Home > Makro: Svensk detaljhandel och USA-BNP på torsdagen

Makro: Svensk detaljhandel och USA-BNP på torsdagen

Klockan 9.30 släpper SCB statistik över detaljhandel och PPI i januari.

Detaljhandelns försäljning väntas enligt SME Direkts enkät ha ökat 2,3 procent i årstakt, en liten nedväxling från 2,5 procent i december.

”Indikatorerna på senare tid stöder fortsatt en ganska ljus utsikt för detaljhandeln, enligt vår bedömning. En hittills oväntat liten uppgång i arbetslösheten, låg inflation och stigande börser bör tillsammans förhindra en betydande försvagning av trenden för detaljhandeln, i alla fall i den nära framtiden”, skriver Handelsbanken i ett marknadsbrev.

Analytikerna i SME Direkts enkät räknar vidare med att PPI steg 0,3 procent mellan december och januari, och att PPI sjönk 2,6 procent i årstakt i januari.

Till eftermiddagen, klockan 14.30, kommer den andra beräkningen av BNP-utvecklingen i USA under det fjärde kvartalet.

Det första estimatet visade oväntat att BNP sjönk 0,1 procent i beräknad årstakt, framför allt till följd av en mycket kraftig neddragning av försvarsutgifterna, men även minskade lager och en svag utrikeshandel drog ned BNP. Nu väntas en upprevidering till +0,5 procent i beräknad årstakt.

”Revideringen bör helt bero på ett mindre handelsunderskott. I övrigt bör upprevideringar av investeringar och privatkonsumtion kompensera för nedrevideringar av lager och offentlig konsumtion”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev, där de liksom konsensus spår att BNP ökar med 0,5 procent.

Privatkonsumtionen väntas ha stigit 2,3 procent, upp från först rapporterade 2,2 procent.

Samtidigt med BNP kommer veckostatistik över nyanmälda arbetslösa, som väntas ha varit 360.000 personer, i stort sett på samma nivå som veckan före.

Klockan 15.45 kommer Chicago inköpschefsindex, som vänta ha sjunkit till 54,0 i februari från 55,6 i januari.

På Europaagendan står KPI i euroområdet i januari, där analytikerna i Bloomberg News enkät räknar med att KPI-inflationen sjönk till 2,0 procent från 2, procent i december, i linje med snabbestimatet.

Vidare vankas även tysk arbetslöshet i februari, där antalet arbetslösa väntas ha varit oförändrade och arbetslösheten legat still på 6,8 procent. Dessutom kommer tysk preliminär KPI för februari, där inflationen väntas ha legat kvar på 1,7 procent.

Dessutom kommer BNP-statistik från Spanien och Danmark.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto