Home > Makro: Stängning av staten i USA och PMI på tisdagen

Makro: Stängning av staten i USA och PMI på tisdagen

Klockan 6.00 på tisdagsmorgonen stod det klart att USA kommer, vilket innebär att icke-kritiska statliga verksamheter kommer att få stänga och 800.000 statliga anställda gå hemma utan lön. I övrigt riktas fokus på tisdagen framför allt mot inköpschefsindex för industrin från en lång rad länder.

USAUnder natten kom Bank of Japans Tankan-rapport för det tredje kvartalet, som visade att förtroendet bland stora japanska industriföretag steg till den högsta nivån sedan 2007.

Index över stora tillverkningsindustriföretag steg till 12 från 4 under det andra kvartalet, väntat enligt Bloomberg News enkät var en uppgång till 7. Motsvarande index för stora tjänsteföretag steg till 14 från 12, väntat 14.

Annan japansk statistik var sämre. Arbetslösheten steg oväntat till 4,1 procent i augusti från 3,8 procent i juli medan hushållskonsumtion likaså oväntat minskade 1,6 procent i årstakt i augusti. Väntat var en ökning med 0,2 procent.

Japans premiärminister Shinzo Abe meddelande under natten att han som planerat kommer att höja momsen 8 procent i april från dagens 5 procent. Samtidigt lägger han fram ett ekonomiskt stimulanspaket för att motverka de negativa effekterna av momshöjningen. Den stora frågan är om paketet kommer att innehålla någon sänkning av företagsskatten.

Australiens centralbank, RBA, lämnade som väntat sin styrränta oförändrad på 2,50 procent.

Som den första vardagen i månaden kommer det på tisdagen inköpschefsindex för industrin.

Redan under natten publicerades Kinas inköpschefsindex, som steg till 51,1 i september från 51,0 i augusti. I Kina är det helgstängt på marknaderna på tisdagen.

Klockan 8.30 kommer det svenska inköpschefsindexet från Silf/Swedbank, som enligt analytikerna i SME Direkts enkät väntas ha stigit något, till 52,5 i september från 52,2 i augusti.

”För närvarande hittar vi inget stöd (i exempelvis orderdata) för en fortsatt markant uppgång i svenska PMI. En trend med en svag förstärkning är vad vi tror på”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Senare under förmiddagen följer först klockan 10.30 brittiska PMI, som enligt Bloomberg News enkät väntas ha stigit till 57,5 från 57,2, följt klockan 11.00 av definitiva industri-PMI för euroområdet, där analytikerna räknar med en nedgång till 51,1 från 51,4, i linje med det preliminära utfallet.

Under förmiddagen publicerar också Riksbanken sin företagsundersökning och det vankas tysk arbetslöshet för september.

Dessutom kommer statistik över arbetslösheten i euroområdet i augusti, som väntas ha varit kvar på 12,1 procent, där den legat sedan i mars.

På eftermiddagens amerikanska statistikagenda riktas intresset främst mot ISM inköpschefsindex för industrin, som enligt Bloomberg News analytikerenkät väntas ha sjunkit tillbaka till 55,2 i september från oväntat höga 55,7 i augusti.

”En viss dämpning av ISM industriindex verkar vara att vänta i september. Hårddata från tillverkningsindustrin indikerar att produktionen fortsätter att öka, men i en mer måttlig takt än vad de senaste utfallen i ISM-index”, skriver Wells Fargo i ett marknadsbrev.

På USA-agendan i övrigt står definitiva industri-PMI från Markit och bygginvesteringar i augusti, som väntas ha ökat med 0,4 procent från i juli.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto