Home > Makro: Riksbankstal och detaljhandel från USA på onsdagen

Makro: Riksbankstal och detaljhandel från USA på onsdagen

Vidare presenterar Teknikföretagen klockan 9.00 sin konjunkturbarometer för första kvartalet.

I sin förra barometer, i början på december, skrev TF att konjunkturläget försämras och visar oroande likheter med fjärde kvartalet 2008.

”Kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft har under senaste kvartalet minskat till nivåer som till och med är lägre än vad som rapporterades under inledningen av finanskrisen i slutet av 2008”, skrev TF.

På den europeiska makroagendan finns bland annat en italiensk obligationsemission och industriproduktion från euroområdet.

Industriproduktionen i euroområdet väntas ha sjunkit med 0,1 procent i januari, från månaden före, och med 2,0 procent från ett år tidigare. Industriproduktionen i en rad länder, bland annat Tyskland och Frankrike har visat sig vara överraskande svag i januari.

Dagens viktigaste internationella makrosiffra blir sannolikt den amerikanska detaljhandeln i februari. Förväntningarna ligger på en försäljningsökning om 0,5
procent och 0,5 procent borträknat bilförsäljningen, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

USA-analytikerna på Credit Suisse räknar med att högre bensinpriser bör vara den huvudsakliga faktorn som lyfter februari månads detaljhandelsförsäljning.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto