Home > Makro: Svensk arbetslöshet och EMU-PMI på torsdagen

Makro: Svensk arbetslöshet och EMU-PMI på torsdagen

SCB:s data antydde en oväntat motståndskraftig svensk arbetsmarknad till och med oktober 2012, men i november tycktes trenden ha vänt när arbetslösheten steg till 7,5 procent från 7,1 procent i oktober. Enligt SME Direkts enkät väntades arbetslösheten ha varit 7,2 procent i november.

Enligt säsongsrensade data steg arbetslösheten från 7,7 procent i oktober till 8,1 procent i november, vilket kan ställas mot Riksbankens prognosbana, från i december, som pekade mot en säsongsrensad arbetslöshet på 7,9 procent under fjärde kvartalet.

Nu pekar SME Direkts prognosenkät mot att den icke justerade arbetslösheten steg till 7,7 procent i december medan den säsongsrensade statistiken väntas visa en
oförändrad arbetslöshet på 8,1 procent.

På torsdagen riktas också intresse mot preliminära inköpschefsindex för januari från stora delar av världen. I Kina väntas HSBC:s preliminära industri-PMI ha stigit till 51,8 i januari, från 51,5 i december, enligt Bloomberg News enkät.

I euroområdet väntas industri-PMI preliminärt ha stigit till 46,6 i januari, från 46,1 i december, medan tjänste-PMI väntas ha stigit till 48,0 från 47,8. I USA väntas industri-PMI däremot ha sjunkit till 53,0 i januari, från 54,0 i december.

I USA släpps också de sedvanliga veckosiffrorna över antalet nya ansökningar av arbetslöshetsunderstöd. Förra veckan väntas de ha ökat till 355.000 från preliminära 335.000 veckan dessförinnan, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Ledande indikatorer för december månad väntas visa en uppgång med 0,4 procent, efter en preliminär nedgång med -0,2 procent månaden före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto