Home > Makro: Riksbanksbesked i fokus på onsdagen

Makro: Riksbanksbesked i fokus på onsdagen

På onsdagen riktas blickarna främst mot Riksbankens räntebesked. Dessutom väntas tjänste-PMI från en rad länder samt amerikanska data som kan vara en indikator inför fredagens jobbrapport.

Riksbankens räntebesked och penningpolitiska rapport kommer klockan 9.30. I SME Direkts prognosenkät väntar samtliga analytiker att reporäntan lämnas oförändrad på 1,00 procent året ut.

Swedbank skriver i ett marknadsbrev att de spår en oförändrad reporänta och räntebana. Korta terminsräntor har också mer eller mindre ingen räntesänkning inprisad för närvarande.

”Om något så ser vi en viss nedåtrisk särskilt vad gäller räntebanan för 2014-2015. I det perspektivet så kan Riksbanken komma att överraska marknaden något och därmed påverka 1-3-årsräntorna nedåt”, skriver Swedbank.

De främsta skälen är den låga inflationen och att Riksbanken jämfört med andra institut har en relativt optimistisk syn på tillväxt, arbetsmarknad, lönetillväxt och inflation för 2014 och 2015.

Vad gäller den kortsiktiga utvecklingen så har det varit blandade signaler med en viss förbättring i de senaste datautfallen. BNP för första kvartalet var bättre än väntat även om underliggande komponenter pekar mot ett svagt andra kvartal. April månads produktionsdata var generellt svaga. KPIF för maj kompenserar dock delvis för det myckets svaga aprilutfallet.

Maj månads arbetskraftsundersökning var sannolikt en stor lättnad för Riksbanken. Totalt sett förefaller Riksbanken kunna hålla fast vid sin arbetslöshetsprognos på kort sikt och kommer troligen att revidera upp sin sysselsättningsprognos.

”Uppmuntrande är också en förbättring vad gäller hushållens konsumtion i maj och det faktum att flera undersökningar (KI-barometer, Riksbankens företagsenkät och industri-PMI) har förbättrats”, skriver Swedbank.

Vad gäller inflationsutsikterna är det värt att notera att kronan (i KIX-termer) är cirka 2-3 procent svagare jämfört med aprilprognosen. Huspriserna och hushållens skulder kommer att fortsätta att vara en fråga för uppmärksamhet hos majoriteten i direktionen. Utlåningstakten till hushållen steg något i maj och huspriserna stiger med 5,5 procent i årstakt. Dessutom är makrotillsynen fortsatt en öppen fråga, vilket på marginalen påverkar majoriteten i hökaktig riktning.
Swedbank konstaterar också att av de två nya ledamöterna väntas Martin Flodén troligen ansluta till Karolina Ekholm och argumentera för en räntesänkning och lägre räntebana, medan Cecilia Skingsley väntas ansluta sig till majoriteten, även om överraskningar inte kan uteslutas i denna del.

Före Riksbanken kommer för svensk del Silf/Swedbanks inköpschefsindex för tjänstesektorn, klockan 8.30. Väntat är en uppgång till 49,1 från förra månadens 47,1, enligt SME Direkts prognosenkät.

Tidigare under morgonen kom siffrorna för Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn, som sjönk till 53,9 i juni, jämfört med 54,3 i maj. HSBC:s index för tjänstesektorn steg till 51,3 i juni jämfört med 51,2 föregående månad.

Under eftermiddagen kommer det sammanvägda ISM-indexet för den amerikanska tjänstesektorn. Prognosen visar ett index på 54,0, en uppgång jämfört med 53,7 förra månaden.

Även från eurozonen väntas definitiv PMI för tjänstesektorn i juni. Det preliminära utfallet för euroområdets inköpschefsindex för tjänstesektorn visade ett index på 48,6, en uppgång från 47,7 föregående månad.

Mer EMU-statistik kommer under dagen i form av maj månads detaljhandel, som väntas ha stigit 0,3 procent jämfört med i april och sjunkit med 1,9 procent jämfört i maj 2012. I april sjönk detaljhandeln 1,1 procent på årsbasis och 0,5 procent jämfört med i mars.

Från USA kommer även ADP Employer Services rapport över antalet sysselsatta i den privata sektorn i juni, som är en indikator inför fredagens amerikanska sysselsättningssiffror.

Enligt Bloomberg News enkät väntar marknadsaktörer att sysselsättningen ska ha ökat med 160.000 personer enligt denna mätning.

Konsensusprognosen inför fredagens arbetsmarknadsrapport pekar mot att antalet sysselsatta ska ha ökat med 165.000 i juni jämfört med månaden före, med en ökning på 175.000 i privat sektor.

USA:s handelsunderskott, som offentliggörs på onsdagseftermiddagen, väntas ha sjunkit till 40,1 från 40,3 miljarder dollar enligt Bloomberg News snittprognos.
De veckovisa siffrorna för arbetslösheten är också att vänta. Analytikerna räknar med 345.000 nya sökande av arbetslöshetsunderstöd.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto