Home > Makro: RGK-prognos, ZEW-index och USA-KPI i fokus på tisdagen

Makro: RGK-prognos, ZEW-index och USA-KPI i fokus på tisdagen

Tisdagens svenska agenda inleds med bostadsprisstatistik för maj från Mäklarstatistik.se, klockan 8.00, och Valueguard, klockan 9.00.

Klockan 9.30 publicerar så Riksgälden sin nya lånebehovsprognos som kan ge besked om huruvida utbudsplanerna på svenska statspapper behöver ändras. I föregående prognos, i februari, räknade Riksgälden med ett nettolånebehov på 165 miljarder kronor i år (varav 100 miljarder i valuta till Riksbanken) och 63 miljarder 2014.

Danske Bank har tittat på månadsutfallen sedan Riksgäldens föregående prognos och funnit att utfallen har varit 19 miljarder bättre än väntat, men av det beror cirka 15 miljarder på periodiseringar av vidareutlåningen till Riksbanken. Den återstående skillnaden gentemot prognos väntas inte få någon avgörande betydelse för den nya prognosen, enligt Danske-ekonomerna.

De ser inte heller något större behov för Riksgälden att ändra mycket i de tidigare BNP-prognoserna, +1,4 procent i år och 2,4 procent 2014. Arbetslöshetsprognosen från i februari ligger dock väl lågt, men givet att ökningen i antalet arbetslösa främst handlar om heltidsstuderande (som inte erhåller arbetslöshetsunderstöd) bör det inte heller påverka de nya prognoserna påtagligt.

Det som enligt Danske Bank främst kan tala för en justering av lånebehovsprognosen är om Riksgälden ser skäl att höja sitt antagande om finanspolitiska reformer 2014, från 25 miljarder kronor, men det är sannolikt väl tidigt för myndigheten att ta ett sådant steg.

En annan fråga är om Riksgälden nu ser anledning att räkna med intäkter från försäljning av aktier i statliga företag (tänk Nordea), men det är sannolikt ett ämne som är politiskt känsligt.

Klockan 9.30 publicerar även Svenskt Näringsliv en ny konjunkturprognos.

På tisdagens Europa-agenda riktas blickarna mot brittisk KPI för maj, klockan 10.30, och tyska ZEW-indexet, klockan 11.00. Enligt Bloomberg News prognosenkäter väntas den brittiska inflationstakten stiga till 2,6 procent i maj, från 2,4 procent i april. ZEW-index, sentimentsindikator för finansmarknadsaktörer, väntas ha stigit till 37,8 i juni från 36,4 i maj.

Från USA publiceras KPI och bostadsbyggande för maj klockan 14.30. Enligt prognoserna väntas ingen större dramatik i KPI-data, som väntas stiga 0,2 procent på månadsbasis såväl med som utan livsmedel och energi. Bostadsbyggandet väntas ha stigit 11,4 procent i maj, efter raset på 16,5 procent i april (främst beroende på ett brant fall för byggandet av flerbostadshus).

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto