Home > Makro: Räntebesked från Riksbanken på onsdagen

Makro: Räntebesked från Riksbanken på onsdagen

Internationellt är det främst detaljhandeln i USA i januari som tilldrar sig intresse.

En knapp majoritet, åtta av fjorton analytiker, i SME Direkts prognosenkät räknar med att reporäntan lämnas oförändrad till 1,00 procent. Övriga sex tror på en räntesänkning på 25 punkter till 0,75 procent, bland andra de tre storbankerna Nordea, SEB och Swedbank.

”Det är mycket lediga resurser i ekonomin, vilket talar för att vi kommer att få ett lågt inflationstryck”, sade SEB:s chefekonom Robert Bergqvist på tisdagen om den väntade räntesänkningen.

Enligt SEB finns fortsatt stigande hushållsupplåning i andra vågskålen, men hushållens inkomster ökar nu lika snabbt som utlåningen, vilket är i linje med Riksbankens prognos. Vidare tyder protokollet från räntemötet i december, då reporäntan sänktes med 25 punkter, på minskad oro för bostadspriser och skuldsättning.

Danske Bank hör till dem som räknar med en oförändrad ränta. Som argument för det anför de bland annat att konjunkturen ser ut att ha stabiliserats. Tecken på det är att inköpschefsindex för såväl industrin som tjänstesektor vände upp tydligt i januari. Vidare klarade sig detaljhandeln bra i december och handelsföretagen är på relativt gott humör.

”I det stora hela verkar bilden ha ljusnat något”, skriver Danske Bank i ett marknadsbrev.

Dessutom anser de att det är tveksamt om kreditgivningen till hushållen saktar av på det sätt som Riksbanken vill och det faktum att Riksbanken sänkte i december talar också emot en sänkning nu i februari eftersom Riksbanken de senaste åren inte har haft för vana att sänka två möten i rad.

Bland dem som tror att räntan lämnas oförändrad nu räknar en stor andel med att räntan i stället kommer att sänkas i april.

På onsdag kommer också detaljhandel i USA i januari, där försäljningen enligt Bloomberg News väntas ha ökat med 0,1 procent efter en uppgång med 0,5 procent i december prognosenkät. Exklusive transport väntas också en uppgång med 0,1 procent.

Wells Fargo skriver att de höjda arbetsgivaravgifterna vid årsskiftet bör ha dämpat försäljningen i januari något. Stigande bensinpriser bör däremot ha bidragit till att lyfta försäljningen. Wells Fargo räknar precis som konsensus med att detaljhandeln ökad med ”måttliga” 0,1 procent eftersom konsumenterna väntas vara fortsatt försiktiga.

Från USA kommer även statistik över importpriser i januari och lagren av osålda varor i december. Till kvällen talar Fed-chefen i St Louis, James Bullard, om ekonomin.

På Europaagendan står bland annat inflationsrapport från Bank of England, norsk BNP för det fjärde kvartalet och industriproduktionen i euroområdet i december.

Bank of America Merrill Lynch skriver i ett marknadsbrev att de tror att BOE:s inflationsrapport kommer att vara i stort sett oförändrad från den senaste rapporten i november och de tror inte att BOE kommer att ändra sitt program för kvantitativa lättnader.

Enligt Bloomberg News prognos väntar sig marknaden att industriproduktionen i euroområdet steg 0,2 procent mellan november och december och sjönk med 2,3 procent i årstakt.

Norsk BNP väntas ha ökat 0,4 procent under det fjärde kvartalet och ökat med 0,5 procent i årstakt.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto