Home > Makro: RB-protokoll, Bernanke-tal och PMI under veckan

Makro: RB-protokoll, Bernanke-tal och PMI under veckan

Den allians som fått flest röster garanteras minst 340 mandat i underhuset. Överhuset väljs utifrån respektive region, där den allians som fått flest röster i regionen också får en majoritet av den regionens platser.

SEB skriver i ett marknadsbrev att det italienska valet pekar i riktning mot en instabil mitten-vänster-koalition med en palett av politiska partier. Att den politiske överlevaren Berlusconi kan få runt 30 procent av rösterna antyder lågt krismedvetande när politisk uthållighet och starka och tydliga mandat från väljarna behövs som allra mest för att kunna genomföra impopulär men nödvändig strukturpolitik.

”Valresultatet väntas bekräfta rimligheten i att ha en fortsatt stor tung politisk riskpremie kopplad till euron”, skriver SEB.

På måndagen inleder även Alliansen sitt partiledarmöte i Centerledaren Annie Lööfs barndomshem i Maramö. Mötet ska enligt plan pågå till lunchtid på tisdagen.

På tisdagen publicerar Riksbanken protokollet från det penningpolitiska mötet den 12 februari, då styrräntan lämnades oförändrad på 1,00 procent.

Flera analytiker hade väntat sig en räntesänkning då, eller i april, och frågan är hur nära majoriteten var att dra ned styrräntan ytterligare. Räntebanan indikerar en liten sannolikhet för en sänkning andra kvartalet.

På tisdagen håller Fed-chefen Ben Bernanke sitt halvårsvisa anförande om penningpolitiken inför senatens bankutskott.

Protokollet från Feds senaste Fomc-möte i slutet av januari indikerade att Fed kan vara närmare ett beslut om att justera takten i de månatliga tillgångsköpprogrammen, för närvarande 85 miljarder dollar, än vad många hade antagit.

”Liksom vid hans framträdande vid Jackson Hole förra sommaren så kommer han sannolikt att diskutera kostnader och fördelar med tillgångsköp, och i slutändan försvara Feds beslut att fortsätta med tillgångsköpen. Vi förväntar oss att Bernanke även ska varna lagstiftarna med riskerna för tillväxten med en alltför kraftig åtstramning”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

På tisdagen kommer även hushållens konfidensindikator i USA, som väntas visa en uppgång till 60,6 i februari från 58,6 föregående månad. Frågan är om skattehöjningarna från årsskiftet har fortsatt att tynga hushållens sentiment, eller om det var en ”engångseffekt”.

På onsdag kommer svensk finansmarknadsstatistik för januari, där bedömare fortsatt håller ögonen på utvecklingen i utlåningen till hushållen. Ökningstakten har stigit de senaste två månaderna, efter att tidigare ha visat en fallande trend under en längre tid.

Från euroområdet kommer konfidensindikatorn för euroområdet, som väntas ha stigit svagt till 89,9 i februari. Preliminärt composite-PMI sjönk dock till 47,3 från 48,6.

På torsdagen kommer för svensk del detaljhandeln i februari, med en väntad uppgång på 2,3 procent i årstakt, vilket kan jämföras med +2,5 procent i januari.

På fredagen blir det svensk BNP för fjärde kvartalet, med en väntad nedgång om 0,8 procent jämfört med föregående kvartal, enligt SME Direkts prognosenkät.

Nordea spår i ett marknadsbrev att BNP föll med just 0,8 procent i kvartalstakt, och ökade med 1,0 procent i årstakt, vilket är lägre än Riksbankens prognos och bidrar till att de fortfarande räknar med en räntesänkning i april.

Fjärde kvartalet återspeglar den delade ekonomin. Exportindustrin hade det tufft medan den inhemska ekonomin gick bättre. Hushållens konsumtion ökade, om än i måttlig takt. Offentlig konsumtion växte också och då framför allt den statliga bland annat i spåren av de kraftigt ökade arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Minskat resursutnyttjande och osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen fick samtidigt företagen att tveka i investeringsbesluten. Lagren minskade i huvudsak som en konsekvens av fallande produktion och minskade lager av varor i arbete.

Riskerna i prognosen är balanserade. Å ena sidan kan lager och investeringar ha haft en sämre utveckling än väntat, men å andra kan antalet arbetade timmar vara en indikation på att tillväxten inte var alltför svag.

Från euroområdet kommer definitiv KPI för januari, där snabbestimatet visade en inflationstakt på 2,0 procent, ned från 2,2 procent i december.

Fredagen bjuder även på inköpschefsindex i en rad länder. Det svenska industri-PMI antas ha stigit till 50,0 från 49,2, och därmed precis ha tagit sig in i tillväxtzonen.

Såväl Kinas som Storbritanniens industri-PMI antas ha stigit svagt enligt Bloomberg News prognosenkäter.

Veckan avslutas med det ISM:s nationella inköpschefsindex i USA. Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att inköpschefsindex väntas ha sjunkit till 52,5 från 53,1 föregående månad, och därmed ligga nära sitt långsiktiga genomsnitt på 52-53.

Januaris överraskning på uppsidan drevs av en stor uppgång i lagerindex, vilket kan reverseras i februari. Säsongsjusteringen dämpar också i februari. Dessutom var regionala inköpschefsindex blandade, med Empire bättre och Philadelphia sämre än väntat och Markit något lägre.

”Det är värt att notera att Philly och Markit haft bättre puls på ISM-index än Empire på senare tid”, skrev Credit Suisse.

Noteras kan även att från den 1 mars väntas de automatiska budgetnedskärningarna i USA slå till, ”sequester”, om inget annat bestäms.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att många anser att detta utgör en stor risk för den amerikanska tillväxten, men de anser själva att omfattningen är för liten för att på allvar hålla tillbaka aktiviteten i USA.

Besparingarna i de diskretionära utgifterna ska uppgå till 85 miljarder dollar per år, varav hälften i försvaret. Som en del av uppgörelsen vid årsskiftet har dock årets besparingar minskat och väntas under resten av budgetåret 2013 (mars till och med september) uppgå till cirka 42 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av BNP under perioden.

”De automatiska budgetnedskärningarna kan egentligen inte ses som ett drastiskt besparingsprogram. De federala diskretionära utgifterna kommer att minska temporärt och BNP-andelen falla successivt. Men de totala federala utgifterna, som inkluderar utgifter för social security och sjukförsäkringar, kommer att stiga varje år”, skriver Commerzbank.

Av: Direkt

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto