Home > Makro: Snabb-KPI och arbetslöshet från EMU på fredagen

Makro: Snabb-KPI och arbetslöshet från EMU på fredagen

MakroRedan under natten kom det månatliga japanska statistikbatteriet, som visade på en oväntat stark ökning av industriproduktionen i april samtidigt det fortsatt var deflation nationellt. I Tokyo-området steg dock kärn-KPI i årstakt i maj.

Industriproduktionen ökade med 1,7 procent i april, jämfört med i mars, vilket var väl över förväntningarna i Bloomberg News enkät om en uppgång med 0,9 procent. I årstakt minskade industriproduktionen 2,3 procent.

Vidare sjönk kärn-KPI (KPI exklusive färska livsmedel) för hela Japan med 0,4 procent i april, helt i linje med förväntningarna. KPI sjönk 0,7 procent i april.

Kärn-KPI i Tokyoområdet steg däremot 0,1 procent i årstakt i maj, väntat här en nedgång med 0,2 procent. KPI sjönk 0,2 procent, väntat -0,4 procent.

Klockan 11.00 kommer snabb-KPI för maj och arbetslöshet i april från euroområdet. I april sjönk inflationen oväntat mycket samtidigt som arbetslösheten steg.

”Detta bidrog utan tvivel till ECB:s beslut att sänka refiräntan vid räntemötet i maj. Det kommer därför att återigen bli intressant att följa statistiken, som kan hjälpa till att forma förväntningarna inför ECB:s räntemöte nästa vecka”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Enligt Bloomberg News enkät väntas KPI-inflationen har rekylerat upp något till 1,4 procent i maj efter den kraftiga nedgången till 1,2 procent i april.

”Uppsvinget kommer att vara brett baserad över priskomponenterna. Vi räknar med att kärninflationen stiger 0,1 procentenhet, när effekten av den tidiga påsken faller ur, vilken pressade ned kärn-KPI till enbart 1,0 procent i april. Vi förutspår även en blygsam ökning av energiinflation – helt driven av en ogynnsam baseffekt – och högre livsmedelsinflation”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Commerzbank menar att det kommer att dröja innan inflationen åter når upp till ECB:s mål på 2 procent, givet den svaga ekonomin i euroområdet. De spår att den ihållande låga inflationen får ECB att sänka styrräntan till 0,25 procent under det tredje kvartalet.

Ett tecken på den svaga ekonomin är att arbetslösheten i euroområdet väntas ha fortsatt upp till den nya rekordnivån 12,2 procent i april, jämfört med 12,1 procent i mars.

”Arbetslösheten har varit på en uppåtgående trend sedan mitten av 2011, och ser ut att öka ytterligare givet vår syn att en återgång till stabil tillväxt sannolikt inte kommer att ske”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

På fredagens USA-agenda står privata inkomster och privatkonsumtion i april, Chicago inköpschefsindex för maj samt maj månads definitiva Michigan-index över konsumentförtroendet.

De privata inkomsterna väntas ha ökat med 0,1 procent mellan mars och april medan konsumtionen spås ha varit oförändrad, enligt Bloomberg News enkät.

Chicago inköpschefsindex väntas ha stigit till 50,0 i maj från 49,0 i april medan definitiva Michigan-index väntas bekräfta den preliminära uppgången till 83,7 från 76,4 föregående månad.

På lördag kommer inköpschefsindex för Kinas industri i maj, vilket enligt Bloomberg News enkät väntas ha sjunkit till 50,0 från 50,6 i april.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto