Home > Makro: Svensk BNP och detaljhandel i USA på fredagen

Makro: Svensk BNP och detaljhandel i USA på fredagen

Fredagen den 13 bjuder för svensk del på det reviderade utfallet för det andra kvartalets BNP och från USA kommer tung statistik över detaljhandeln i augusti. I Vilnius är det informellt möte med ekofin och eurogruppen.

Klockan 9.30 släpper SCB sin nya beräkning för det andra kvartalets BNP. Analytikerna i SME Direkts enkät tror på en marginell upprevidering av det oväntat svaga utfallet i den snabberäknade versionen, som publicerades den 30 juli. Den snabberäknade BNP-statistik som SCB varje år tar fram för det andra kvartalet baseras på ett mer begränsat dataunderlag än ordinarie BNP och revideras därför när SCB har fått in mer statistik.

Enligt SME Direks enkät väntas BNP väntas ha stigit med 0,7 procent under andra kvartalet jämfört med samma kvartal 2012. Jämfört med första kvartalet väntas BNP ha sjunkit med 0,1 procent. Detta är aningen upp från snabbversionen, där BNP ökade 0,6 procent i årstakt och sjönk 0,1 procent från föregående kvartal.

”Ny information sedan det preliminära utfallet indikerar att privatkonsumtionen troligen var något bättre. Å andra sidan kommer nettoexporten troligen att revideras ned”, skriver Swedbank i ett marknadsbrev där de spår en liten upprevidering av utvecklingen i kvartalstakt.

Samtidigt med BNP kommer SCB också med statistik over produktionen i näringslivet i juli.

I Litauens huvudstad Vilnius hålls under dagen informellt eurogrupps- och ekonfinmöte. Enligt en EU-källa väntas ett lugnt möte med eurogruppen med få beslut. Pressträffar är utsatta till klockan 12.00 med eurogruppen och klockan 17.30 med ekofin. Mötet fortsätter sedan på lördagen.

I statistikväg från Europa kommer sysselsättning i euroområdet under det andra kvartalet.

Till eftermiddagen kommer en hel del amerikansk statistik, med detaljhandel som huvudnummer. Enligt Bloomberg News enkät väntas detaljhandeln har ökat med 0,5 procent i augusti, jämfört med i juli. Exklusive bilar väntas en ökning med 0,3 procent.

”Konsumenterna har återfått sitt förtroende när arbetsmarknaden förbättras. Hushållen minskar sin skuldbörda och stigande tillgångspriser skapar en positiv förmögenhetseffekt. Försäljningen i affärskedjor sjönk dock under månaden, vilket troligen dämpade tillväxten”, skriver Wells Fargo i ett marknadsbrev.

På USA-agendan i övrigt står PPI för augusti, lager av osålda varor i juli samt preliminärt Michigan-index över hushållsförtroendet i september, som väntas komma in på 82,0 jämfört med 82,1 i augusti.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto