Home > Makro: Svensk arbetslöshet och KPI på tisdagen

Makro: Svensk arbetslöshet och KPI på tisdagen

Utvecklingen på arbetsmarknaden har av många bedömare pekats ut som den, åtminstone på kort sikt, viktigaste faktorn för Riksbankens penningpolitiska hållning, vilket gör att arbetslösheten på förhand ser ut att bli dagens tyngsta svenska besked.

Statistiken kan skapa viss förvirring bland dem som eventuellt inte noterat att SCB i slutet av förra veckan gick ut med att de ändrat beräkningarna för AKU, vilket gör att arbetslösheten under 2010-2012 i genomsnitt har varit cirka 0,3 procentenheter högre än vad som tidigare redovisats. Därmed bör också arbetslösheten i januari bli högre än vad den skulle ha varit med den gamla beräkningsmetoden.

Många ekonomer i SME Direkts prognosenkät har beaktat den nya beräkningsmodellen, men kanske inte alla, vilket gör att konsensusprognosen för januari-AKU kan vara mer osäker än normalt. Prognosen pekar dock mot att den ojusterade arbetslösheten steg till 8,5 procent i januari, från 7,6 procent i december. Den säsongsrensade statistiken väntas ha stigit till 8,1 procent i januari från 8,0 procent i december.

Enligt Riksbankens prognosbana från i februari, som inte beaktar SCB:s förändrade mätmetod, väntas den säsongsrensade arbetslösheten stiga till 8,03 procent under första kvartalet i år, från 7,84 procent under fjärde kvartalet 2012.

Handelsbanken skriver i ett marknadsbrev att det förefaller uppenbart att arbetslösheten trendat uppåt under hösten, men stora svängningar månad för månad gör det svårt att bedöma styrkan i försvagningen. De påpekar att barometrar och nyanmälda platser tyder på att trenden på arbetsmarknaden är svagare än vad hårddata visat och de tror på en fortsatt försvagning av arbetsmarknaden i januari.

KPI väntas som vanligt sjunka i januari, till följd av klädreorna efter julen. Ekonomerna påpekar att osäkerheten alltid är extra stor i januari eftersom SCB då ändrar vikterna i den varukorg som utgör basen för prisstatistiken. I år väntas dock kanske inte några riktigt stora ”korgeffekter”.

”Korgeffekten påverkar framför allt de rörliga bolåneräntorna. Jag tror att boräntornas vikt kommer att sjunka på grund av att räntorna sjönk i fjol. Korgeffekten är alltid lite lurig, men jag utgår från att den blir ganska marginell i år”, sade Sven-Arne Svensson, chefekonom vid Erik Penser Bankaktiebolag, till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas KPI ha sjunkit 0,7 procent jämfört med i december, och stigit 0,2 procent jämfört med januari 2012. Riksbankens prognosbana i den penningpolitiska rapporten i februari pekade mot en KPI-inflation på 0,3 procent i januari.

KPIF-inflationen, KPI exklusive boräntor, väntas ha stigit från 1,0 procent i december till 1,1 procent i januari. Riksbankens aktuella prognosbana pekar mot att KPIF-inflationen var 1,2 procent i januari.

En joker i januari-KPI som flera analytiker pekar ut är flygresorna, som steg över 40 procent i pris i december, och nu väntas rekylera tillbaka i januari. Frågan är hur mycket.

Danske Bank skriver i ett marknadsbrev att marknaden, och i synnerhet de själva, räknar med svagare utfall för arbetslöshet och inflation än vad Riksbanken gör.

”Skulle våra prognoser materialiseras, finns det en tydlig risk för att spekulationerna om en sänkning till i april återkommer”, skriver Danske Bank.

På den internationella tisdagsagendan riktas kanske störst uppmärksamhet mot det tyska ZEW-indexet för februari, klockan 11. ZEW-index, som är en sentimentsindikator för finansmarknadsaktörer, väntas fortsätta uppåt till 35,0 i februari från 31,5 i januari. Det skulle i så fall bli den högsta noteringen sedan maj 2010.

Av andra hållpunkter kan nämnas en spansk växelemission under förmiddagen och klockan 16 publiceras amerikanska NAHB-index, som mäter stämningsläget bland
husbyggare. Analytikerna i Bloomberg News prognosenkät räknar med en uppgång till 48 i februari från 47 i januari.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto