Home > Makro: Riksbankens räntebesked tisdagens höjdpunkt

Makro: Riksbankens räntebesked tisdagens höjdpunkt

Förväntningarna ligger tungt på att Riksbanken kommer att sänka reporäntan med 25 punkter till 1,00 procent. Detta förutspås av 13 av 14 tillfrågade analytiker i SME Direkts enkät. En bedömare tror på oförändrad ränta.

”Den bistra makromiljön i både Sverige och omvärlden har tillsammans med fortsatt låga inflationsprognoser grundmurat förväntningarna om ännu en räntesänkning”, skriver SEB:s Johan Javeus i ett marknadsbrev.

I den senaste penningpolitiska rapporten i oktober pekade Riksbankens räntebana mot att sannolikheten för en ytterligare räntesänkning, till 1,00 procent, var knappt 30 procent. Givet hur Riksbanken tidigare agerat vid liknande signalering har det av många marknadsaktörer tolkats som att sannolikheten för en räntesänkning egentligen är betydligt högre.

Sedan det förra mötet i oktober har hårda data kanske inte överraskat så mycket på nedsidan, utan vad som försämrats är framför allt indikatorer som KI-barometern, PMI och varsel på arbetsmarknaden, vilka talar för om låg tillväxt och en försvagad arbetsmarknad framöver.

Givet enigheten om att reporäntan kommer att sänkas med 25 punkter riktar marknadsaktörerna stort intresse mot vad Riksbanken kommer att göra med räntebanan och om då särskilt om den kommer att signalera ytterligare en sänkning vid kommande möte i februari.

”Även om marknadsprissättningen pekar på ett 50/50-läge för en februarisänkning så lutar vi åt att majoriteten i riksbanksdirektionen ännu inte är mogen för det och att den sänkningen dröjer till april”, skriver SEB:s Johan Javeus.

Goldman Sachs räknar däremot med att det inte blir några ytterligare räntesänkningar från Riksbanken, givet den oro för finansiella obalanser som finns i direktionen.

På tisdagen kommer också en marknadsrapport från Exportrådet.

På den utländska agendan står bland annat en spansk växelemission klockan 10.30, samtidigt som Storbritannien publicerar KPI-statistik för november. Inflationen ha legat kvar på 2,7 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Till eftermiddagen kommer amerikansk statistik över bytesbalansen det tredje kvartalet, klockan 14.30, och NAHB husmarknadsindex för december, klockan 16.00. Det senare väntas ha stigit till 47 från 46 i november.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto