Home > Makro: Riksbanken, KI och tyska IFO-index i veckan

Makro: Riksbanken, KI och tyska IFO-index i veckan

På måndagen håller Riksbanken sitt penningpolitiska möte för att besluta om reporäntan, men huruvida den sänks eller inte får vi reda på först på tisdag morgon klockan 9.30. Då publicerar Riksbanken sitt räntebeslut och sin penningpolitiska uppföljning.

I SME Direkts enkät bland 14 ekonomer svarar 13 att räntan kommer att sänkas med 0,25 procentenheter, till 1,00 procent, medan en tror att räntan kommer att lämnas oförändrad, på 1,25 procent.

Nu har kanske inte ”hårda” ekonomiska data totalt sett överraskat på nedsidan sedan Riksbankens oktobermöte. Inte ens torsdagens SCB-statistik, som visade att inflationen var lägre än väntat medan arbetslösheten var högre än väntat, bör ha utlöst några alarmklockor i Riksbankens direktionsrum.

Det är snarare de mycket negativa signalerna om kommande ”hårda” data, som KI-barometern, PMI och varsel på arbetsmarknaden, som har förmått en majoritet av direktionen att stödja ett beslut som sänker lånekostnaderna, trots kvarstående oro för hushållens höga skuldsättning. Vägledande indikationer tyder med all önskvärd tydlighet på att Riksbankens prognoser, om åtminstone den närmaste framtiden, är för optimistiska, och med svagare konjunkturutsikter lär det dröja längre innan inflationen vänder upp mot målet på 2 procent.

På onsdag publicerar statliga Konjunkturinstitutet, KI, dels sina barometrar för hushåll och företag, dels en ny konjunkturprognos.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, väntas ha stigit till 86,4 i december, från 86,0 föregående månad.

Stämningsläget i den svenska tillverkningsindustrin antas dock ha försämrats ytterligare något i december och

konfidensindikatorn spås ha sjunkit till -19 i december från -18 i november. Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, väntas ha stigit något till -6,5 i december från -7,3 föregående månad.

I sin novemberbarometer konstaterade KI att det var andra månaden i följd som samtliga indikatorer pekade nedåt. Då föll barometerindikatorn från 92,7 till 86,0, vilket indikerade att tillväxten i svensk ekonomi var betydligt svagare än normalt.

Sedan KI publicerade sin senaste prognos, i augusti, har en rad prognosmakare reviderat ned sina BNP-prognoser. I augusti såg KI en BNP-tillväxt på 1,3 procent i år och 1,8 procent 2013.

I början på december sade KI:s generaldirektör Mats Dillén till Nyhetsbyrån Direkt att lågkonjunkturen i svensk ekonomi ser ut att bli mer långdragen än vad KI räknat med.

Onsdagen bjuder också på tyska IFO-index för december, som visar klimatet inom näringslivet i Tyskland. I november steg index oväntat till 101,4, från 100,0 månaden före.

För december ligger konsensusprognosen på en ytterligare uppgång, till 102,0, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Förra veckan visade det preliminära inköpschefsindexet att tillverkningsindustrin i Tyskland var lite svagare än väntat, medan tjänstesektorn däremot var lite starkare än förutspått.

Commerzbank-analytikern Christoph Weil skriver i ett kundbrev att ett oförändrat IFO-index antagligen skulle göra en räntesänkning från ECB mindre trolig i januari.

”I motsats till PMI signalerar IFO ännu inte någon ekonomisk vändning, även om index steg igen i november för första gången på nio månader. Vi räknar med att näringslivets förväntningar har fortsatt att förbättras i december. När allt kommer omkring har ju faktiskt skuldkrisen dämpats märkbart, åtminstone tillfälligt, efter ECB:s enorma (verbala) intervention och risken för att EMU bryts upp har fallit betydligt för tillfället”, skriver Christoph Weil.

Han tillägger att därför skulle en något mer optimistisk syn framtiden motverka en förväntad dystrare bedömning av nuläget.

Commerzbanks prognos för IFO-index ligger på 101,5.

Norges Bank lämnar sitt räntebesked på onsdag klockan 14.00 och här räknar samtliga 15 tillfrågade analytiker med oförändrad styrränta på 1,50 procent.

Bank of Japan lämnar sitt räntebesked på torsdagen, men inte heller här väntas några förändringar.

Slutet av veckan präglas av ett helt batteri med USA-statistik. På torsdag bland annat definitiv BNP för tredje kvartalet, bostadssiffror samt Philadelphia Feds index. Dessa följs på fredagen upp med privatkonsumtion och privata inkomster samt orderingången på varaktiga varor.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto