Home > Makro: Svensk BNP och globala industri-PMI på fredagen

Makro: Svensk BNP och globala industri-PMI på fredagen

Sveriges BNP utvecklades bättre än väntat under de tre första kvartalen 2012. Inför varje kvartalsredovisning varnade ett antal ekonomer för att produktionen
skulle ha sjunkit jämfört med föregående kvartal, men enligt SCB:s senaste redovisning ökade BNP 0,5 procent under första kvartalet, 0,7 procent andr kvartalet och 0,5 procent tredje kvartalet.

Nu finns dock knappt något hopp om att den positiva kvartalstrenden i Sveriges BNP ska ha förlängts till det fjärde kvartalet; enligt SME Direkts prognosenkät
väntas BNP ha sjunkit 0,8 procent mellan tredje och fjärde kvartalet, och även den minst negativa prognosmakaren tror att BNP sjönk – med 0,3 procent.

Jämfört med det mycket svaga fjärde kvartalet 2011 väntas dock BNP ha ökat 1,0 procent enligt SME Direkts enkät, där prognosintervallet spänner mellan +0, till +1,6 procent.

I någon mån väntas BNP-utvecklingen under fjärde kvartalet vara en spegelbild av tredje kvartalets utveckling, då ett oväntat positivt lagerbidrag i viss mån förskönade bilden av aktiviteten i den svenska ekonomin. Nu väntas ett negativt lagerbidrag ha pressat ner BNP, och därmed kanske måla upp den svenska ekonomin i mörkare färger än den egentligen förtjänar. Samtidigt väntas ett svagt utrikeshandelsnetto under fjärde kvartalet, men allt är inte nattsvart.

”Det finns lite förmildrande omständigheter även om siffran ser ut att bli ganska svag”, säger Per Selldén, analytiker vid Swedbank, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han påpekar att den inhemska efterfrågan ser bättre ut, där privat och offentlig konsumtion steg.

”Hushållens konsumtion är inte jättestark, men den är okej, och den inhemska efterfrågan är tilltagande. Vi räknar med att den ökar successivt under 2013”, säger Per Selldén.

Riksbankens prognosbana i den penningpolitiska rapporten, som publicerades den 13 februari, pekar mot att Sveriges BNP endast sjönk cirka 0,2 procent mellan tredje och fjärde kvartalet, och steg 1,6 jämfört med fjärde kvartalet 2011.

Redan klockan 8.30 publicerar Silf/Swedbank sitt svenska industri-PMI, som väntas ha stigit till 50 i februari från 49,2 i januari enligt SME Direkts enkät.

I januari steg inköpschefsindex till 49,2 från 44,6 i december (efter mycket svaga 43,2 i november och 43,1 i oktober), väntat då var mindre uppgång till 46,2 i januari.

Januari-PMI visade mycket starka uppgångar för de viktiga komponenterna orderingång och produktion, och samtidigt steg produktionsplanerna markant jämfört med i december.

”Detta kan vara en tidig signal om en annalkande vändning i den svenska industrikonjunkturen”, skrev Silf/Swedbank i pressmeddelandet i samband med januari-PMI.

Fredagens Europaagenda bjuder på definitiv industri-PMI för euroområdet i februari, klockan 9.58, samt ett motsvarande index för Storbritannien klockan 10.30.

Dessutom redovisar Eurostat data över euroområdets arbetslöshet i januari och preliminära inflationsberäkningar för februari klockan 11.00. Enligt Bloomberg News enkäter väntas arbetslösheten ha stigit till 11,8 procent i januari, från 11,7 procent i december, Inflationstakten väntas ha sjunkit till 1,9 procent i februari från 2,0 procent i januari.

Veckan avslutas med det ISM:s nationella inköpschefsindex i USA. Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att inköpschefsindex väntas ha sjunkit till 52,5 från 53,1 föregående månad, och därmed ligga nära sitt långsiktiga genomsnitt på 52-53.

Januaris överraskning på uppsidan drevs av en stor uppgång i lagerindex, vilket kan reverseras i februari. Säsongsjusteringen dämpar också i februari. Dessutom var regionala inköpschefsindex blandade, med Empire bättre och Philadelphia sämre än väntat och Markit något lägre.

”Det är värt att notera att Philly och Markit haft bättre puls på ISM-index än Empire på senare tid”, skrev Credit Suisse.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto