Home > Makro: Svensk Maj-PMI samt USA-data på tisdagen

Makro: Svensk Maj-PMI samt USA-data på tisdagen

Tisdagens makroagenda handlar till största delen om USA-data, men dagen inleds i alla fall med SCB:s rapport om svenska producentpriser i maj.

SCB-publicerar maj-PPI klockan 9.30, och enligt SME Direkts prognosenkät väntas priserna ha stigit 0,2 procent jämfört med i april och sjunkit 4,6 procent jämfört med maj 2012.

Tisdagens Europaagenda innehåller inga tyngre datasläpp, men efter de senaste dagarnas ränteturbulens riktas sannolikt stort intresse mot en spansk växelemission, resultat strax efter klockan 10.30, samt en italiensk obligationsemission, nollkupongare samt inflationsskyddade obligationer, med resultat strax efter klockan 11.00.

Klockan 14.15 ska vidare ECB-chefen Mario Draghi tala i Berlin, på ”Wirtschaftstag 2013”, under rubriken: ”Ett starkt Europa – En ljus framtid för Tyskland”.

Eftermiddagens USA-agenda inleds med data över orderingången på varaktiga varor i maj, klockan 14.30. Enligt Bloomberg News väntas en uppgång med 3,0 procent i maj, efter +3,5 procent i april. Exklusive transport väntas dock orderingången ha varit oförändrad, efter +1,5 procent i april, och order på kapitalvaror exklusive försvar och flyg (en viktig BNP-indikator) väntas ha ökat 0,5 procent, efter +1,2 procent i april.

Ekonomerna på Morgan Stanley tror på ett bättre utfall än vad konsensusprognosen pekar mot, +4,3 procent. De noterar att industrirapporter pekar mot en nytt stort lyft för civila flygplansorder i maj, och samtidigt kan ökat förtroende bland företagen om de ekonomiska utsikterna göra att order på kapitalvaror exklusive försvar och flyg kan ha ökat 0,7 procent.

Klockan 15.00 publiceras S&P/Case/Shillers husprisindex för april, och prognoserna pekar mot att priserna i USA:s 20 största städer steg 1,2 procent jämfört med i mars och 10,6 procent jämfört med i april 2012.

Klockan 16.00 väntas vidare statistik för försäljningstakten på nya bostäder i maj, som väntas ha stigit 1,3 procent efter +2,3 procent i april.

Klockan 16.00 väntas också Conference Board redovisa hushållens konfidensindikator för juni, som väntas ha backat tillbaka till 75,0 efter oväntat höga 76,2 i maj. Noteringen i maj var den högsta sedan i februari 2008 och väl över väntade 71,2.

Det amerikanska finansdepartementet ska också sälja tvåårsobligationer för 35 miljarder på tisdagskvällen svensk tid. Det blir den första av veckans obligationsemissioner som sammanlagt ska dra in 99 miljarder dollar till den amerikanska staten, och auktionerna blir ett viktigt test på hur investerarna bedömning om prisvärdet på amerikanska statspapper efter de senaste dagarnas kraftiga ränterörelser.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto