Home > Makro: Riksbanken, IMF-rapport och Beige Book på onsdagen

Makro: Riksbanken, IMF-rapport och Beige Book på onsdagen

Det penningpolitiska mötet på Brunkebergstorg väntas bli odramatiskt.

”Utvecklingen har i stort följt Riksbankens februaritankar. Nedsidesrisker dröjer sig dock kvar varför viss sannolikhet för räntesänkning kommer att ligga kvar i Riksbankens reporäntebana”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Nordea räknar med att Riksbanken lämnar räntan oförändrad såväl vid denna veckas penningpolitiska möte som vid kommande möten senare i år.

”Den främsta orsaken till att reporäntan lämnas oförändrad trots låg inflation och hög arbetslöshet är att Riksbanken anser att penningpolitiken redan är tillräckligt expansiv. Dessutom förefaller Riksbanken i ökande utsträckning acceptera att inflationen avviker från inflationsmålet”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Den inhemska ekonomin visar också tecken på att stärkas. Detaljhandeln har ökat de senaste månaderna och tjänsteproduktionen var stark i februari. Samtidigt fortsätter bostadspriserna att stiga, vilket kan spä på Riksbankens oro för hushållens skuldsättning.

I går, tisdag, visade exempelvis Mäklarstatistik och Valueguard stigande bostadspriser.

”Åtgärder som mer påtagligt kan påverka kredittillväxten och mildra Riksbankens oro för hushållens skuldsättning förefaller inte vara aktuella i närtid”, skriver Nordea.

På onsdagen kommer också protokoll från Bank of Englands policymöte den 3-4 april, då såväl styrräntan som omfattningen av programmet för tillgångsköp lämnades oförändrade.

”Marsprotokollet var lite mer hökaktigt än väntat och i viss mån verkade det som om centralbanken försökte att dämpa förväntningarna om ett markerat skifte i policyhållningen och vi kommer att fortsätta att leta efter tecken på detta i april-protokollet”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Givet kommentarer i mars om möjligheten att pundet ska påverkas på nedsidan om de penningpolitiskt ansvariga tappar i trovärdighet så kommer ytterligare diskussioner om detta att vara av särskilt intresse.

IMF publicerar på onsdagen sin globala finansiella stabilitetsrapport, och senare på kvällen svensk tid kommer Federal Reserves regionala konjunkturrappor, Beige Book, som är ett underlag inför Fomc-mötet den 30 april-1 maj.

Informationen i Beige Book samlades in under en period där såväl oron i Italien som Cypern spökade för marknaderna, men antagligen före den svaga jobbrapporten för mars.

”Vi förväntar oss att Beige Book kommer att innehålla mer positiva nyheter vad gäller räntekänsliga sektorer i ekonomin, som bostäder och bilar. Oro relaterat till Europa kan komma att nämnas men bör inte finnas med i någon större omfattning i de anekdotiska kommentarerna”, skriver Credit Suisse.

De påpekar samtidigt att det trots positiva nyheter säkerligen kommer att finnas gott om påminnelser om att den ekonomiska aktiviteten 15 kvartal efter botten fortfarande inte växer som önskat.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto