PMI i blickfånget på torsdagen

Makro: Preliminär-PMI i blickfånget på torsdagen

När det gäller europeiska PMI är intresset kanske främst inriktat mot hur det går för Tyskland efter två månader med överraskande svaga utfall. I april sjönk PMI för den tyska industrin till 48,1, marginellt över preliminärt rapporterade 47,9 men väl under de 49,0 som väntades inför den preliminära rapporten.

Ralph Solveen, ekonom på Commerzbank, noterar i ett kundbrev att nedgångarna i tyska PMI, och i viss mån även IFO-index, de senaste månaderna troligen kan kopplas vikande globala index, som innebär att Tyskland inte har haft ”vinden i ryggen”.

Samtidigt kan debatten och ett stödpaket till Cypern och det politiska dödläget i Italien ha utgjort en besvärande påminnelse om att problemen i euroområdet är långt ifrån lösta, vilket kan ha dämpat sentimentet ytterligare. Samtidigt kan färre arbetsdagar i mars ha inverkat negativt på inköpschefernas enkätsvar i april.

”På senare tid – till skillnad från för fyra veckor sedan – har knappast kommit några negativa nyheter om statsskuldkrisen. Och arbetsdagseffekten – om det fanns någon – kan ha verkat i motsatt riktning i majenkäten. Vi räknar därför inte med någon ny nedgång i maj”, skrev Ralph Solveen i ett kundbrev.

Commerzbank tror att industri-PMI för Tyskland kan ha vänt upp till 49,0 i maj, vilket är något bättre än de 48,5 som väntas enligt Bloomberg News enkät.

Beträffande industri-PMI för hela euroområdet pekar Bloomberg News prognosenkät mot en uppgång till 47,0 preliminärt i maj, från 46,7 i april. Tjänste-PMI väntas samtidigt ha stigit till 47,1 från 47,0.

Klockan 10.30 publiceras vidare preliminär BNP för första kvartalet från Storbritannien, här väntas en ökning med 0,3 procent jämfört med fjärde kvartalet och +0,6 jämfört med första kvartalet 2012 – i linje med vad som redovisades i det initiala estimatet.

Även från USA kommer preliminärt industri-PMI för maj på torsdagen; här pekar Bloomberg News enkät mot en uppgång till 52,4 från 52,1 i april. Förra veckans Empire- och Philly Fed-index för maj kom dock in långt under förväntningarna.

I övrigt på USA-torsdagsagenda märks som vanligt veckodata över nyanmälda arbetslösa, som väntas sjunka till 345.000, från överraskande höga 360.000 föregående vecka. Försäljningstakten för nya bostäder väntas vidare ha stigit 1,9 procent i april jämfört med i mars.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto